اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی

دانلود زینگ
خانه اپلیکیشن زینگ سامانه صادرات و واردات فروشگاه خدمات اطلاعاتی
خدمات جانبی
تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

دانلود زینگ

جستجو
عضویت در سامانه صادرات، واردات، تجارت
گروه بازرگانی هومان پویان

حمل باتریباربری حمل کننده (یا موسسات حمل کننده) مسئولیت باتری های مفقود شده یا خسارت دیده در حین حمل را برعهده دارند. هنگامی که محموله به طریقه (FOB) کارخانه حمل می شوند بایستی عنوان صاحب کالا بر روی بسته بندی ها درج شود. هنگامی که خسارت وارده یا مفقود شده بخشی از کالا در حین حمل کالا مشخص گردید.شخص متصدی حمل کالا باید موارد مربوطه را در رونوشت (کپی) رسید حمل مربوطه به صورتحساب کرایه حمل درج و یادداشت نماید.

اطلاعاتی که باید به شرکت حمل کننده باتری  تحویل گردد

  • فرم استاندارد ادعانامه گم شدن کالا یا وارد آمدن خسارت به محموله
  • اصل بارنامه
  • اصل یا رونوشت تاید شده فاکتور
  • اصل صورتحساب پرداخت شده کرایه حمل و یادداشت امضاء شده مبنی بر گم شدن یا خسارت دیدن محموله

نکاتی که در مورد حمل باتری باید بدانید
 صندوقها، کارتها یا باتری های صدمه دیده را تفکیک نمایید.
از باربری حمل کننده بخواهید در مورد گم شدن یا خسارت دیدن، بازرسی لازمه را به عمل آورد. سپس این درخواست را به صورت کتبی مطرح کنید. چنانچه از بازرسی صرف نظر به عمل آید، به صورت کتبی این مطلب را منعکس نمایید.
چنانچه موسسه حمل کننده ظرف 5 روز در مورد بازرسی اقدام لازم را بعمل نیاورد، خودتان گزارش بازرسی تهیه کنید.
ادعایتان را به همراه درخواستتان برای انجام بازرسی و گزارشتان را برای موسسه حمل کننده ارسال نمایید. چنانچه ظرف 30 روز تاییده موسسه حمل کننده را دریافت نکردید، مجدداً درخواست کتبی برای حمل کننده ارسال نمایید.
اگر ظرف 60 روز هیچگونه اقدامی از طرف موسسه حمل کننده برای پرداخت و تسویه حساب صورت نگرفت، اقدامات قانونی را آغاز نمایید. در مدت و مهلت قانونی می توان بر علیه موسسه مزبور طرح دعوی کرد و اقدامات مقتضی قانونی را به عمل آورد.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>