اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما بیمه شخص ثالث تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
بیمه شخص ثالث از دم قسط
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص


ابزار صنعتی


شرح وظایف کنترل کیفیت

مهم ترین مسئولیت های مدیر کنترل کیفیت در زیر آمده است:

 • درک خط مشی کیفیت و همسو نمودن فعالیت های واحد در رابطه با آنها
 • تدوین اهداف واحد کنترل کیفیت و پیشنهاد آن به مدیریت ارشد
 • تلاش در جهت تحقق اهداف و برنامه های کیفیت و گزارش دهی به مدیریت ارشد
 • همکاری در شناسایی ریسک ها و فرصت های فرآیندهای سازمان و تلاش در جهت کنترل آنها
 • مستندسازی سیستم مدیریت و محصول نظیر تدوین فرم های کنترل کیفیت، دستورالعلمها و روش های اجرایی مرتبط
 • همکاری در اجرای فرآیندهای مرتبط با کنترل کیفیت
 • همکاری با واحد فنی و مهندسی در تدوین طرح کیفیت محصول یا خدمات شامل اطلاعات خرید محصول، مشخصه های کنترلی محصول، روش های آزمون و بازرسی، طرح بسته بندی و…
 • همکاری با واحد طراحی در تدوین اسناد طراحی برای محصولات جدید
 • نظارت بر انجام بازرسی های ورودی- نهایی - حین تولید توسط بازرسین.
 • تهیه گزارش از وضعیت کنترل کیفی محصولات و خدمات و ارائه به مدیریت ارشد
 • تحلیل گزارش ها و داده های مرتبط باکیفیت محصولات و خدمات و تصمیم گیری جهت بهبود وضعیت.
 • درخواست اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت حذف عدم انطباقهای بالفعل و بالقوه
 • نظارت بر شناسایی و ردیابی محصول و نحوه اجرای آن.
 • تأیید فرم های کنترل کیفیت پس از انجام کنترلهای لازم.
 • کنترل محصول نامنطبق شامل تعیین تکلیف اقلام نامنطبق ورودی، محصول نیمه ساخته و محصول نهایی نامنطبق.
 • حضور در جلسات بازنگری مدیریت و طرح مسائل مربوط به واحد کنترل کیفیت.
 • تهیه لیست تجهیزات اندازه گیری و آزمون
 • تهیه برنامه بازدید و کالیبراسیون تجهیزات پایش و اندازه گیری
 • هماهنگی جهت ارسال تجهیزات کالیبراسیون جهت کالیبره نمودن و مذاکره با طرفین برون سازمانی مربوطه.
 • نظارت بر نتایج کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری
 • نظارت بر فعالیت های کنترل کیفیت خط تولید
 • حصول اطمینان از انطباق فرآیندهای تولید و ساخت با الزامات و مقرراتی قانونی.
 • انجام سایر وظایف محوله از سوی مدیر عامل
 • اختیارات مدیر کنترل کیفیت:
 • توقف خط تولید در صورت مشاهده محصول نامنطبق

فرآیند کنترل کیفیت شامل موارد ذیل می باشد:

 • برگه کنترل کیفیت QC Plan
 • دستورالعمل های مربوط به بازرسی
 • فرآیند هماهنگی بین بخش QC و QA با سایر بخش ها
 • اسناد کنترلی به منظور ضمیمه در پرونده نهایی پروژه
 • فرم های مربوط همچون گزارش بازرسی، فرم اجاره نامه، فرم تاٌییدیه
 • موارد بازرسی بنا به مشخصات فنی کار
 • خرید مصالح
 • تاٌییدیه عملکرد ماشین آلات
 • روش های تضمین کیفیت
 • شرح فعالیت های مدیریت کیفیت و بهره وری
 • تدوین شاخص های کیفیت و بهره وری
 • تحلیل عملکرد فرآیندها و واحدهای سازمانی برپایه ی شاخص های بهره وری
 • تحلیل عملکرد فرآیندها و واحدهای سازمانی بر پایه ی شاخص های کیفیت
 • ارائه ی طرح ها و تعریف پروژه های بهبود بهره وری و ارتقای کیفیت و انجام آن ها
 • تدوین استانداردهای کیفیت و بهره وری و پیاده سازی آن ها
 • ممیزی کیفیت و بهره وری در سازمان
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>