اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما بیمه شخص ثالث تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
بیمه شخص ثالث از دم قسط
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

سقف کاذب

اجرای صحیح سقف کاذب در ساختمان ها تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف سوخت دارد.سقف کاذب باعث حذف بخشی از فضای اتاق شده و نتیجتا میزان مصرف انرژی را که به منظور سرمایش و گرمایش به کار می رود، کاهش می دهد.سقف کاذب از انتقال حرارت بین فضای داخلی و خارجی ساختمان در طبقات فوقانی می کاهد.استفاده از عایق حرارتی در سقف کاذب تبادل حرارتی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. مهم ترین دلایل استفاده از سیستم سقف کاذب بشرح زیر است:

 • ایجاد رویه ای برای پوشش قسمت زیرین سقف ساختمان
 • ایجاد فضایی برای جاسازی تأسیسات و تجهیزات سبک وزن
 •  بهبود عایق بندی صوتی و یا حرارتی سقف طبقات ساختمان
 • ایجاد سقف کوتاه تر برای فضاهای داخلی ساختمان
 • زیبائی و استحکام فوق العاده سقف کاذب

سقف کاذب متشکل از آویزهای فلزی قائم، پروفیل های اصلی و فرعی افقی (ممکن است نیازی به پروفیل فرعی نباشد) و پوشش زیرین است.پوشش زیرین می تواند فقط از یک نوع مصالح تشکیل شده باشد، مانند لمبه چوبی و یا از ترکیبی از مصالح مانند رابیتس و اندود گچ ساخته شده باشد.

آویزهای سقف کاذب

آویزها در سقف های با اسکلت فلزی اعم از خرپا، طاق ضربی و یا تیرچه بلوک و غیره به سازه اصلی ساختمان متصل می گردند. در سقف های بتنی باید هنگام بتن ریزی پیش بینی های لازم برای استقرار آویزها صورت پذیرد. اگر هنگام بتن ریزی آویزهای قائم تعبیه نشده باشند، می توان با استفاده از چکش های فشنگی آنها را نصب نمود. برای آویزهای قائم می توان از موارد زیر استفاده کرد:

 • میلگرد به قطر حداقل 6 میلیمتر.
 • سیم فولادی گالوانیزه با قطر حداقل 1/3 میلیمتر.
 • تسمه فولادی ضدزنگ با سطح مقطع حداقل 1 سانتیمتر مربع و قطر حداقل 5/1میلیمتر.

تعداد آویزها در هر مترمربع و فاصله آن ها از هم به نوع پوشش سقف کاذب و مقاومت و قابلیت تغییر شکل آویزها بستگی دارد. آویزها حتی الامکان باید به فواصل مساوی از هم قرار گرفته و قائم و صاف باشند. برای وصل کردن آویزها به سقف های با اسکلت فلزی، از جوش یا پیچ و مهره استفاده می شود.

در سقف های چوبی، اتصال آویزها به سقف با پیچ یا قلاب انجام می شود. پیچ یا قلاب باید حداقل 5 سانتیمتر وارد چوب شوند. از وارد کردن پیچ ها با ضربه چکش، باید خودداری شود. در صورتی که بخواهیم آویزها را پس از اجرای سقف بتنی به آن متصل کنیم، باید نکات زیر را رعایت کنیم:

 • مقاومت 28 روزه بتن باید حداقل برابر 300 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و ضخامت آن حداقل 10 سانتیمتر باشد.
 • بارهای وارده بر سقف نباید از بار مجازی که بر اساس آن محاسبه و اجرا شده، تجاوز نماید.
 • قطر میله های آویزها، باید حداقل 4/3 میلیمتر باشد.
 • آویزها باید حداقل 25 میلیمتر در بتن وارد شوند.
 • حداقل تعداد آویزها برای هر نوع سقف کاذب باید محاسبه شود.
 • در تیرهای باربر بتنی، اتصالات باید در سطح جانبی و حداقل 12 سانتیمتر بالاتر از وجه زیرین تیر، نصب شوند.
 • در صورت استفاده از چکش فشنگی (تپانچه) برای نصب آویزها، باید مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده آنها عمل نمود.
 • تحت هیچ شرایطی، نباید از فشنگ های مخصوص یک نوع چکش برای چکش های دیگر استفاده شود.
 • فشنگ ها نباید در داخل سوراخ های موجود شلیک شوند.
 • هنگام استفاده از چکش های فشنگی، حداقل فاصله چکش تا لبه قطعه بتنی به نوع تپانچه و دستورالعمل دستگاه نظارت بستگی دارد.
 •  در زمان شلیک، باید چکش عمود بر سطح کار نگاه داشته شود.

پروفیل های اصلی و فرعی افقی

در صورتی که جنس پروفیل های اصلی و فرعی افقی از فولاد یا فولاد گالوانیزه باشد، سطح مقطع این پروفیل ها باید توسط دستگاه نظارت مشخص گردد، ولی حداقل مقاومت این مقاطع برای پروفیل های اصلی و فرعی به ترتیب نباید از مقاومت آرماتور 10 و 6 میلیمتر کمتر باشد. توصیه می شود در محل برخورد سقف کاذب با دیوار نیز، از یک نبشی با ابعاد حداقل 2×20×20 استفاده شود.

در صورتی که پروفیل های اصلی از نوع چهارتراش چوبی باشند، چوب مورد نظر باید از نوع نراد خارجی باشد. حداقل ابعاد چهارتراش ها برای قطعات اصلی و فرعی باید به ترتیب برابر 60×40 و 40×40 میلیمتر باشد.در خصوص استفاده از آلومینیوم و یا سایر مصالح نیز ابعاد پروفیل ها بستگی به محاسبات انجام شده دارد، ولی در هر صورت نباید مقاومت پروفیل های اصلی و فرعی، به ترتیب از مقاومت میلگرد 10 و 6 میلیمتر کمتر باشد.

پوشش زیرین سقف کاذب

رابیتس: در مورد رابیتس، اگر برای پوشش از ملات ماسه سیمان استفاده می شود، توصیه می شود رابیتس از نوع فولاد سیاه و اگر از ملات گچ استفاده می شود، از نوع گالوانیزه باشد. رابیتس باید در فواصل مناسب به وسیله مفتول به آهن بندی بسته شود، به ترتیبی که هیچ گونه برجستگی یا فرورفتگی در سطوح تمام شده دیده نشود.

حداکثر فاصله پروفیل های اصلی از یکدیگر چنانچه از رابیتس نمره 2 یا 3 استفاده می شود، باید به ترتیب برابر 35 و 50 سانتیمتر باشد. برای اتصال پروفیل های فرعی افقی به پروفیل های اصلی و اتصال رابیتس به پروفیل های فرعی، از مفتول دولای سیمی به قطر حداقل 7/0 میلیمتر استفاده می شود. تعداد آویزهای قائم در این نوع پوشش حداقل 3 عدد در مترمربع می باشد.

کانتکس: کلیه نکات فنی ذکر شده در مورد رابیتس از لحاظ آویزهای قائم، پروفیل های اصلی و فرعی افقی، فواصل و حداقل ابعاد، در مورد کانتکس نیز صادق است. چنانچه در نقشه های اجرایی تمهید خاصی برای جلوگیری از آسیب رساندن موریانه یا سایر حشرات مزاحم به کانتکس در نظر گرفته نشده باشد، باید روی حصیر کانتکس، دوغاب گچ و یا آهک ریخته شود، به نحوی که این دوغاب قشر نازکی بر تمام سطح روی کانتکس تشکیل دهد.

لمبه آلومینیومی

 • پروفیل های ناودانی آلومینیوم را در ارتفاع سقف کاذب روی دیوارها نصب می کنند.
 •  تسمه های آویز از جنس فولاد گالوانیزه را به سقف وصل می کنند. حداکثر فاصله این آویزها در امتداد ورق های لمبه، 20/1 متر و در جهت عمود بر آن ها، 35/1 متر است. هر یک از تسمه ها مجهز به یک بست قابل تنظیم هستند.
 • پروفیل های ناودانی گالوانیزه را به تسمه ها متصل می کنند. حداکثر فاصله این پروفیل ها از هم، 20/1 متر است. فاصله اولین پروفیل تا دیوار نیز، نباید از 30 سانتیمتر بیشتر باشد.
 • قطعات لمبه آلومینیوم طوری در محل خود قرار می گیرند که یک سر آنها در داخل ناودانی روی دیوار و سر دیگر آنها در ناودانی متصل به آویزها باشد.

لمبه چوبی

 • قبل از لمبه کوبی، دور سقف با چهارتراش مناسب کلاف کشی و تراز می شود.
 • قطعات باربر افقی فرعی را از چوب و قطعات باربر اصلی را از پروفیل فولادی یا چهارتراش چوبی، تهیه و به آویزهای از پیش نصب شده متصل می کنند.
 • لمبه ها را که از قبل آماده کرده اند، با چسب و میخ به چهارتراشها متصل می کنند.

قطعات پیش ساخته گچی: ابتدا در کنار دیوار در ارتفاع تعیین شده برای سقف کاذب نبشی آلومینیومی نصب می شود. پس از اتصال سیم های آویز گالوانیزه به سقف و متصل کردن قطعات سپری آلومینیومی به آنها، قطعات سقف پیش ساخته گچی در داخل آنها قرار داده می شود. ابعاد سپری و سیم ها برابر نقشه کارخانه سازنده و با تایید دستگاه نظارت می باشد. حداقل تعداد آویزها در هر مترمربع 3 عدد است.

ورقهای آزبست و سیمان صاف: ابعاد ورقهای آزبست و سیمان که در سقف کاذب به کار می روند، به طور معمول 125×60 و یا 100×60 سانتیمتر می باشد. برای نصب این ورق ها، ابتدا یک شبکه متعامد از چوب روسی به شکل سپری یا سپری فولادی، در ارتفاع مورد نظر اجرا می شود. در کناره ها به جای قطعات سپری، از نبشی با همان جنس استفاده می شود.

سپس ورق ها روی سپری قرار داده شده و از سمت بالا به فواصل 30 سانتیمتر با یک عدد پیچ خودکار و یا پیچ و مهره مناسب با واشر و یا پیچ چوب با واشر مخصوص محکم می شود. ابعاد و تعداد آویزها با محاسبه مشخص می شود.

مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>