اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما بیمه شخص ثالث تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
بیمه شخص ثالث از دم قسط
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

چغندرقند

عملیات خاک ورزی برای تهیه بستر بذر می تواند شرایط خاک را تحت تأثیر قرار دهد. عملیات خاک ورزی و زمان تهیه بستر کاشت در مناطق مختلف یکسان نبوده و با توجه به تنوع اقلیم، بافتهای متفاوت خاک، میزان و پراکنش بارندگی در هر منطقه و … نوع عملیات خاک ورزی و فصل اجرای آن تعیین می شود.

آماده سازی بستر بذر و ویژگیهای فیزیکی خاک برای کنترل بیماریهایی مانند ریزومانیا، مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه نیز موثر است. از آنجا که یکی از هدفهای اصلی تهیه بستر کاشت چغندر قند بهبود ویژگیهای فیزیکی خاک است لذا می توان راهکارهای زیر را مدنظر قرار داد:

  • افزایش ماده آلی خاک
  • استفاده از زیرشکن
  • شخم زدن با گاو آهن برگردان دار

نمونه گیری خاک پیش از کاشت
نمونه گیری خاک پیش از کاشت نمونه گیری خاک پیش از هرگونه عملیات آماده سازی زمین برای آگاهی از آلودگی بایستی انجام شود. این نمونه از عمق 0 - 30 سانتی متری از کشتزار تهیه می شود. هر چه شمار نمونه ها بیشتر باشد شناخت بیشتری از وضعیت خاک به دست می آید.

کودهای پیش از کاشت
در هنگام شخم، کودهای فسفره، پتاسه، کودهای آلی و دامی در سطح کشتزار پخش می شوند که تا عمق مناسبی با خاک مخلوط شوند.

تراکم کاشت
تراکم مناسب و یکنواخت بوته در سطح کشتزار مهم ترین عامل دستیابی به عملکرد بالا و تضمین عملکرد قابل پذیرش در زراعت چغندر قند است. اگر همه شرایط اقلیمی، محیطی و مدیریتی مناسب در یک کشتزار فراهم باشد ولی تراکم بوته در واحد سطح و مهم تر از آن پراکندگی بوته ها در کشتزار یکنواختی مطلوبی نداشته باشد، دستیابی به عملکرد بالا در چنین کشتزاری امکانپذیر نخواهد بود.

هنگام کاشت، عمق کاشت، آرایش کاشت و استفاده از بذرکار مناسب از عوامل موثر بر ایجاد تراکم مناسب و پوشش یکنواخت بوته در سطح کشتزار است. در نظام های کشت مکانیزه، توجه به نوع ماشینها و ادوات کاشت و کیفیت کشت بذر برای جوانه زنی سریع و همزمان بذرها و همچنین تشکیل پوشش یکنواخت در سطح کشتزار دارای اهمیت بسیار بالایی است.

تاریخ کاشت چغندرقند

تاریخ کاشت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل زراعی تولید به شمار می رود. برای استفاده مطلوب از عوامل محیطی مانند تشعشع، گرما، آب و نیز نهاده های زراعی یافتن بهترین تاریخ کاشت هر گیاه زراعی با توجه به شرایط محیطی ضروری است.

چغندر قند از گیاهانی است که اگر در نخستین فرصت ممکن کشت شود، می تواند زودتر به سطح برگ مطلوب رسیده و بهتر از تشعشع خورشیدی استفاده کند. و در نهایت افزایش عملکرد را به همراه داشته باشد. به طور کلی تاخیر در کشت چغندرقند عملکرد آن را کاهش می دهد.

باید در نخستین فرصت ممکن در بهار کشت و تأخیر در کشت به طور قابل توجهی عملکرد را کاهش می دهد. افزایش عملکرد در اثر یک روز زود کاشتن چغندرقند در ماه فروردین در ایران حدود 376 کیلوگرم ریشه در هکتار در روز بوده است.

عمق کاشت
عمق کاشت اهمیت ویژه ای برای موفقیت در جوانه زنی مطلوب و همزمانی بیرون آمدن جوانه ها از خاک، دارد. با افزایش عمق کشت میزان جوانه زنی کاهش می یابد. عمق کشت با توجه به اندازه بذر، چگونگی تهیه بستر و شرایط رطوبت خاک متفاوت است.

یکنواختی عمق کشت برای جوانه زنی سریع و ایجاد سطح سبز یکنواخت دارای اهمیت ویژه ای است. لذا تنظیم دقیق بذرکار و عمق کشت واحدهای مختلف کارنده و میزان لایه پوشش روی بذر از عوامل مهمی است که بر ایجاد سطح سبز مناسب و پوشش یکنواخت تأثیر می گذارد.

تراکم بوته و آرایش کاشت
در تراکم مناسب و توزیع یکنواخت بوته ها در سطح کمترین، میزان رقابت برای کسب نور و استفاده از آب، هوا و مواد غذایی کاهش می یابد و گیاهان از نور و مواد غذایی بهره بیشتری می برند. انتخاب تراکم مناسب برای گیاهانی که از محصولات ریشه ای آنها استفاده می شود، بسیار دارای اهمیت است، از سویی پراکندگی بوته های چغندر قند، از مهم ترین عوامل موثر بر کیفیت ریشه های ذخیره ای می باشد.

راهکارهای مختلف زراعی و مدیریتی که بر تراکم بوته، استقرار و پوشش گیاهی در سطح مزرعه اثر می گذارند عبارتند از: نوع و کیفیت بذر مصرفی، چگونگی تهیه بستر کاشت، نوع ماشین بذرکار، استفاده از کودهای شیمیایی پیش از کاشت، میزان شوری خاک، دمای محیط و میزان رطوبت خاک در هنگام کاشت بذر، کنترل آفات و بیماریهای اوایل فصل و آرایش کاشت.

حفظ تراکم مناسب بوته در زراعت چغندرقند نه تنها از نظر افزایش بازده عملکرد، بلکه از جنبه محدود کردن فضا برای علفهای هرز نیز دارای ویژه ای است، ایجاد تراکم و استقرار مناسب بوته، رقابت علفهای هرز با این گیاه را کاهش می دهد.

مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>