اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما بیمه شخص ثالث تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
بیمه شخص ثالث از دم قسط
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

لیموترش

مقادیر کاربرد کود آلی و کودهای شیمیایی درهنگام آماده سازی خاک
1. توصیه مصرف کودآلی:
برای آماده سازی بستر کاشت نهال لیمو ترش، بسته به میزان کربن آلی خاک، مقدار توصیه شده مصرف کود آلی درجدول زیر پیشنهاد می شود.

جدول - مقدار کود آلی پوسیده مورد نیاز (تن در هکتار) بر اساس مقدار ماده آلی موجود در خاک

جدول1

تذکر: در صورتی که خاک سبک و شنی باشد 15 درصد به مقادیر توصیه شده اضافه می شود.

2. توصیه مصرف فسفر و پتاسیم
قبل از کاشت نهال لیمو ترش مقادیر فسفر و پتاسیم ارائه شده طبق (جدول 2) به خاک اضافه می شود. کودها بایستی در چاله غرس نهال جای گذاری شوند ولی در تماس با ریشه نهال نباشد، بلکه بایک لایه خاک جدا گردد تا ریشهی نهال تماسی با کودهای فسفاته و پتاسه نداشته باشد.

جدول - مقدار مصرف کود فسفر و پتاسیم توصیه شده برای کاشت لیمو ترش

جدول2

3.توصیه مصرف کودهای ریز مغذی

برای تأمین عناصر ریز مغذی مانند آهن، منگنز، روی و مس از ترکیباتی نظیر سولفات آهن، سولفات روی، سولفات منگنز و سولفات مس در چاله کاشت درخت لیمو ترش نظیر روش مصرف کودهای فسفاته و پتاسه به کار می رود. میزان مصرف کودهای سولفات آهن، سولفات منگنز و سولفات روی و سولفات مس به ترتیب برای هر چاله کاشت 300 گرم، 200 گرم، 200 گرم و 50 گرم می باشد. کودها بایستی در کف گودال قرار داده شود و با ریشه تماس نداشته باشد تا باعث سوختگی ریشه و خشک شدن نهال غرس شده نشود.

4.توصیه مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم
ضروری است پس از احداث و کاشت درختان لیمو ترش بر حسب سن درخت، کودهای موردنظر طبق جدول 3 مصرف شود.

جدول3 - مقادیر مناسب نیتروژن، فسفر و پتاسیم مورد نیاز نهال های لیمو ترش غیربارده
(گرم به ازای هر درخت در هر سال)

جدول 3

تذکر: کودهای نیتروژن دار و پتاسیم دار در سه مرحله با شروع رشد در قبل از بهار و دو تقسیط دیگر تا قبل از شروع گرما در اوایل و اواسط بهار مصرف شود.لازم به ذکر است که در صورت استفاده از سیستم کود آبیاری می توان تعداد تقسیط را به 8 - 6 مرتبه نیز افزایش داد. بهتر است کود فسفر در شروع فصل رشد در اواخر اسفند و یا اوایل بهار به صورت کاربرد در خاک استفاده شود.

مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>