اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

کاشیو

نیازهای خاک کاشیو

کاشیو از گیاهان قوی برای پرورش در خاک های شنی است که برای کاشت بسیاری از درختان میوه مناسب نیستند. کاشیو بالاترین راندمان محصول را در خاک های عمیق با بافت شنی یا شنی لوم زهکش دار عرضه می کند. درختان کاشیو در خاک های فاقد زهکش مناسب بخوبی رشد نمی یابد و محصول اقتصادی نمی دهد.

کاشت درختان کاشیو

بذور تازه بادام هندی را ابتدا می خیسانند سپس به حالت قائم درون پاکت های محتوی خاک سبک و حاصلخیز می کارند. معمولاً 4 - 3 بذر را مستقیماً در یک حفره قرار می دهند. گیاهچه های ضعیف تر حاصله را به مرور حذف می کنند و گیاهچه های قوی را برای ادامه رشد و نمو باقی می گذارند. دانهال های (seedling) کاشیو نسبت به بیماری پوسیدگی ریشه ناشی از قارچ "فایتوفترا" (phytopthora) بسیار حساس هستند. پاکت های حاوی خاک جهت کاشتن بذور آن باید 40 - 35 سانتیمتر عمق داشته باشند تا ریشه های راست (tap-root) گیاه سریعاً رشد کنند و پس از رسیدن به کف پاکت بخوبی در اطراف گسترش یابند.

پرورش دانهال های کاشیو
دانهال های کاشیو تحت شرایط سایه 45 درصد بخوبی رشد می کنند اما قبل از انتقال آنها به باغات میوه باید با شرایط عادی محیط تطابق (harden off) یابند. این موضوع نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که سیستم ریشه ای دانهال های کاشیو را در ضمن مراحل کاشت پریشان و آشفته نسازید. درختان جوان کاشیو در 3 - 2 سال اولیه پس از کاشت باید بخوبی مراقبت گردند به ویژه در اثر وزش بادهای شدید نشکنند.

غرس و استقرار دانهال ها
خودگشنی و دگرگشنی نقش بارزی در شکل گیری بذور بادام هندی دارند بنابراین گیاهچه های حاصل از کاشت بذور از تنوع ژنتیکی گسترده ای برخوردار می شوند لذا هیچ گاه چنین گیاهچه هایی کاملاً مشابه پایه های والد نخواهند بود. نهال های منتخب را از طریق پیوندزدن (grafting) و خوابانیدن هوایی (air layering) ساقه ها تکثیر می نمایند زیرا ازدیاد رویشی (vegetative propagation) موجب وثوق دستیابی به تولیدات بیشتر و بهترند.

برای اصلاح بادام هندی معمولاً درختانی را گزینش و ازدیاد می کنند که حائز خصایص زیر باشند:

  1. زودرسی (precocious)
  2. رشد و بنیه قوی (grow vigorous)

برای پیوندزدن درختان کاشیو از دو تکنیک زیر با موفقیت بهره می گیرند:

  1. پیوند جانبی (side grafting)
  2. پیوند اسکنه ای (wedge grafting)

پیوندزدن را خیلی زود و از سن 4 - 3 ماهگی نهال ها آغاز می کنند سپس آنها را جهت جلوگیری از کمانه شدن (bending) ریشه های راست و اصلی گیاه در باغات غرس می نمایند.

تراکم کاشت بادام هندی

بهترین تراکم کاشت درختان کاشیو را در زمان تأسیس باغات حدودا 8 × 5 متر توصیه می کنند. درختان کاشیو ضمن 3 سال اولیه به شدت رشد می نمایند تا جاییکه حواشی تاج درختان بزودی به همدیگر می رسند لذا به حذف برخی از درختان جوان اقدام می گردد تا نهایتاً به فواصل 12 - 10 متر از همدیگر برسند. شاخه هایی که به طرف زمین آویزان می گردند، باید حذف شوند زیرا در روند برداشت محصول کاشیو ایجاد اختلال خواهند نمود. امروزه حتی در بخش هایی از کره زمین که درختان کاشیو بخوبی رشد می کنند، توجه چندانی به احداث باغات وسیع بادام هندی مبذول نمی گردد.

پرورش و تولید بادام هندی با اتخاذ موارد زیر گسترش می یابد:

  1. افزایش احداث باغات از طریق ازدیاد غیرجنسی (clonal)
  2. اصلاح حاصلخیزی خاک ها
  3. بهبود شیوه های آبیاری
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>