اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

تراکتور

دسته بندی تراکتورھا بر اساس موارد استفاده
تراکتورھای عمومی یا خدماتی: این دسته از تراکتور ھا بسیار شبیه تراکتورھای معمولی چھار چرخ ھستند. تنظیم فاصله بین چرخ ھای جلو یا چرخ ھای عقب در این دسته از تراکتورھا معمولا امکان پذیر است. در مقایسه با تراکتورھای ردیف کار تراکتورھای عمومی دارای فضای عبور عمودی کوچک تری ھستند که این امرموجب می شود تا این تراکتورھا دارای تعادل بیشتری در تپه ھا و شیب ھا باشند. از این تراکتور ھا ھمچنین می توان برای کارھای تراکتوری مزرعه از قبیل شخم زدن دیسک زدن مسطح کردن زمین و جاده کشی استفاده کرد.

تراکتورھای ردیف کار چھار چرخ: این دسته شامل تراکتورھایی است که برای انجام ھمه کارھای مزرعه از جمله عملیات کاشت وجین و سله شکنی طراحی شده اند. مھمترین ویژگیھای این دسته از تراکتورھا عبارت است از: فضای عبور وسیع تر محور برای عبور از موانع عمودی و افقی - قابلیت تنظیم برای عرض ردیف ھای معمول در زراعت - توانایی گردش سریع و کوتاه - راحتی در کاربرد و جابه جایی آن - سھولت و سرعت در اتصال و جدا کردن ادوات زراعی - منضمات و لوازم فرعی مورد نیاز از جمله دستگاه کنترل ھیدرولیکی و محور توان دھی.

مکانیزم دستگاه کنترل و فرمان: راھکار عملکرد فرمان باید به صورتی باشد که: چرخش سریع و کوتاه چرخ ھا را میسر سازد - حداقل تلاش برای کار با آن مورد نیاز باشد ( صرف نظر از آنکه تراکتور در حال حرکت یا سکون باشد) - کنترل دقیق و منظم دستگاه ھای متصل به آن به ویژه کارنده ھا و کولیتواتورھا امکان پذیر باشد.

محور توان دھی و کنترل ھیدرولیکی: دستگاه محرک توان دھی و محور آن و دستگاه کنترل ھیدرولیکی و بلند کن برای ماشین ھایی که به وسیله تراکتور به کار می افتند از منضمات اساسی ھر تراکتور به شمار می آید. بر این اساس برای بلند کردن کنترل کردن و سایر تنظیمات ماشین ھایی از قبیل ھرس ھا کولتیواتورھا بذرکارھا و سایر ماشین ھای مشابه مکانیزم ھای ھیدرولیکی مورد نیاز است.

تراکتورھای شاسی بلند: محور جلویی تراکتور ھای شاسی بلند عریض وقابل تنظیم بوده و ارتفاع آن از سطح زمین زیاد است تا بتواند عملیات وجین و سله شکنی محصولات ردیفی پا بلند را انجام دھد.

تراکتورھای باغی: استفاده از این نوع از تراکتور ھا عموما در باغ ھا و یا تاکستان ھایی است که از پوشش گیاھی متراکم برخوردار ھستند. تراکتورھای باغی دو نوع ھستند: چرخ دار و زنجیری.

  1. تراکتورھای باغی چرخ دار دارای چرخ ھای باریکی ھستند که فاصله آنھا از یکدیگر کم است. غربالک فرمان و صندلی راننده آنھا پایین تر از حد معمول واقع شده و به وسیله پوششی مخصوص که در جلو راننده قرار گرفته است محافظت می شود. معمولا ارتفاع شاسی این دسته از تراکتورھا برای افزایش تعادل از حد معمول پایین تر است.
  2. تراکتورھای باغی زنجیری کم و بیش ھمانند تراکتورھای زنجیری متداول ھستند. این تراکتورھا دارای شاسی کوتاه بوده ونزدیک به سطح زمین ساخته شده اند تا بتوانند به راحتی درزیر شاخه ھا حرکت کنند.

تراکتورھای صنعتی: این تراکتورھا ماشین ھایی ھستند که برای حمل و جابه جایی وسایل سنگین مورد استفاده قرار می گیرند. ھمچنین می توان آنھا را به دستگاه ھای بالابر حفاری بارکن مکانیکی و ضمایم مشابه که قابلیت سوارشدن روی این تراکتورھا را دارند مجھز نمود.

تراکتورھای اونیورسال: تراکتورھای اونیور سال به شکلی طراحی شده اند که بتوانند ھم توان تولید کنند و ھم انواع مختلفی از ماشین ھای برداشت سوار از جمله ماشین ذرت چین ماشین برداشت سیلو کردنی کمباین ماشین ذرت دانه کن و برخی وسایل مخصوص را قبول و حمل کنند.

تراکتورھای باغچه ای و چمن زن ھای موتوری: این دسته از تراکتورھا برای انجام بسیاری از کارھای باغ ھای کوچک و باغچه ھا مانند خاک برداری حفر گودال برش چوب جاروب کردن برف روبی چمن زدن شخم زدن دیسک زدن کاشت بذر عملیات وجین سله شکنی و سم پاشی مورد استفاده قرار می گیرند. چمن زن ھای موتوری می توانند از نوع چھارچرخ خودرو و یا دستی باشند. انواع چھار چرخ آنھا بسیار شبیه تراکتورھای باغچه ای بوده و در اکثر مواقع برای کوتاه کردن چمن در چمنزارھا و زمین ھای بازی مورد استفاده قرار می گیرند.

چمن زن ھای دستی غالبا برای کوتاه کردن چمن ھای خانه ھای مسکونی کاربرد دارند. یک چمن زن دستی توان خود را ازیک موتور کوچک تک سیلندر دو زمانه که باھوا خنک می شود به دست می آورد. موتور یک تیغه افقی دوار را که در زیر پوشش اصلی چمن زن قرار دارد به طور مستقیم و یا ازطریق
یک تسمه به شکل عدد ھفت به حرکت در می آورد. بعضی از چمن زن ھا برای انجام کارھای سخت تر به تیغه ھای قطع کننده نوع عمودی که برروی یک محور افقی دوار قرار گرفته اند مجھز ھستند.

تراکتورھای دو چرخ یا تیلرھای موتوری: این تراکتورھا که به تراکتورھای دستی نیز شھرت دارند دارای دو چرخ محرک ھستند که به وسیله دست پشتیبانی و ھدایت می شوند. این تیلرھا را می توان علاوه بر خاک ھمزن به وسایل دیگری ھمچون گاوآھن برگردان دار پشته ساز یا شیارساز ماله تریلی پمپ آب و سمپاش مجھز نموده و به وسیله آنھا عملیات شخم پشته سازی تسطیح خاک بارکشی تلمبه کردن آب و سمپاشی را انجام داد.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>