اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

تراکتور

دسته بندی تراکتورھا بر اساس ویژگی کششی و خودرویی

تراکتور چرخ دار: این دسته از تراکتورھا یا سه چرخ و یا چھار چرخ ساخته می شوند. تراکتور سه چرخ نوعی تراکتور ردیف کار است که دارای دو چرخ محرک در عقب و یک قسمت فرمان گیر در جلو می باشد. فاصله بین چرخھای محرک به طور معمول قابل تنظیم بوده و بیش از فاصله بین چرخھای محرک در یک تراکتور چھارچرخ معمولی است. فاصله زیادتر بین چرخھای عقب به جھت کنترل و حفظ تعادل تراکتور در زمین ھای شیب دار است. قسمت فرمان دھنده در جلو شامل یک چرخ منفرد یا دو چرخ است که به شکل بسیار نزدیک در کنار ھم قرار گرفته اند. ارتفاع محور چرخ ھای محرک عقب و ارتفاع بدنه تراکتور از سطح زمین در این دسته از تراکتور ھا معمولا بیش از تراکتورھای ھمه کاره یا ردیف کار چھار چرخ است.

تراکتورھای چھار چرخ معمولی: این دسته از تراکتور ھا دارای دو چرخ بزرگ در عقب و دو چرخ کوچک در جلو ھستند. این تراکتورھا حرکت خود را از طریق دو چرخ محرک عقب کسب می کنند. برخی از این گروه تراکتورھا که دارای توان بیشتری ھستند دو جفت چرخ در عقب دارند. در این تراکتورھا ارتفاع محور چرخ ھای جلو از سطح زمین ممکن است در حد معمول یا بیش از حد معمول باشد تا بتوان از آنھا برای کار در زراعت ھای ردیفی استفاده کرد.

تراکتورھای چھارچرخ محرک: این تراکتورھا دو نوع ھستند: یک نوع با دو چرخ بزرگ در عقب و دو چرخ کوچک در جلو و نوع دیگر با چھار چرخ یا چھار جفت چرخ بزرگ و ھم اندازه. تراکتور چھار چرخ محرک با چرخ ھای کوچک جلو یک تراکتور ردیف کار است که چرخ ھای جلوی آن به طریق مکانیکی یا ھیدرولیکی به حرکت در می آیند. در این تراکتور ھا می توان چرخ ھای جلو را با یک دسته درگیر کننده یا یک سیستم خودکار به چرخ ھای محرک تبدیل کرد.

تراکتورھای چھار چرخ محرک با چرخ ھای بزرگ و ھم اندازه تراکتورھایی ھستند که برای تولید توان مالبندی بیشتر ساخته می شوند. این تراکتور ھا بیشتر در تاکستان ھا مورد استفاده قرار می گیرند. تراکتورھای چھار چرخ محرک با چرخ ھای ھم اندازه می توانند از طریق چرخش ھای لولایی یا مفصلی از مرکز شاسی و یا از طریق چرخش چرخ ھای جلو یا چرخ ھای جلو و عقب فرمان گیری داشته و به طرفین ھدایت شوند. به تراکتورھایی که فرمان گیری آنھا از نوع مفصلی است تراکتورھای کمرشکن گفته می شود.

تراکتورھای زنجیری: از تراکتورھای زنجیری به منظور کاھش فشار بر روی خاک و بالا رفتن کشش در زمین ھای نرم که دارای مقاومت کمی باشند استفاده می شود. این تراکتورھا ھمچنین در زمین ھای مرطوب و باتلاقی یا در مناطقی که پایداری چرخ ھای تراکتور با اشکال مواجه می شود مورد استفاده قرار می گیرند. اصلی ترین کاربرد این نوع از تراکتور ھا موارد زیر است:

  1. باغ ھای میوه و بیشه زارھا
  2. پاک کردن و احیای زمین ھا
  3. انجام عملیات حفاظتی خاک
  4. عملیات تراس بندی - ایجاد خطوط تراز - تسطیح زمین - ایجاد شیار و پشته
  5. ایجاد استخرھای ذخیره سازی آب در مزرعه
  6. عملیات خاک برداری و تسطیح زمین ھای زراعی ( از جمله مزارع آبی)
  7. ایجاد نھرھای انتقال آب
  8. به کار بردن زیرشکن ھا و وسایل خاک ورزی عمیق
  9. تعمیر جاده ھا

مکانیزم تحرک و کشش در تراکتور نوع زنجیری الزاما شامل دو وسیله فلزی زنجیری شکل سنگین و بی انتھا به نام "زنجیر یا شنی" است که ھرکدام بر روی دو چرخ آھنی حرکت می کنند. یکی از این دو چرخ آھنی - که در عقب قرار دارد - دندانه دار است و به عنوان چرخ محرک عمل می کند و چرخ دیگر به طور آزاد می چرخد. عمل فرمان دادن به وسیله زنجیرھا و از طریق کاھش یا توقف یکی از زنجیرھا نسبت به زنجیر دیگر انجام می گیرد. نوعی تراکتور زنجیری نیز ساخته شده است که دارای شنی یا زنجیر نوع لاستیکی است. شنی ھای لاستیکی نسبت به شنی ھای آھنی فشار کمتری به زمین وارد می آورند و بدین ترتیب فشردگی خاک به حداقل می رسد. با شنی ھای لاستیکی این تراکتور ھا می توانند در جاده ھا نیز حرکت کنند.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>