اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

که به وسیله ی تراکتور کشیده می شوند. مدل ھای کوچک تر آنھا به وسیله محور تواندھی تراکتور و مدل ھای بزرگ تر آنھا به وسیله ی یک موتور کمکی که بر روی کمباین سوار شده است به حرکت در می آیند.

کمباین

کارھای کمباین
انواع کمباین غلات

این ماشین برحسب نوع کار، چگونگی تأمین حرکت، ذخیره دانه تمیز و نوع محصول طبقه بندی می شوند:

نوع کار

 • کمباین بافه بند که محصول را درو و بسته بندی می کند.
 • کمباینی که قادر به کار کردن در مزارع دیم کاری و شیب دار است.

چگونگی تأمین حرکت

 • دنباله بند که با تراکتور کشیده شده و حرکت اندام ھای آن از محور تواندھی تأمین می شود.
 • موتور یدکی که با تراکتور کشیده شده ولی حرکت اندام ھای آن از موتوری تأمین می شود که روی ماشین نصب است.
 • خودگردان که پیشروی و حرکت اندام ھای آن از موتوری است که روی ماشین نصب شده است.

ذخیره دانه تمیز:

 • کیسه ای که دانه تمیز را کیسه می نماید. کارگر کیسه ھا را پس از پر کردن، به سطح زمین می اندازد تا بعداً از سطح مزرعه جمع آوری شوند.
 • انباره ای که دانه را در مخزن روی کمباین انبار می کند تا پس از پر شدن، در تریلر تخلیه شده و سپس از مزرعه خارج گردد.

نوع محصول

برای برداشت غلات مختلف باید قطعاتی را پیاده یا سوار نمود.

 • گندم و جو با دماغه مناسب آن
 • ذرت با دماغه ردیفی
 • برنج با تسمه نقاله ای در جلو
 • غله با شانه برشی در دو طرف دماغه

بافه بند:

Bcs ماشینی است خود گردان با عرض کار نسبتاً کم

دو نوع از این ماشین به نام پا کوتاه برای گندم ھای ساقه کوتاه و پا بلند برای گندم ھای ساقه بلند ساخته شده اند.

کمباین خود گردان دشت

کمباینی است از نوع دنباله بند و کوچک که معمولا کشاورزان برای مزارع کوچک خود نوعی ازآن را خریداری می کنند. از طرفی مجموع سطح زیر کشت غلات در دنیا آنقدر زیاد است که این ماشین باید کارکرد زیاد داشته باشد. برای کارکرد زیاد نیز عرض کار باید بیشتر شود. مجموعه این عوامل سبب شده است تا امروزه تقریباً در اکثر موارد از کمباین خود گردان استفاده شود. کمباین خود گردان ممکن است گرانترین ماشین کشاورزی باشد. این کمباین با وزنی بیش از 9 تن، عرض کار مؤثر تا ٦ متر و کارکرد 1000 ساعت و بیشتر درسال، نیازمند سرمایه گذاری و ھزینه ھای تعمیر ورانندگی بالا می باشد.

بنیان ساختمانی یک کمباین خود گردان

ھر کمباین خود گردان را صرفنظر از موتور و دستگاه انتقال توان و فرمان آن می توان متشکل از پنج واحد یا اندام زیر دانست که ھر یک از این واحدھا به نوبه خود از اجزاء متعددی تشکیل می شوند.

 • واحد برش
 • واحد کوبش
 • واحد جدا کننده - جدایش
 • واحد تمیز کننده - تمیزش
 • واحد ذخیره و تخلیه
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>