اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

گندم

آماده سازی بستر بذر برای کشت گندم

در ابتدای هر کشتی باید زمین را آماده نماییم. نکته مهم در آماده سازی بستر بذر با توجه به اینکه گندم به نشست خاک در بعد از رویش فوق العاده حساس است شخم را بایستی حدود یکماه قبل از کاشت انجاه دهیم. در مورد کاشت گندم بلافاصله بعد از انجام شخم های عمیق خودداری کنیم گندم به نوع شخم حساسیت ندارد و بیشتر شخم سطحی را انجام می دهند.

تسطیح خاک نیز یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد زدن لولر بایستی همزمان باشد با عملیات تهیه زمین و بستربذر زدن لولر باعث می شود که عمق بذر تنظیم شده باقی بماند و آبیاری نیز تسهیل می گردد.تاریخ کاشت در مناطق سردسیر باید دو ماه قبل از یخبندان ممتد باشد که در مهرماه می باشد.

برای هر روز تاخیر در کاشت 1٪ به میزان بذر اضافه می کنیم. زمانی باید کشت شود که در زمان سرما به 4 برگی رسیده باشد.در مورد نیاز کودی گندم باید بگویم که برای تعیین دقیق آن نیاز به آزمایش خاک می باشد

▪ ازت:
به صورت نیترات جذب می شود و آمونیم و اوره فرمهای قابل جذب بعدی می باشد و اهمیت کمتری دارد.تلفات گازی ازت به دلیل نیترات زدایی و غرقاب بودن زمین می باشد و تلفات گازی آونیاک بر اثر پخش در سطح خاک می باشد. برای کاهش تلفات بهتر است کود سرک را با آب حل کنیم و زمانی ک.د را در مسیر آب قرار دهیم که نصف کرت یا فارو را آب رفته باشد. 250 تا 300 کیلو اوره در هنگام کاشت - پنجه زنی - ساقه رفتن و تشکیل سنبله مصرف می شود.

بهتر در هنگام کاشت 50 کیلو و در هنگام پنجه زنی و ساقه رفتن 100 کیلو و در مرحله تشکیل سنبله 50 کیلو در هکتار مصرف کنیم.

▪ فسفر:
فسفر تمایل به جمع شدن در سطح خاک دارد. فرم محلول فسفر بیشتر قابل جذب می باشد. ازت و فسفر در تعامل با هم می باشند. فسفر توسط نوک ریشه جذب می شود. فسفر را بهتر است با شخم به عمق خاک بفرستیم. 150 - 100 کیلو سوپر فسفات تریپل در هکتار نیاز می باشد.

▪ پتاسیم:

کند جذب است. باعث بزرگ شدن دانه و افزایش کیفیت گندم و افزایش مقاومت به تنش خشکی و مقاومت به آفات و امراض می باشد. 150 -100 کیلو فسفات پتاسیم در هکتار نیاز است.علاوه بر عناصر پر مصرف گندم به عناصر کم مصرفی نیز احتیاج دارد. سولفات روی 40 کیلو و سولفات آهن 40 کیلو در هکتار نیاز می باشد.ارقام الموت٬ بزوستایا ٬ زرین و شهریار ارقام زمستانه می باشند که باید از 20 - 1 مهر کاشته شوند. ارقام بک کراس روشن و الوند نیمه زمستانه هستند که باید از 20 مهر تا 20 آبان کاشته شوند.180 تا 220 کیلو بذر در هکتار نیاز می باشد. نکته مهم در آبیاری این است که باید در پاییز 2 آب به گندم بدهیم.

▪ داشت:

در مرحله داشت گندم یکی از مواردی که اهمیت زیادی دارد مبارزه با علفهای هرز می باشد. چون گندم یک گیاه باریک برگ می باشد علفهای هرز پهن برگ را به راحتی می توان کنترل نمود. برای کنترل آنها از سموم تو فور دی و گرانستار استفاده می شود. در مصرف تو فور دی باید دقت کنیم که زمان مصرف آن را رعایت کنیم زیرا ممکن است که محصول خودمان نیز از بین برود. تو فور دی را باید بعد از 4 -2 برگی گندم تا زمانی که بند دوم ساقه گندم تشکیل شده مصرف کنیم. و به میزان 2 - 1.5 لیتر در هکتار باید مصرف کنیم.

▪ گرانستار:
میزان مصرف 20 - 10 گرم در هکتار است. از مرحله 2 برگی گندم تا تشکیل بند دوم ساقه باید مصرف شود. آزمایشات نشان می دهد که اختلاط این دو سم با هم نتیجه بهتری می دهد به این صورت که 13- 10 گرم گرانستار + 1- 7. لیتر تو فور دی به هم مخلوط شود و مصرف گردد. برای از بین بردن علفهای باریک برگ مثل یولاف از سمومی مانند آونج به میزان 4 لیتر در هکتار در مرحله پنجه زنی گندم استفاده می شود و قابل اختلاط با تو فور دی می باشد.

تاپیک علفهای یولاف و لولیم را کنترل می کند. رای گندم مصرف می شود و با گرانستار قابل اختلاط است و به میزان 1 لیتر در هکتار مصرف می شود.ایلوکسان: بهترین لولیم کش است و چچم را کنترل می کند. به میزان 2.5 لیتر در هکتار استفاده می شود.پوماسوپر: یولاف را کنترل می کند و در گندم و جو استفاده می شود به میزان 1- 6. لیتر در هکتار و با گرانستار قابل اختلاط است.نکته: علف کشهای باریک برگ را باید قبل از پنجه زنی علف هرز مصرف کنیم.

● برداشت:
هنگامی که دانه ها سخت شدند که دیگر با ناخن تقسیم نمی شدند و رطوبت دانه14٪ می باشد هنگام درو می باشد. برای برداشت باید از کمباین های که معاینه فنی شده اند استفاده شود که بهتر است نو باشند و ریزش بیشتر از 5٪ نداشته باشند.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>