اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

گردو

▪ سطح زیر کشت گردو در ایران

براسا س آخرین اطلاعات موجود، سطح زیر کشت گردو در ایران در سال زراعی 76-75 برابر 41766 هکتار بوده است که نسبت به سال زراعی گذشته حدود 17 درصد ونسبت به سال پایه 259 درصد افزایش نشان می دهد.
سطح زیر کشت گردو در ده سال مورد بررسی به طور کلی سیر صعودی داشته است، در آغاز دوره (سال پایه) سطح زیر کشت گردو ایران 11644 هکتار بوده که درسال زراعی 76-1375به 41766 هکتار رسیده است.

بر اساس آمار موجود در سا ل 1376 بیشترین سطح زیر کشت در استان کرمان با 5171 هکتار که 4/12 درصد از سطح زیر کشت گردو کشور می باشد پس از کرمان که مقام اول را از این نظر دارا است استان های همدان، قزوین ف آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خراسان و فارس به ترتیب دوم تا هفتم را به خود اختصاص داده اند. استان سیستان وبلوچستان با 5 هکتار کمترین سطح زیر کشت گردو در کل کشور را دارد. کرمان، همدان، قزوین، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خراسان و فارس جمعاٌ 54 درصد از سطح زیر کشت گردو کل کشور را داشته و مهم ترین مناطق کشت گردو به شمار می آیند.

▪ تولید گردو در ایران

در سال زراعی 76-1375 میزان تولید گردو در کشور 124872 تن است که نسبت به سال گذشته 3/10 درصد افزایش و نسبت به سال پایه 230درصد افزایش داشته است.

میزان تولید گردو کل کشور در ده سال مورد بررسی از 37821 تن آغاز شده وبه 124872 تن رسیده است. کمترین میزان تولید گردو کل کشور در سال زراعی 67-1366 بوده که این روند از ابتدای دوره مورد بررسی سیر صعودی داشته تا اینکه در سال 76-1375 به رقم 124872 تن رسیده است.

براساس آمار موجود در سال 1376 بالاترین مقدار تولید در استان همدان با تولیدی برابر 20175 تن می باشد که 16درصد از تولید کل کشور را به خود اختصاص داده است و پایین ترین مقدار با 20تن از تولید کل کشور مذبوط به استان سیستان وبلوچستان است.

پس از همدان، استان فارس از نظر تولید گردو در مقام دوم قرار دارد که با احتساب تولید استان های آذربایجان شرقی، تهران، کرمان، قزوین، کردستان، کرمانشاه و خراسان جمعاٌ 72درصد از تولید کل کشور را به خود اختصاص داده اند و مهم ترین مناطق تولید به شمار می آیند.

▪ عملکرد گردو در ایران

عملکرد در هکتار گردو کل کشور در سال زراعی 76-1375، 2990 کیلوگرم بوده که نسبت به سال گذشته 5/5 درصد و نسبت به سال پایه (67) حدود 8 درصد کاهش داشته است.

در دوره ده ساله مورد بررسی، بیشترین مقدار عملکرد گردو با 4266 کیلوگرم به سال زراعی 72-71 وکمترین آن با 2961 کیلوگرم به سال زراعی 68-1367 مربوط است.

دربین استان های کشور در سال زراعی 76-1375 بالاترین تولید در واحد سطح با 8000 کیلوگرم مربوط به استان خوزستان وپایین ترین آن با 603 کیلوگرم متعلق به استان قم بوده است.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>