اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی

دانلود زینگ
خانه اپلیکیشن زینگ سامانه صادرات و واردات فروشگاه خدمات اطلاعاتی
خدمات جانبی
تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

دانلود زینگ

جستجو
عضویت در سامانه صادرات، واردات، تجارت
گروه بازرگانی هومان پویان

گردو

● سطح زیر کشت گردو در جهان

بر اساس اطلاعات سازمان خواربار جهانی (FAO) در سال 1977، سطح زیر کشت گرئو جهان 518490 هکتار بوده است که نسبت به سال گذشته یک درصد کاهش ونسبت به سال 1988(سال پایه) 22درصد افزایش داشته است.

از سال 1988تا1997در یک دوره ده ساله سطح زیر کشت گردو در جهان بهطور کلی سیر صعودی داشته است. در آغاز دوره مورد بررسی (سال پایه) سطح زیر کشت گردو جهان 423271 هکتار بوده که در سال 1997به 518490 هکتار رسیده است. دراین دوره سطح افزایشی برابر 22درصد و مقدار تولید افزایشی برابر 27درص-د نشان می دهد.

در بین کشورهای جهان چین با دارا بودن 160000 هکتار اراضی زیر کشت گردو به تنهایی حدود 31 درصد از کل اراضی زیر کشت گردو را به خود اختصاص داده ومقام اول را داراست. پس از آن آمریکا با 68800 هکتار، ترکیه با 57450 هکتار وایران با 41766 هکتار به ترتیب مقام های دوم تا چهارم را به خود اختصاص می دهند.

● تولید گردو در جهان

بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی سازمانم خوار بار جهانی مقدار تولید گردو جهان درسال 1997 برابر 1097064 تن بوده است که نسبت به سال قبل 2/2 درصد و نسبت به سال پایه (1988) 27 درصد افزایش نشان می دهد.

در بین کشورهای جهان، ده کشور هر یک بیش از 20000 تن گردو در سال 1997 تولید کرده اند که دربین آنها آمریکا با تولید 244000 تن، رتبه اول راداراست. این کشور به تنهایی 2/22 درصد گردو جهان را تولید می کند. پس از آمریکا، چین با تولید 240000 تن دومین کشور عمده تولید کننده گردو جهان به شمار می رود.
ایران با تولید 124872 تن، 4/11 درصد از تولید گردو جهان را دارا است و مقام سوم را به خود اختصاص داده است.

در بین کشورهای عمده تولید کننده گردو جهان، میزان تولید سال 1997 نسبت به سال گذشته در کشورهای آمریکا، چین، ایران و فرانسه افزایش و در کشورهای رومانی، هند ویونان کاهش تولید وجود داشته و در بقیه کشورها تولید تغییری را نشان نمی دهد.

● عملکرد گردو در جهان

درسال 1997 براساس اطلاعات به دست آمده از فائو، متوسط عملکرد گردو در جهان 2116 کیلوگرم در هکتار بوده است که نسبت به سال قبل با 72 کیلوگرم (5/3درصد) ونسبت به سال 1988 (سال پایه) با 72 کیلوگرم افزایش، 5/3 درصد رشد داشته است.

در بین کشورهای عمده تولید کننده گردو در سال 1997 کشور رومانی با متوسط تولید 14136 کیلوگرم در هکتار بالاتریت عملکرد را به خود اختصاص داده است و نسبت آن به عملکرد جهانی 668 درصد بالاتر است. پس از رومانی، آمریکا با تولید 3547 کیلوگرم در هکتار در جایگاه دوم قرار دارد.

کشورهای ایران و اکراین نیز به ترتیب با عملکردهای 2990 و2341 کیلوگرم در هکتار دررتبه های بعدی قرار گرفته اند که بالاتر از عملکرد جهانی بوده است.کشور هند با متوسط تولید 868 کیلوگرم در هکتار پایین ترین عملکرد را در بین کشورهای عمده تولید کننده این محصول به خود اختصاص داده است.

در سال 1997 عملکرد در هکتار گردو ایران 2990 کیلوگرم بوده که نسبت به متوسط جهانی 141 درصد بوده است.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>