اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی

دانلود زینگ
خانه اپلیکیشن زینگ سامانه صادرات و واردات فروشگاه خدمات اطلاعاتی
خدمات جانبی
تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

دانلود زینگ

جستجو
عضویت در سامانه صادرات، واردات، تجارت
گروه بازرگانی هومان پویان


فتوکاتالیست


برای وقوع یک واکنش فوتوکاتالیستی، لازم است تا 4 مرحله اجرا شود:

  • جذب انرژی نور برای تولید جفت های الکترون‐حفره
  • جدایش بارهای برانگیخته (بار مثبت حفره و بار منفی الکترون)
  • انتقال الکترون ها و حفره ها به سطح فوتوکاتالیست
  • استفاده از بارهای موجود در سطح برای واکنش های اکسایش و احیا

در مرحله سوم واکنش، بخش بزرگی از جفت های الکترون-حفره، در مسیر حرکت و یا در سطح دوباره ترکیب می شوند. در اثر این ترکیب، انرژی جذب شده الکترون به صورت گرما یا نور آزاد می شود. این اتفاق باعث کاهش بازدهی فتوکاتالیست می شود.

بارهای برانگیخته سطحی که عمر طولانی تری دارند، امکان وقوع واکنش های اکسیداسیون و احیا را فراهم می کنند. آن چه در این فرایند کاتالیز نوری یا Photocatalysis نامیده می شود، برای مثال می تواند تخریب آلاینده های آلی موجود در آب باشد. جایی که پس از جذب نور خورشید (یا نورهای مصنوعی) واکنش تخریب (Degredation) از منظر ترمودینامیکی به صورت خود به خودی انجام می شود. علاوه بر ایجاد میانبر ترمودینامیکی، یک فوتوکاتالیست مسیر واکنش را تغییر می دهد و با این کار، سینتیک واکنش را نیز بهبود می بخشد.

فرایندهای فوتوکاتالیستی موجود

بخش اول: فتوسنتز را نشان می دهد. این فرایند، به عنوان نتیجه هوشمندانه میلیاردها سال تکامل طبیعت، منبع اصلی تأمین انرژی ما بوده است. کربوهیدرات ها محصولات اصلی این واکنش های فوتوکاتالیستی هستند.

بخش دوم: یک نوع ریزجلبک را مشاهده می کنید که طی واکنش هایی مشابه آنچه در گیاهان اتفاق می افتد، مواد شیمیایی بی نظیری را سنتز می کند، نظیر H2، اتانول و گلیسرول. اما وقتی صحبت از سیستم های فتوسنتز مصنوعی می شود، انتخاب های زیادی پیش روی ما وجود دارد.

بخش سوم: فرایندهای کاتالیز نوری مصنوعی را به دو صورت کلی می توان از هم جدا کرد. هنگامی که واکنش های احیا و اکسیداسیون به طور عمدی از هم جدا نشوند، سیستم ارزان قیمتی را می بینیم که در قسمت (ج) نمایش داده شده است. این گروه شامل واکنش های کاتالیزورهای ناهمگن و همگن می شود.

اما یک استراتژی رقابتی برای این حالت این است که مکان های وقوع واکنش های احیا و اکسیداسیون را از نظر فیزیکی جدا کنیم. یعنی آنچه در قسمت (د) مشاهده می کنید. البته لزومی ندارد که برای این کار لزوما از الکترود استفاده کرد و می توان با تمهیدات هوشمندانه، این مکان ها را از هم جدا کرد.

در واقع تفاوت اصلی در سیستم های 3 و 4، جداسازی مکان وقوع واکنش های اکسایش و کاهش است با یک فاصله معقول (بیش از 100 نانومتر) است.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>