اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

همان گونه که در مقاله ی انواع میلگرد و کاربرد آن در صنایع شرح دادیم، میلگرد یکی از مصالح مهم در صنعت ساخت و ساز محسوب می شود.

اتصالات_میلگرد

همچنین از میلگرد در تمام قسمت های یک ساختمان استفاده می شود.

انواع اتصالات میلگرد:
برای به وجود آوردن عملکرد کششی در دو میلگرد، بایستی میلگردها را به یکدیگر متصل نمود.

باید با رعایت جزئیات و دقت لازم همچنین با توجه به آیین نامه ها و طبق آنچه در نقشه های طراحی و مشخصات فنی ارائه شده است، اتصال میلگردها انجام پذیرد.

پرکاربردترین انواع اتصال میلگردها شامل:

 • وصله پوششی میلگرد.
 • وصله مکانیکی میلگرد.
 • وصله جوشی با قوس الکتریکی.
 • وصله جوشی فورجینگ.

می باشد که در ادامه درباره هریک به طور اختصاصی شرح میدهیم.

در بین این وصله های ذکر شده بیشترین کاربرد در بین وصله ها اجرای وصله پوششی میلگرد می باشد که فقط در میلگردهایی که قطر آنها 36 میلی متر به پایین می باشد، مجاز است.

جالب است بدانید استفاده از وصله ی پوششی میلگرد در ساختمان باعث افزایش مصرف میلگرد می شود.

البته استفاده از وصله های جوشی به علت معایبی که دارد در ساختمان ها محدود می باشد این معایب شامل

 • صرف هزینه و زمان بالا برای انجام عملیات.
 • نیاز به شرایط آب و هوایی مناسب.
 • نیاز به نیروی کار حرفه ای و ماهر.

وصله پوششی میلگرد:
پیوستگی نقش اصلی انتقال نیرو را در وصله های پوششی ایفا می کند. بین فولاد مسلح کننده و بتن، پیوستگی بر اثر عوامل زیر ایجاد می گردد.

 • هنگامی که بین فولاد و بتن چسبندگی شیمیایی ایجاد می شود.
 • هنگام ایجاد اصطکاک بین بتن اطراف و سطح میلگرد.
 • ممکن است در انتهای میلگرد توسط وسیله هایی چون قلاب یا مهره و واشر، مهار مکانیکی ایجاد شود.
 • هنگام درگیر شدن فرورفتگی ها و برآمدگی های میلگرد آجدار در بتن.
 • موثرترین عامل پیوستگی از بین موارد ذکر شده در بالا، درگیر شدن آج میلگرد با بتن می باشد.
 • عموما از میلگردهای صاف طبق آیین نامه ها تنها در موارد بسیار محدود برای استفاده مجاز می باشد.
 • هنگامی که دو میلگرد در کنار یکدیگر در یک طول مشخص قرار گیرد، وصله پوششی انجام میپذیرد.

طول وصله (طول پوشش) چیست؟
به طولی که دو میلگرد لازم است در مجاورت یکدیگر قرار داده شود، طول وصله میگویند.

برای اجرای وصله پوششی می توان از دو روش:
وصله پوشش تماسی:

در این روش میلگردهای متصل شونده به طوری به یکدیگر وصل می شوند که حفره ای ایجاد نشود تا در بتن ضعفی بین دو میلگرد به وجود آید.

برای انجام این روش می توان از سیم های نازک استفاده کرد تا در فواصل مناسب و در طول وصله به یکدیگر متصل شوند.

وصله پوشش غیرتماسی:
در این روش برای ایجاد نشدن حفره بایستی در بین میلگردهای متصل شده بتن به طور مناسب نفوذ شود.

باید دقت کرد که فاصله ی بین میلگرد ها مناسب باشد زیرا اگر این فاصله زیاد باشد باعث ایجاد یک مقطع غیر مسلح می شود.

از وصله پوششی تنها می توان برای انتقال نیروی فشاری برای میلگردهایی که از قطر 36 بزرگ تر هستند، استفاده کرد.

طبق قوانین آیین نامه تمام میلگردهای گروهی به صورت وصله پوششی نباید متصل شوند یا اگر میلگردهای یک گروه به صورت وصله پوششی متصل شوند، نباید در طول وصله همپوشانی داشته باشند.

وصله مکانیکی میلگرد:
وصله پوششی متداول ترین روش وصله می باشد و در صورتی که محدودیت های آیین نامه رعایت شود و شرایط مناسب باشد از آن استفاده می کنند.

اما هنگامیکه استفاده از وصله پوششی ممکن نباشد از وصله مکانیکی که جایگزین مناسبی است استفاده می شود.

انواع وصله های مکانیکی هریک از جنبه هایی چون

 • الزامات تائید شدن.
 • پیکربندی.
 • رویه اجرا.

بررسی می شوند.

از وصله مکانیکی لازم است در مواردی که در پایین ذکر می شود استفاده کرد:

آیین نامه برای میلگردهایی که قطر بالایی دارند اجازه نمی دهد از وصله پوششی استفاده شود.

هنگامیکه ستون ها تحت تأثیر نیروی زیاد هستند و نیاز به مقدار زیادی میلگرد باشد ممکن است باعث بروز مشکلاتی شود که فاصله ی میلگرد از یکدیگر خیلی کم شده بنابراین از وصله پوششی نمی توان استفاده کرد.

برای میلگردهایی که قطر زیادی دارند و میلگردهایی که دارای پوشش با چسبندگی کم باشند حالتی پیش می آید که این حالت به علت الزامات آیین نامه می باشد.

که برای وصله ی پوششی سبب افزایش طول وصله می گردد بنابراین استفاده از وصله مکانیکی مناسب تر می باشد.در قسمتی از سازه وصله قرار بگیرد که طبق آیین نامه استفاده از وصله پوششی مجاز نباشد.

وصله جوشی با قوس الکتریکی:
اگر عملیات جوشکاری بر روی وصله ها با نظارت کامل و کیفیت عالی انجام گیرد به خوبی برای انتقال تنش عمل می کند.

برای انجام عملیات جوشکاری بر روی میلگردها نیاز است میلگرد از قبل گرم شود.

مدت زمان پیش گرم کردن میلگرد براساس درصد نسبی کربن و منگنز موجود در فولاد مصرفی تعیین می شود البته اگر اطلاعاتی در این مورد در دسترس نباشد طبق آیین نامه می توان دریافت که حداقل دمای لازم چقدر می باشد.

طبق قوانین آیین نامه گرم کردن میلگرد برای انجام عملیات جوشکاری، برای میلگردهای با قطر 19 میلی متر حداقل دمای لازم 150 درجه سانتی گراد و برای میلگردهای با قطر 22 میلی متر و بیشتر دمای لازم 260 درجه ی سانتی گراد می باشد.

در نهایت پس از پایان عملیات جوشکاری میلگردها، میلگردها به طور طبیعی با دمای محیط سرد شده البته باید توجه کرد که میلگرد به سرعت تحت کاهش دما قرار نگیرد.

نوع دیگر از عملیات وصله میلگرد به وسیله ی جوش می باشد که براساس استاندارد ANSI/AWS D1.4 انجام می گیرد. که شامل مواردی چون:

 • اتصال سربه سر مستقیم.
 • اتصال سربه سر غیرمستقیم.
 • اتصال پوششی جوشکاری شده.

که در ادامه درباره هریک به طور اختصاصی شرح میدهیم.

اتصال سر به سر مستقیم:
اتصال سربه سر مستقیم در موارد زیر امکانپذیر می باشد.

جوش های شیاری که ظاهر آنها V شکل یک طرفه و دو طرفه باشد برای اتصال دو میلگرد به صورت افقی استفاده می شود.

جوش های شیاری اریب یک طرفه و دو طرفه برای اتصال دو میلگرد به صورت قائم استفاده می شود.
جوش های شیاری که ظاهر آنها V شکل یک طرفه است با قطعه لوله پشت بند برای اتصال افقی دو میلگرد که دارای قطر مساوی هستند، استفاده می شود.

جوش های شیاری اریب یک طرفه با قطعه لوله پشت بند برای اتصال قائم دو میلگرد که دارای قطر مساوی هستند.

اتصال سربه سر غیرمستقیم:
اتصال سربه سر غیرمستقیم در موارد زیر امکانپذیر می باشد.

این اتصال با صفحه و نبشی وصله انجام می گیرد و از جوش شیاری که ظاهر آن اریب ذوبی دو طرفه باشد، استفاده می شود.

این اتصال با میلگردهای وصله انجام شده و از جوش شیاری با ظاهر V شکل انجام می شود.

هنگام استفاده از این اتصال بایستی به وسیله ی فولادهای عرضی، بتن اطراف اتصال در سازه ای که تمام شده به اندازه ی کافی تقویت شود تا از شکافی که ممکن است در اثر بارگذاری غیر محوری اتصال پیش بیاید، جلوگیری شود.

اتصال پوششی جوش شده:
اتصال پوششی جوش شده در موارد زیر امکانپذیر می باشد.

اتصال پوششی به طور مستقیم با میلگردهای در تماس

اجرای این اتصال با جوش شیاری دو طرفه V شکل ذوبی انجام می شود.

اگر اتصال تنها از یک طرف در دسترس باشد و به شرط اینکه مهندس ناظر تایید کند از جوش شیاری که ظاهر ذوبی دارد به صورت یک طرفه می توان استفاده کرد.

اتصال پوششی به طور غیرمستقیم با میلگردهای جدا:
اجرای این اتصال به وسیله ی جوش شیاری اریب ذوبی به صورت یک طرفه انجام می شود.

وصله جوشی فورجینگ:
این روش به وسیله ی گاز استیلن و اکسیژن انجام می شود که در آن هریک از میلگردها در دمای تقریبا 1200 تا 1300 درجه ی سانتی گراد حرارت دهی می شود.

جنس میلگرد از فولاد و ترکیب اتم هایی چون کربن و آهن می باشد همچنین این اتم ها چیدمان عادی خود را داشته و در دمای محیط وضعیت پایداری دارند.

عملیات فورجینگ در فاز خمیری و در دمای کمتر از نقطه ذوب انجام می شود.

آزمایش هایی بر روی نقطه اتصال انجام می شود تا ساختار کل مجموعه یکسان می باشد.

اگر عملیات حرارت دهی طولانی شود، در محل اتصال ساختاری درشت دانه ایجاد می شود.

وصله جوشی فورجینگ دارای مقدار کمی چقرمگی می باشد.

برای اتصال های فورجینگ اطمینان از سلامت اتصال اهمیت بسیار بالایی دارد. دو روش برای آزمون اتصال وجود دارد که شامل:

تست مخرب:
این تست شامل تست خمش و کشش میلگرد وصل شده می باشد.

تست غیرمخرب:
این تست شامل تست نفوذ، تست برش داغ، تست امواج مافوق صوت می باشد.

در روش تست برش داغ، بعد از اتمام عملیات جوشکاری بلافاصله برآمدگی هایی که هنگام جوشکاری ایجاد شده به وسیله ی لبه های قابل تنظیم برش داده می شود.

در نهایت در محل برش وضعیت سطح را بررسی کرده تا از سلامت اتصال اطمینان حاصل کنیم.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>