اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

در این صفحه به علامت حک شده کارخانه های مهم و تصویری از آن برای شناسایی خریداران محترم می پردازیم.

نام‌گذاری_میلگردها

علامت اختصاری میلگرد ذوب آهن اصفهان:
طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری میلگرد امیرکبیر خزر:
نحوه تشخیص میلگرد امیر کبیر خزر، علامت اختصاری (AKS-CT) حک شده بر روی میلگرد ها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد آذر فولاد امین:
طریقه تشخیص میلگرد مجتمع فولاد امین، علامت اختصاری (afa-CT) حک شده روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد آریا فولاد تاکستان:
طریقه تشخیص میلگرد آریا فولاد تاکستان، علامت حک شده (AFT-CT) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد آریان فولاد:
طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه آریان فولاد، علامت حک شده (AS-JU و AS-CT) می باشد.

علامت اختصاری میلگرد سرمد ابرکوه یزد:
طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سرمد ابرکوه یزد، علامت حک شده (SAIS-CT) می باشد.

علامت اختصاری میلگرد سیرجان حدید جنوب:
طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیرجان حدید جنوب، علامت حک شده (SIRJANH-CU) می باشد.

علامت اختصاری میلگرد سیما فولاد جهان:
طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه سیما فولاد جهان، علامت حک شده (SFJ-TC) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد شاهین بناب:
طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری میلگرد صبا فولاد زاگرس:
طریقه تشخیص میلگرد کارخانه صبا فولاد زاگرس، علامت حک شده (SFZ-CT) می باشد.

علامت اختصاری میلگرد صنایع فولاد کرمان:
طریقه تشخیص میلگرد صنایع فولاد کرمان، علامت حک شده (KSMRCO) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد ارگ تبریز:
طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ارگ تبریز، علامت حک شده (FAT-CT) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد اروند:
طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد اروند، علامت حک شده (ARVAND-CT) بر روی محصولات است.

علامت اختصاری میلگرد فولاد البرز ایرانیان (فایکو):
نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد البرز ایرانیان (فایکو)، علامت حک شده (FAICO-TC) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد الماس تاکستان:
نحوه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد الماس تاکستان، علامت حک شده (AT-JU) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد ایوان:
نحوه تشخیص میلگرد فولاد ایوان، علامت حک شده (ISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد آذربایجان (میانه):
طریقه تشخیص میلگرد کارخانه فولاد آذربایجان (میانه)، علامت حک شده (FF-CT) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد آریا ذوب:
طریقه تشخیص میلگرد فولاد آریا ذوب، علامت حک شده (ARIA-CT) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد آلیاژی ایرانیان:
طریقه تشخیص میلگرد فولاد آلیاژی ایرانیان، علامت حک شده (IASCO-CU) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد آناهیتا گیلان:
طریقه تشخیص میلگرد فولاد آناهیتا گیلان، علامت حک شده (AG-JU) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد بافق یزد:
طریقه تشخیص میلگرد فولاد بافق یزد، علامت حک شده (BMISCO-CT) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد بردسیر کرمان:
علامت شناسایی که بر روی میلگرد فولاد بردسیر کرمان می باشد، به شکل نامفهوم بر روی بدنه آج دار میلگرد به صورت یک خط کج حک شده است.

علامت اختصاری میلگرد فولاد پرشین:
طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد خرمدشت تاکستان:
طریقه تشخیص میلگرد فولاد خرمدشت تاکستان، علامت حک شده (FKHT-JU) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد درپاد تبریز:
طریقه تشخیص میلگرد فولاد درپاد تبریز، علامت حک شده (D) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد راد همدان:
طریقه تشخیص میلگرد فولاد راد همدان، علامت حک شده (RAD-CT و SRH-CT) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد روهینا جنوب:
طریقه تشخیص میلگرد فولاد روهینا جنوب، علامت حک شده (ROUHINA-CT) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد سپهر ایرانیان:
طریقه تشخیص میلگرد فولاد سپهر ایرانیان، علامت حک شده (FSI-TC) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد جهان فولاد سیرجان:
طریقه تشخیص میلگرد جهان فولاد سیرجان، علامت حک شده (SJSCO) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد شاهرود:
طریقه تشخیص میلگرد فولاد شاهرود، علامت حک شده (SHS-TC) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد شمس سپهر:
طریقه تشخیص میلگرد فولادشمس سپهر، علامت حک شده (SSS-TC) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد ظفر بناب:
طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد قائم پروفیل رازی (شهرضا):
طریقه تشخیص میلگرد فولاد قائم شهرضا، علامت حک شده (GHAEMPR-TC) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش:
طریقه تشخیص میلگرد فولاد کاوه تیکمه داش، علامت حک شده (SFK-CT) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد کویر کاشان:
طریقه تشخیص میلگرد فولاد کویر کاشان، علامت حک شده (KAVIR) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد کیان ابهر:
طریقه تشخیص میلگرد فولاد کیان ابهر، علامت حک شده (KFA-TC) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد کیان کاشان:
طریقه تشخیص میلگرد فولاد کیان کاشان، علامت حک شده (KIAN-HT) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد مهیار اردبیل:
طریقه تشخیص میلگرد فولاد مهیار اردبیل، علامت حک شده (MIM-CT) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد ناب تبریز:
طریقه تشخیص میلگرد فولاد ناب تبریز، علامت حک شده (FNT-CT) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد نورد گیلان:
طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد گیلان، علامت حک شده (NFGCO-UJ) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد نورد یزد:
طریقه تشخیص میلگرد فولاد نورد یزد، علامت حک شده (YRM-CT) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد هشترود:
طریقه تشخیص میلگرد فولاد هشترود، علامت حک شده (FSD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد فولاد هیربد:
طریقه تشخیص میلگرد فولاد هیربد، علامت حک شده (HIRBOD-CT) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد مجتمع فولاد خراسان:
طریقه تشخیص میلگرد فولاد خراسان، علامت حک شده (KSCCO-CT) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری میلگرد نیک صدرای توس:
طریقه تشخیص میلگرد فولاد نیک صدرای توس، علامت حک شده (NS-TC) بر روی میلگردها می باشد.

علامت اختصاری نیک صدرا توس مشهد:
اصول نام گذاری میلگردها:
به طورکلی علائم حک شده بر روی میلگردها مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3132 شامل سه پارامتر است:

  • نام کارخانه ی تولیدکننده: که این نام می تواند نام کامل، مخفف و یا حروف اول نام کارخانه ی تولیدی یا شرکت سازنده باشد.
  • سایز میلگرد (اندازه قطر آن): یکی از شماره های 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 25، 28، 30، 32، 34، 36، 38، 40 که نشان دهنده ی قطر (سایز) میلگرد است.
  • استاندارد مربوطه به فرآیند تولید و ترکیبات شیمیایی میلگرد: دو حرف آخر این علائم نشان دهنده ی مهم ترین خصوصیات میلگرد است که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم.
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>