اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی

دانلود زینگ
خانه اپلیکیشن زینگ سامانه صادرات و واردات فروشگاه خدمات اطلاعاتی
خدمات جانبی
تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

دانلود زینگ

جستجو

خریدار محترم کلیه تایرهای TAITONG دارای 5 سال گارانتی و تیوب‌ها 3 سال از تاریخ تولید در برابر عیوب فنی و تولیدی می‌باشد. لذا هرگونه خسارت ناشی از عدم استفاده صحیح مشمول خدمات نخواهد شد. برخی از عیوب به شرح زیر می باشند:

  1. دو پوستی های ناشی از سرعت زیاد، کم بادی و یا بار اضافی.
  2. آسیب دیدگی دیواره یا آج تایر به خاطر برخورد به موانع.
  3. متلاشی شدن ناحیه طوقه بخاطر سوختگی در اثر داغ شدن کاسه چرخ.
  4. سایش یک طرفه ناشی از تنظیم نبودن محورها.
  5. شکستگی یا ایجاد ترک در بالای لبه رینگ ناشی از کم بادی شدید یا حمل اضافه بار.
  6. خراشیدگی دیواره یا کندگی گل آج در اثر حرکت در جاده های غیر استاندارد.
  7. آسیب دیدگی ناحیه طوقه بخاطر رینگ کردن دستی تایر تیوبلس.
  8. تایرهای مصرفی با آج کمتر از 1/6 میلیمتر مشمول گارانتی و پرداخت خسارت نخواهند بود.

خواهشمند است در نگهداری تایر و استفاده صحیح از آن کوشا بوده و به منظور افزایش طول عمر تایر و کاهش مصرف سوخت نسبت به کنترل تنظیم باد تایر در بازه های زمانی کوتاه (حداقل ماهی یکبار) اقدام نمایید.

در صورت بروز خسارت، کارشناسان فنی شرکت تایر را بررسی نموده و چنانچه خسارت وارد به تایر ناشی از مواد فنی وتولیدی تایر باشد طبق فرمول زیر مقدار کارکرد تایر محاسبه شده و برا اساس آن تایر مشابه نو با احتساب کسر میزان خسارت از مبلغ جدید به مشتری تقدیم خواهد شد.

(قیمت خرید X درصد سایش آج) - قیمت خرید (فاکتور) = وجه خسارت به مشتری


راهنمای نگهداری از لاستیک

برای مطالعه راهنمای نگهداری و آشنایی با تایرهای TAITONG، فایل راهنما را از اینجا دریافت کنید و مطالعه نمایید.

مخفی کردن >>