اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص


تجهیزات روشنایی


شاخص نمود رنگ (Color Index Rendering)

درصنعت نورپردازی مفهوم نمود رنگ، عبارت است ازتشخیص رنگ اشیاء یا تصاویر در زیر یک منبع نور و در مقایسه با نورمنبع مرجع(خورشید)؛ بهترین چگونگی دید آدمی در زیر نور خورشید است، از این رو بهترین منابع نوری ازلحاظ بصری، منابعی هستند که شبیه ترین طیف نور را به طیف نور طبیعی خورشید داشته باشند.

شاخص نمود رنگ را با اختصار CRI نمایش می دهند وعددی است بین صفر تا 100(شاخص رنگ خورشید)؛ این شاخصه بر روی جعبه محصولات نوشته می شود و هرچه عدد به 100 نزدیکتر باشد، کیفیت نوردهی بهتری دارد. قابل ذکر است که شاخص نمود رنگ پارامتری جدا ازدمای رنگ است، مثلا دو لامپ التهابی و گازی سدیمی دارای دمای رنگ نزدیک هستند اما شاخص رنگی آنها اصلا قابل مقایسه نیستند.

توزیع شدت نور (Light intensity distribution)

درعلم نورپردازی، شدت نور پارامتری است جهت دار که در جهات مختلف، شدت آن متفاوت است؛ همچنین پر واضح است که شار نوری یک لامپ مقدار ثابتی است، برای مثال یک لامپ چراغ خودرو که دارای شدت نورثابت است در خارج از بدنه چراغ کم نورتر است، در حالی که همین منبع داخل بدنه چراغ بسیار نورانی است، دلیل این اتفاق این است که در فضای چراغ با حضوررفلکتور، پرتوهای ساطع شده در زاویه محدود و درراستا و مسیر مشخص تابیده می شوند، به همین دلیل شار نوری که به چشم انسان می رسد بسیار بیشتر است.

یا در مثالی دیگر در مقایسه دوتکنولوژی نورپردازی LED به علت اینکه در لامپهای COB پرتوها به صورت متراکم تر ساطع می شود، شار نوری که به چشم مخاطب می رسد بیشتر است، اما درSMD چون نور پخش تر است، مخاطب شارنوری کمتری دریافت می کند، هرچند که شارنوری ساطع شده از هر دو منبع به یک اندازه باشد.

اما در مواردی محدود کردن زاویه تابش یعنی متراکم کردن شار نوری ممکن است اتفاقاتی مثل خیرگی را رقم بزند، پس این موضوع می تواند در تعیین نوع و تعداد چراغ، فاصله نصب آنها ازهم و فاصله از سطح مد نظر جهت روشنایی تأثیرگذار باشد(برای فضاهایی که ارتفاع سقف بلند باشد باید از چراغهای با منحنی باریک و برای مکانهای با ارتفاع کم تر باید از چراغهای با منحنی پخش تراستفاده کرد).

بدیهی است که هر چه از منبع روشنایی دورتر شویم، توزیع نور بیشتر شده و سطح بیشتری را پوشش می دهد. انتخاب نوع توزیع نور به اندازه انتخاب پارامترهای دیگرمثل رنگ نور، نوع لامپ و … اهمیت دارد؛ درنورپردازی کاربری فضا یکی از مهم ترین عوامل در انتخاب تجهیزات با منحنی توزیع نور متفاوت است.

برای بیان و نمایش شدت تابش منبع نور در جهت مشخص، از الگوی منحنی پخش نور استفاده می شود، این ترسیم نشان می دهد که در زوایای مختلف چه مقدار شدت نور وجود دارد. رسم این منحنی بدین شکل است که برشی عمودی یا افقی از منبع نوری را نشان می دهد که هرچه نسبت به خط قائم بر منبع زاویه بیشتر شود، شدت نورتقلیل پیدا می کند، لازم به ذکر است برای منابعی که قالب قرینه ندارند باید بیش از یک منحنی رسم شود. منحنی پخش نور را در زوایاى مختلف، نسبت به خط پاى عمود می توان نشان داد. براى مثال جهت خوانش منحنی پخش نور به شکل زیربه عنوان مثال توجه کنید. می خواهیم بدانیم شدت نور این منبع نوری در زاویه °30 چقدر است؟

برای خواندن منحنی از مبدأ خطی مستقیم تحت دو زاویه 30 و 20 درجه رسم کنیم تا منحنی ها را در نقطه اى قطع کند. حال، نقطه تلاقی منحنی پخش نور را با خطوطی که رسم کردیم می خوانیم (نقاط آبی رنگ) را می خوانیم در این مثال و برای این منبع نورتحت زاویه 30 درجه عدد 400 کندل و برای همین منحنی اما تحت زاویه 20 درجه عدد 800 کندل به دست می آید.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>