اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

همواره یکی از مشکلات مهندسان سازه در هنگام اجرای سقف های تیرچه بلوک جلوگیری از ترک خوردگی بوده است.

میلگرد_حرارتی

پس از بتن ریزی سقف جهت جلوگیری از ترک خوردن بتن، از میلگردهای افت و حرارت استفاده می گردد.

در واقع وظیفه عمده این میلگردها جلوگیری از تنش های ناشی از جمع شدگی و حرارت بتن است و به همین دلیل نیز آرماتور حرارتی نامیده می شوند.

آرماتور حرارتی از انبساط و انقباض بتن و ایجاد ترک جلوگیری کرده و در نتیجه سبب کاهش عرض ترک ها می گردد.

در خصوص استفاده از میلگرد حرارتی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که در ادامه به بررسی دقیق هریک از دیدگاه ها خواهیم پرداخت.

نحوه کار آرماتور حرارتی:
همان طور که گفتیم علاوه بر آرماتورهای داخلی تیرچه، تعدادی آرماتور تحت عنوان آرماتورهای حرارتی، عمود بر تیرچه ها قرار داده می شوند که به خوبی با ترک های حرارتی بتن و جمع شدگی آن مقابله می نمایند.

به طور کلی این میلگردها به صورت چپ و راست بر روی سقف قرار می گیرند و در زمانی که بتن با افت حرارت مواجه می شود از ترک خوردن آن جلوگیری می کند.

بهترین مکان قرارگیری این میلگردها یک سوم بالای ضخامت دال بتنی می باشد.

لازم به ذکر است که این میلگردها تنها حرارتی نبوده و نقش باربری نیز دارند.

همچنین این آرماتورها در هنگام آتش سوزی از تخریب بتن جلوگیری می کنند. قطر این میلگردها معمولا در محدوده 6.5-6 می باشد و در برخی موارد از سایز 8 آن ها نیز استفاده می گردد.

دیدگاه های مختلف در خصوص استفاده از میلگرد حرارتی:
در خصوص استفاده از آرماتورهای حرارتی دیدگاه های متفاوتی میان مهندسان سازه وجود دارد که در ادامه به ذکر برخی از آن ها می پردازیم.

دیدگاه مثبت:
برخی از مهندسین اعتقاد دارند که استفاده از این آرماتور جهت جلوگیری از خوردگی بتن الزامی بوده تا جایی که آیین نامه نیز بر لزوم استفاده از میلگردهای حرارتی تأکید کرده است.

در این خصوص به ذکر چند نکته از مزایای استفاده از این میلگردها طبق نظر مهندسان سازه خواهیم پرداخت.

با توجه به این که در ساعت های ابتدایی گیرش بتن تمایل به انبساط و انقباض داشته به آرماتورهای حرارتی جهت جلوگیری از این ترک ها نیاز است.

این میلگردها با بتن درگیر می شوند و از انبساط و انقباض آن ها جلوگیری می نمایند.

به اعتقاد برخی از مهندسین این میلگردها علاوه بر نقش حرارتی، نقش باربری نیز دارند.

چنانچه از میلگرد حرارتی استفاده نشود فاصله 70 سانتی متری روی یونولیت ها تنها یک لایه 5 سانتی متری بتن است که اصولی نخواهد بود.

چنانچه از میلگردهای حرارتی در اجرای سقف استفاده نشود، ترک های عرضی در بتن ایجاد شده که سبب نفوذ آب و سولفات ها شده و در نهایت منجر به خوردگی میلگردهای اصلی می گردد.

بنابراین استفاده از این آرماتورهای حرارتی جهت جلوگیری از خوردگی آرماتورهای اصلی لازم است.

همچنین این دسته از مهندسین اعتقاد دارند که در صورت استفاده نکردن از میلگردهای حرارتی و ایجاد ترک در بتن، عملکرد یکپارچه دیافراگم سقف در هنگام وقوع زلزله زیر سوال می رود.

لازم به ذکر است که استفاده از آرماتور سایز 8 در این مورد نسبت به سایز 6 ترجیح داده می شود.

زیرا در اجرا این آرماتورها به کف یونولیت ها چسبیده و داخل بتن رویه قرار نمی گیرند و در نهایت سبب ترک خوردگی بتن می گردند بنابراین بهتر است از سایز 8 آرماتور حرارتی استفاده کنید.

بنابراین می توان گفت که به طور کلی آرماتور حرارتی علاوه بر اینکه در ساعات اولیه گیرش سبب ایجاد مقاومت بتن در برابر ترک خوردگی می شود، در روزهای بعد نیز سبب محافظت بتن در برابر انبساط و انقباض می گردد.

علاوه بر وظایف ذکر شده، این میلگردها سبب یکپارچه عمل نمودن سقف در برابر نیروهای وارده می شود و تیرچه ها را به یکدیگر متصل می نماید.

بنابراین این دسته از مهندسان طبق موارد ذکر شده در بالا استفاده از آرماتور حرارتی را امری ضروری می دانند.

دیدگاه منفی:
این در حالی است که به اعتقاد برخی دیگر استفاده از این میلگردها کاری بیهوده و اتلاف سرمایه است. به عقیده این دسته از مهندسین بسیاری از سقف ها حتی با وجود میلگردهای حرارتی ترک خورده اند.

آن ها به جای استفاده از میلگردهای افت و حرارت روش های دیگری را برای جلوگیری از ترک خوردگی بتن پیشنهاد می کنند.

از جمله روش های پیشنهادی جایگزین میلگرد حرارتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سه روش جایگزین میلگرد حرارتی.
  • استفاده از بتن الیافی.
  • کم کردن نسبت آب به سیمان.

استفاده از فوق روان کننده:
الیاف فلزی موجود در بتن الیافی نقش میلگرد حرارتی را ایفا کرده و از ترک خوردگی بتن جلوگیری می کنند.

همچنین کم کردن نسبت آب به سیمان در بتن و استفاده از فوق روان کننده ها سبب افزایش روانی بتن می گردد و از ترک خوردگی آن جلوگیری می شود.

بنابراین این گروه از مهندسین سازه هیچ اعتقادی به استفاده از میلگرد حرارتی نداشته و جایگزین هایی را برای آن پیشنهاد کرده اند.

با جمع بندی نظرات مختلف مهندسین این حوزه می توان گفت که استفاده از میلگرد حرارتی ضروری است ولی تنها مشکل آن این است که در زمان بتن ریزی و با عبور کارگران این میلگردها در سقف فرو می روند و دیگر اثری نخواهند داشت.

بنابراین در خصوص اجرا بهتر است که استفاده از شبکه های مش توصیه شود. البته برخی دیگر نیز معتقدند بهتر است استفاده از سقف تیرچه بلوک ممنوع گردیده و استفاده از دال بتنی در سازه بتنی و سقف کامپوزیت در سازه های فولادی الزام گردد.

فلسفه استفاده از میلگرد بدون آج در حرارتی سقف ها:
در رابطه با بحث آرماتورهای حرارت همیشه این سوال مطرح بوده که از چه نوع میلگردی باید استفاده شود.

برخی می گویند که چون این آرماتورها باید در بتن از ترک خوردگی و انقباض جلوگیری کنند باید آجدار باشند اما مساله اینجاست که فلسفه آجدار بودن این است که میلگرد قبل سر خوردن جاری شود.

با این فلسفه در سقف های مورد نظر آرماتور هیچ گاه به جاری شدن نمی رسد زیرا انقباض بتن آن قدر شدید نیست که میلگرد قبل از جاری شدن سر بخورد.

با توجه به اینکه نیروهای کمی وجود دارد احتمال لیز خوردن آرماتور کم است. همچنین آن چیزی که باعث سر خوردن می شود طول مهاری آرماتور داخل بتن است.

آرماتور باید آجدار باشد تا بتوان طول مهاری را کم کرد. طول مهاری آرماتور حرارت به اندازه کل سقف است بنابراین در این حالت می توان آرماتور بدون آج استفاده کرد.

میلگرد حرارتی چیست؟
در واقع وظیفه عمده این میلگردها جلوگیری از تنش های ناشی از جمع شدگی و حرارت بتن است و به همین دلیل نیز آرماتور حرارتی نامیده می شوند.

نحوه اجرای میلگرد حرارتی چگونه است؟
به طور کلی این میلگردها به صورت چپ و راست بر روی سقف قرار می گیرند و در زمانی که بتن با افت حرارت مواجه می شود از ترک خوردن آن جلوگیری می کند.

بهترین مکان قرارگیری این میلگردها یک سوم بالای ضخامت دال بتنی می باشد.

میلگردهای حرارتی چه سایزهایی دارد؟
قطر این میلگردها معمولا در محدوده 6٫5-6 می باشد و در برخی موارد از سایز 8 آن ها نیز استفاده می گردد.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>