اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

برای ارزیابی، مقایسه و انتخاب یک فناوری ساختمانی باید مجموعه گستردهای از معیارها، الزامات و محدودیت ها مورد توجه قرار گیرد.

ارزیابی_فناوری

در ابعاد گوناگون شامل معماری، سازه، تأسیسات و نیز از دیدگاه شرایط محیطی، ایمنی، روش اجرا، تامین شرایط معماری پایدار و معماری سبز، تحقق اهداف و خواسته های بیان شده بررسی شود.

به منظور سامان بخشیدن به مجموعه ای از معیارها که توجه به آن ها در مراحل ارزیابی یک فناوری ساختمانی ضروری است، این معیارها در چهار بخش به شرح زیر تقسیم بندی می شوند.

1 - متناسب بودن فناوری مورد نظر از نظر معماری:

این گروه از معیارها شامل مواردی به شرح زیر است:

 • میزان اختیار در انتخاب شکل فضاها.
 • امکان ایجاد معماری متناسب با محیط.
 • میزان هماهنگی با طراحی مدولار.
 • تنوع در شکل سقف.

2 - تامین انتظارات عملکری - محیطی:

در این بخش باید کیفیت پاسخگویی هر فناوری ساختمانی به محدودیت هایی که ناشی از انتظارات عملکردی - محیطی ساختمان است و شامل موارد متعددی به شرح زیر می باشد ارزیابی گردد.

این موارد شامل کیفیت پاسخگویی به محدودیت های زیر است:

محدودیت های حاصل از تامین شرایط آسایش

 • محدودیت های حاصل از تامین ضوابط در رابطه با صرفه جویی در مصرف انرژی.
 • محدودیت های حاصل از تامین ضوابط مربوط به انتقال صدا.
 • محدودیت های حاصل از تامین ضوابط مقاومت در برابر آتش.
 • محدودیت های حاصل از تامین ضوابط در رابطه با درزبندی، هوابندی و …
 • محدودیت های مرتبط با شرایط جوی متفاوت.
 • محدودیت های مرتبط با عوامل خورنده محیطی.

3 - انطباق با مبانی معماری پایدار و مسائل زیست محیطی:

مجموعه ای از معیارها که باید در این بخش مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

 • همسازی مصالح اصلی با طبیعت.
 • امکان بازگشت مصالح به طبیعت.
 • میزان مصرف انرژی در مراحل تولید و اجرا.
 • میزان اتلاف مصالح در مراحل حمل و نقل و اجرا.
 • کیفیت استفاده از منابع طبیعی.
 • قابلیت بازیافت کاربردی مصالح.

4 - تامین نیازهای اجرایی:

تعدادی از معیارهای مرتبط با این بخش عبارتند از:

 • وزن مصالح و سازه.
 • قابلیت های مربوط به حمل و نقل.
 • امکان مرحله بندی اجرا.
 • عدم وابستگی اجرا به شرایط جوی.
 • امکان انجام عملیات اجرایی به صورت موازی.
 • سرعت اجرای ساختمان.
 • قابلیت توسعه.
 • میزان فناوری اجزا و قطعات مورد نیاز در محل اجرا.
 • میزان نیاز به مصالح متعدد یا تجهیزات خاص برای اجرای اتصالات.
 • قابلیت ایجاد تغییر و بازبینی در مراحل اجرایی.
 • امکان تشخیص خطاهای طراحی و ساخت و اصلاح آن.
 • قابلیت تغییر در محل قرار گیری ساختمان.
 • سهولت استفاده از اجزا و ملحقات پیش ساخته.
 • سهولت تعمیر و نگهداری.
 • هزینه اجرای ساختمان.
 • طول عمر مفید زیاد.
 • سهولت استفاده از ماشین آلات و ابزار مهندسی.
 • وضعیت نصب شبکه های تأسیسات.
 • سهولت دسترسی به اجزای سیستم پس از ساخت.
 • امکان تامین نیروی انسانی مورد نیاز.
 • قابلیت ترویج و آموزش.
 • وجود ضوابط و مقررات ساختمانی و آیین نامه های اجرایی ملی و بین المللی.

انتخاب فناوری ساختمانی مناسب:
پس از تعیین معیارها و محورهای اصلی ارزیابی، انتخاب فناوری ها و سیستم های ساختمانی براساس معیارهای تعیین شده طی مراحل زیر صورت می گیرد:

مرحله اول:
در این مرحله دسته بندی معیارها و تعیین ارزش هر معیار با استفاده از روش های آماری صورت می گیرد.

مرحله دوم:
در این مرحله میزان پاسخگویی فناوری ساختمانی مورد نظر به هریک از معیارها براساس میزان موفقیت فناوری مورد نظر در ایجاد شرایط مطلوب که شامل تحقق معیارها یا تامین الزام ها و محدودیت ها می باشد، تعیین می شود.

مرحله سوم:
در این مرحله ابتدا حاصلضرب ارزش هر معیار در میزان پاسخگویی فناوری مورد نظر به آن معیار تعیین و مجموع این حالضرب ها به دست می آید. این مقدار به عنوان مجموع امتیازات آن فناوری در تامین شرایط مورد نظر تلقی می گردد.

سپس براساس مجموع امتیازات هر فناوری در تامین شرایط مورد نظر رتبه بندی فناوری ها انجام شده و مناسب ترین فناوری انتخاب می شود.

مرحله چهارم:
در این مرحله ارزیابی روش انتخاب شده به صورت عملکردی و واقعی با گرفتن بازخوردهای دوره بهره برداری از کاربرد روش مذکور انجام شده و براساس آن اصلاحات نهایی در فناوری مورد نظر صورت می گیرد.

در صورت لزوم می توان براساس نتایج حاصل از ارزیابی دوران بهره برداری نسبت به تجدید نظر در مراحل اول تا چهارم اقدام نمود.

با تعیین مجدد معیارها و ارزش آن ها و میزان پاسخگویی فناوری های ساختمانی و تعیین مجموع امتیازات، رتبه بندی فناوری ها را تجدید کرد و نسبت به انتخاب نهایی مناسب ترین فناوری اقدام نمود.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>