اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص


نمای ساختمان


نمای آجری

المان بنایی، ملات و فلزاتی که برای مهار و چسباندن نمای بنایی به دیوار پشتیبان مورد استفاده قرار می گیرند باید مطابق با الزامات فیزیکی نشریه شماره 714 باشند. دیوار پشتیبان که نما به آن چسبانده یا مهار شده باید از نوع بتنی، بنایی و یا قاب فولادی LSF باشد.نمای بنایی باید توسط نبشی یا اعضای فولادی مشابه در هر طبقه، بالای طبقه اول مهار شود. کفایت این مهارها برای بار وارده باید کنترل شود.

در نماهایی که با فاصله از دیوار پشتیبان و توسط استادهای فولادی نگهداشته شده اند، درزهای زه کشی و زه کش پایه دیوار باید پیش بینی شود. در صورت عدم وجود درز باید نسبت به تعبیه آن اقدام شود.مهارهای لرزه ای نما در نماهای بنایی می توانند شامل سیم های فلزی یا گیره هایی باشند که از یک سو توسط بست مکانیکی به دیوار پشتیبان نما متصل شده و از سوی دیگر در ملات بین ردیف های نما قرار گرفته اند.

استفاده از سیم یا میلگرد های مستقیم برای مهار نمای آجری به خصوص در صورتی که لایه ای از عایق یا هوا بین نمای آجری و دیوار پشتیبان فاصله انداخته است، ممنوع است.درزپوش ها و حفرات زه کشی در نمای مصالح بنایی مهار شده باید در اولین لایه مصالح بنایی و در بالای سطح تمام شده زمین و بالای پی و سایر نقاط تکیه گاهی قرار گیرند.

نمای سنگی یا سرامیکی

در نماهای سنگی چسبانده شده که وزن نما توسط ملات یا چسب تحمل می شود استفاده از مهارهای مسلح کننده برای نگهداری لرزه ای نما اجباری است.در سنگ نما نباید اثر ترک خوردگی یا رگه های ضعیف به صورت آشکار نمایان باشد. در صورت وجود این مسائل باید نسبت به تعویض سنگ دارای ترک خوردگی یا رگه آشکار اقدام شود.

در نماهای سنگی و سرامیکی مهار شده که وزن نما توسط اتصالات یا استادهای فولادی قائم مطابق دستورالعمل نشریه شماره 714 تحمل می شود، تیرک های نگهدارنده استادهای فولادی، به عنوان نگهدارنده و پشتیبان نما اجرا می شود.باید در فواصل کمتر یا مساوی 60 سانتی متر، به قاب سازه ای متصل شده باشند. کفایت اتصال تیرک ها باید برای بارهای وارده کنترل شود.

در نماهای سنگی و سرامیکی مهار شده که وزن نما توسط اتصالات و استادهای فولادی تحمل می شود در کنار بازشوی در و پنجره باید از استادهای فولادی اضافی برای مهار نمای سنگی استفاده شود.

نماهای سرامیک یا سنگ چسبانده شده

نماهای سرامیک ساده یا مدولار و سنگی چسبانده شده که با زیرسازی اندود سیمانی یا مواد چسباننده به دیوار نگهدارنده از لحاظ رفتاری به تغییرشکل ها حساس اند. رفتار لرزه ای آنها متکی به لایه نگهدارنده زیرین است. این نماها به صورت طبیعی ترد هستند. تغییر شکل لایه زیرین در این نماها منجر به ایجاد ترک می شود که این ترک عامل جداشدگی نما از دیوار نگهدارنده است. بنابراین اجرای این گونه نماها بدون وجود مهار لرزه ای ممنوع است.

برای اینکه نمای چسبانده شده دارای مهار لرزه ای، عملکرد لرزه ای مناسبی داشته باشد باید دیوار نگهدارنده نما با جزئیات مناسب از اثرات جابه جایی نسبی طبقات (دریفت) جداسازی شده و محافظت شود. آسیب پذیرترین نقاط نمای سنگی چسبانده شده، محل قطع شدگی ها از قبیل بازشوها و گوشه ها است.

نماهای سرامیک یا سنگ مهار شده

نماهای سنگی و سرامیکی مهار شده نماهایی هستند که به سازه نگهدارنده خود با قطعات مکانیکی متصل می شوند. این نوع نماها هم در مقابل شتاب و هم در مقابل تغییرمکان حساس هستند. در این نوع نماها شتاب اعمالی سبب شکست یا خرابی اتصالات می شود و سبب خارج شدن قطعات نما از مکان شان می شود. همچنین تغییرمکان های نسبی سازه نگهدارنده باعث جابجاشدن یا در رفتن قطعات نمای مهار شده شود.

  • میزان خطرآسیب دیدگی و خسارت در قطعات نمای مهار شده می تواند از طرق زیر کنترل شود.
  • محدود کردن نسبت های دریفت سازه نگهدارنده
  • جداسازی نما از دریفت طبقه از طریق اتصالات لغزشی یا درزها
  • مهار نمودن نما با اتصالاتی که با در نظرگرفتن نیروهای وارده و اثر مولفه قائم زمین لرزه طراحی شده باشند.
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>