اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

آسفالت

سطح راه های شنی، آسفالتی یا بتنی، قبل از شروع عملیات آسفالت حفاظتی، آماده سازی می شود تا از هر حیث با مشخصات و نقشه های اجرایی منطبق باشد. آماده سازی شامل مراحل زیر است.برای اجرای آسفالت های سطحی یک یا چند لایه ای و یا عملیات غبارنشانی و روغ نپاشی بر روی راه های شنی معمولاً آماده سازی به ترتیب زیر انجام می شود.

  • کلیه نقاط ضعیف سطح راه های شنی باید قبلاً مرمت شود.
  • عملیات باید به ترتیبی برنامه ریزی شود که بلافاصله پس از آماده شدن سطح راه و قبل از عبور ترافیک از روی آن، آسفالت سطحی اجرا شود.
  • در صورت عبور ترافیک از روی سطح راه، لازم است این سطح مجدداً شخم زده شده و پروفیله شود و سپس تا حد مشخصات متراکم شود.
  • سطح آماده شده از هر حیث با مشخصات و نقشه های اجرایی منطبق باشد.
  • اندود نفوذی این سطح قبل از عملیات آسفالت سطحی مطابق مطالب ارائه شده در نشریه شماره 101 اجرا شود.
  • برای غبارنشانی و روغ نپاشی، هرگونه ناهمواری سطحی و شیارهای طولی و عرضی و نیز فراز و نشیب های موضعی با گریدر و در صورت لزوم با پخش مصالح مناسب، تسطیح و اصلاح شود.
  • شیب های طولی و عرضی لازم برای تخلیه و هدایت سریع آب از سطح راه و جلوگیری از جمع شدن آب تأمین شود.

راه های آسفالتی

راه های آسفالتی، برای اندودهای آب بندی، اسلاری سیل، و آسفالت متخلخل به ترتیب زیر آماده سازی می شود.کلیه نواقص سطحی رویه آسفالتی باید با آسفالت گرم یا سرد، لکه گیری و اصلاح شود. هرگونه شیارهای طولی و عرضی و تغییر شکل های موجود رویه آسفالتی باید برطرف و اصلاح شود.قیرزدگی ها باید تراشیده شود.

سطح راه باید از گرد و خاک و مواد خارجی کاملاً پاک شود و در صورت لزوم با آب شستشو و تمیز شود.
در صورتی که از قیرهای محلول برای قیرپاشی استفاده می شود، سطح راه باید خشک باشد.
چنانچه اندودهای آب بندی روی رویه های بتنی اجرا می شود، سطح راه باید بر اساس نقشه های اجرایی و مشخصات، قبلاً پروفیله شود.چنانچه اجرای رویه، شامل پخش مخلوط های آسفالتی نظیر دوغاب قیری یا میکروسرفیسینگ باشد باید قبلاً اندود سطحی آن طبق نشریه شماره 101 اجرا شده باشد.

قیرپاشی

قیرپاشی برای انواع عملیات حفاظتی، اعم از آسفالت های سطحی یک یا چند لایه ای و یا اندودهای آب بندی، بر روی سطوح شنی و یا آسفالتی آماده سازی شده، باید بر اساس مندرجات فصلهای پانزدهم و شانزدهم نشریه شماره 101 موضوع اندودهای نفوذی و سطحی انجام گیرد. قیرپاشی باید با قیرپاش اجرا شود. مقدار قیر پخش شده باید با آزمایش سینی کنترل شده و نتیجه آن بیش از 10± درصد با مقدار طرح تفاوت نداشته باشد. درجه حرارت انواع قیرهای مصرفی برای پخش در راه های شنی یا آسفالتی رعایت شود. رعایت تمامی ملاحظات ایمنی برای گرم کردن قیرها، ضروری است.

محدودیت های فصلی آسفالت های حفاظتی

عملیات آسفالت های حفاظتی در فصول مناسب و گرم سال انجام می شود ضمن آنکه محدودیت های مربوط به حداقل دمای محیط، دمای سطح راه و نیز شرایط جوی زمان اجرای کار به شرح زیر رعایت می شود.برای آسفالت های سطحی یک یا چند لایه ای و نیز اندودهای آب بندی شامل پخش قیر و سنگدانه ها و نیز عملیات اجرایی دوغاب قیری، حداقل درجه حرارت سطح راه باید 15 درجه سانتیگراد باشد.

آسفالت های حفاظتی محدود به پخش قیر شامل اندود آب بندی بدون سنگدانه ها، باید در شرایطی انجام شود که دمای محیط حداقل 15 درجه سانتیگراد باشد. عملیات غبارنشانی و روغن پاشی سطح راه ضرورتاً در هوای گرم (تابستان) انجام می شود.

آسفالت های حفاظتی که با قیرآبه ها اجرا می شوند، در شرایطی که احتمال بارش در حین اجرای کار یا بلافاصله تا حداقل 12 ساعت بعد از آن وجود داشته باشد اجرا نمی شوند.اندودهای آب بندی باید در شرایطی انجام گیرد که علاوه بر رعایت دمای محیط، بستر راه نیز کاملاً خشک باشد جز در موردهایی که از قیرآبه ها استفاده می شود که رطوبت سطح راه، مانع انجام عملیات نخواهد بود.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>