اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص


آسفالت


ترک های انعکاسی

یکی از مهم ترین رو ش های تعمیر و نگهداری را ه ها، اجرای روکش است. همچنین یکی از رو ش های تسطیح و افزایش اصطکاک روساز ی های بتنی نیز اجرای یک لایه روکش آسفالتی بر روی آن است. در این خصوص، پس از آن که عملیات ساخت روکش به اتمام رسید، وقوع هر گونه جابه جایی افقی یا عمودی روسازی زیرین در محل ترک، که منشأ آن بارگذاری و یا تغییر درجه حرارت محیط باشد، به تدریج موجب گسترش ترک ها از روسازی زیرین به روسازی جدید فوقانی شده و خرابی آن را نیز در پی خواهد داشت.

الگوی این تر ک ها مشابه تر ک های پیشین بوده و اصطلاحاً تر ک های انعکاسی نامیده می شوند. به عبار ت دیگر، می توان گفت پس از اجرای روکش بتن آسفالتی جدید بر روی روکش قبلی، در صورتی که شرایط محیطی و الگوی بارگذاری وارده بر معبر مورد نظر تغییر نکند، پس از مدتی تر ک های جدیدی بر روی روکش جدید پدیدار خواهند شد که به مانند قبل روسازی را دچار مشکل خواهند نمود.

وقوع این جابه جایی ها موجب قلو ه کن شدن بدنه روسازی شده و عملاً شرایط را برای ورود آ ب های سطحی به لایه های اساس، زیراساس و خاک بستر مهیا می سازد که نهایتاً کاهش کیفیت سواری و افزایش سرعت تخریب لایه های روسازی و زیرسازی را به دنبال خواهد داشت.

ترک خوردگی انعکاسی یکی از جدی ترین خرابی هایی است که روکش اجراشده بر روی روساز ی های آسفالتی و بتنی که معمولاً به صورت لایه نازکی از آسفالت قیری است را تحت تأثیر قرار می دهد.توجه به ماهیت این نوع از خرابی، نظرات متفاوتی در مورد منشأ و شرایط بروز آن مطرح شده است. امابه طور کلی سه مکانیزم ذیل در به وجود آمدن ترک های انعکاسی مؤثر هستند.

وقوع ترک انعکاسی در روکش آسفالتی بر اثر بارگذاری حرارتی که طی آن انبساط و انقباض متفاوت روسازی و روکش، موجب ایجاد تنش در روکش می شود و در صورتی که تر ک خوردگی موجود باشد، تمرکز تنش در نوک ترک منجر به بروز خرابی می شود.وقوع ترک انعکاسی در روکش آسفالتی براثر جابه جایی نامتقارن سطح زیرین که می تواند به دلیل نشست یا تورم خاک بستر رخ دهد.

وقوع ترک انعکاسی در روکش آسفالتی براثر بارگذاری ترافیکی و در نتیجه به وجود آمدن تنش های خمشی و برشی در روکش رخ می دهد.زمانی که چرخ به محل ترک در لایه ترک خورده زیرین نزدیک می شود، تنش خمشی و همچنین تنش برشی افزایش می یابند و پس از آنکه محل چرخ به ترک رسیده و شروع به قرار گیری بر روی ترک می نماید تنش برشی در لایه روکش کاهش می یابد. با این وجود تنش ناشی از خمش رو به افزایش است و نهایتاً هنگامی که محور چرخ بر روی محور ترک منطبق می شود، تنش ناشی از خمش به بیشترین مقدار خود رسیده و موجب شکل گیری ترک در روسازی می شود.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>