اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص


اجزای غیرسازه ای


مبانی بهسازی ساختمان

مبانی بهسازی لرزه ای ساختمان به کار رفته در این قسمت بر اساس ارزیابی و بهبود سطح عملکرد ساختمان است. برای این منظور هدف بهسازی تعریف شده و بر اساس سطوح عملکردی مورد نظر از ساختمان، هدف بهسازی انتخاب می شود. هدف طراحی و بهسازی لرزه ای ساختمان، برای رسیدن به سطح عملکرد مورد نظر، باید براساس اصول ارزیابی و بهسازی ساختمان انجام شود.

انتخاب هدف بهسازی لرزه ای ساختمان

انتخاب هدف بهسازی لرزه ای ساختمان از مراحل اولیه و در عین حال حائز اهمیت در فرآیند مطالعات بهسازی است. لازم است طراح با بررسی دقیق و اخذ دیدگا ه های بهره بردار و کارفرمای پروژه، توجه به میزان اهمیت و وضعیت کاربری حاضر و پس از بهسازی ساختمان، ضمن ارائه گزارش فنی لازم، هدف بهسازی را انتخاب و پیشنهاد نماید. پس از ارائه گزارش فنی مبنی بر دلایل انتخاب هدف بهسازی، موارد به تصویب کارفرما می رسد.

راهبردهای بهسازی لرزه ای ساختمان

هدف بهسازی با به کار بستن معیارهای بهسازی لرزه ای ساختمان بر اساس راهبردی که نواقص ملاحظه شده در تحلیل لرزه ای را برطرف نماید، حاصل می شود. هر معیار بهسازی باید به طور توام با دیگر معیارهای بهسازی مورد ارزیابی قرار گیرد به نحوی که سازه موجود مستقلاً از تامین سطح عملکرد مورد نظر ساختمان برای سطح خطر لرزه ای انتخابی در قالب طرح بهسازی، اطمینان دهد. با اتخاذ روش کلی و راهبرد بهسازی لرزه ای و به کار بستن معیارهای بهسازی می توان به سطح عملکرد مورد نظر ساختمان و تامین هدف بهسازی دست یافت.راهبردهای زیر را می توان به صورت منفرد یا در ترکیب با یکدیگر برای بهسازی لرزه ای ساختمان به کار گرفت:

  • اصلاح موضعی اجزای سازه که دارای عملکرد نامناسبی در زلزله هستند
  • حذف یا کاهش بی نظمی در ساختمان موجود
  • تامین سختی جانبی لازم برای کل سازه
  • تامین مقاومت لازم برای کل سازه
  • کاهش جرم ساختمان
  • به کارگیری سیستم های جداساز لرزه ای
  • به کارگیری سیستم های غیرفعال اتلاف انرژی
  • تغییر کاربری ساختمان

گزینه های مختلف اجرای بهسازی اجزای غیرسازه ای ساختمان

برای انجام بهسازی لرزه ای اجزای غیر ساز ه ای یک ساختمان گزینه های مختلفی قابل بررسی است. یکی از گزینه ها آن است که فهرستی کامل از کلیه اجزای غیرسازه ای که در بازرسی های انجام شده آسیب پذیر شناخته شده اند تهیه و همه آنها در قالب یک پروژه بهسازی شوند. گزینه دیگر آن است که به حداقل اکتفا شود و با هزینه ای محدود، مقاوم سازی لرزه ای فقط برای اجزای بحرانی تر انجام شود.

همچنین می توان برای شد ت های مختلف زلزله، فهرست های متفاوتی از اجزای غیرساز ه ای نیازمند مقاوم سازی لرز ه ای تهیه و هزینه های مربوط به درجات حفاظت مختلف را مقایسه کرد.به وسیله نرم افزارهای رایانه ای می توان فرم فهرست اجزای غیر ساز ه ای ارائه شده را برای برآورد هزینه، اولویتبندی و مقایسه هزینه ها در شدت ها یمختلف زلزله مورد استفاده قرار داد.

برای ایجاد تعادل مابین کامل بودن اقدامات و کیفیت آنها از یک سو و هزینه های مربوط به آن از سوی دیگر، به راحتی نمی توان توصیه ای ارائه کرد. اما در مجموع بهتر است به جای در نظر گرفتن پروژه ای که کامل و در عین حال بسیار گران باشد، پروژ ه ای را مد نظر قرار داد که به مهم ترین موارد می پردازد.

بنابراین، معمولاً روش دو مرحله ای مناسب تر است؛ به این ترتیب که ابتدا فهرست مختصری از بحرانی ترین اجزای غیرساز ه ای تهیه کرد و به مقاو م سازی آنها پرداخت. بعد از ارزیابی موفقیت مرحله اول، در مرحله دوم می توان اجزای غیرسازه ای دیگر را مورد توجه قرار داد. باید توجه کرد که انجام بهسازی لرزه ای اجزای غیرساز ه ای از آن چه که در ابتدای امر به نظر می آید، ساد ه تر است و مهم این است که اولین گام به نحو صحیح برداشته شود.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>