اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

نیلینگ

در اکثر کشورهای دنیا و به خصوص در کشورمان ایران، نیروی برشی خاک، به عنوان معیار اصلی در طراحی ها قرار می گیرد. با این حال، در شیب محل ساخت و ساز، حفاری های چند وجهی (گود برداری) بیشتر از حفاری های تمام وجهی (تونل) اجرا می شود و گسیختگی سطحی، به علت کاهش فشار محدود بر جداره خاکبرداری می تواند در هر گام از خاکبرداری رخ دهد. بنابراین، گسیختگی سطحی را نیز می توان به عنوان یک معیار اصلی در طراحی شیب ها قرار داد.

میخکوبی خاک، یک روش تقویتی در برابر نیروی برشی و خزش خاک است که در یک دیدگاه کلی شامل فرو کردن میخ های مخصوص با استفاده از مواد اولیه مستحکم (شامل میلگرد های توپر یا تو خالی و غیره) و یکسان سازی آنها توسط تزریقات و صفحه گذاری و بتن پاشی است. این یک روش نقصان دار است زیرا زمانی به کار می آید که زمین دچار جا به جایی بشود.

از سوی دیگر در روش لنگر، جا به جایی اولیه زمین به وسیله تحکیم محدود می شود. در هر دو روش، اصطحکاک بین زمین و دوغاب ریخته شده و بار کششی که به میخ ها وارد می شود به عنوان مقاومت اصلی در طراحی در نظر گرفته می شود.مکانیزم های واکنش دیوار و انتقال بار طی ساخت و سازهای رایج میخکوبی خاک به شرح زیر است.به منظور رسیدن به استاندارد پایداری جهانی، میخ های خاک باید فراتر از پتانسیل گسیختگی سطح گسترش یابد.

با افزایش عمق گودبرداری، تغییر شکل جانبی نیز افزایش می یابد. به علاوه تنش برشی در طول میخ/خاک با نیروهای محوری میخ های نصب شده در گام قبل جمع می شوند.اگر عمق گودبرداری افزایش یابد، میزان وزن خاک نیز افزایش مییابد.وقتی عمق گودبرداری افزایش پیدا کند، نیروی کششی در میخ های میانه و پایینی نیز افزایش می یابد.

نیروی کشش در میخ های بالایی به دلیل توزیع نیرو کاهش پیدا می کند. محاسبات میخکوبی خاک باید در حین و بعد از گودبرداری برای حالتی از بار که بحرانی ترین شرایط را برای میخ به وجود می آورد نیز صورت بگیرد. بحرانیترین حالت ممکن است زمانی به وجود بیاید که دیوار نگهدارنده تکمیل شود و طراحی بار بر اساس زمان بلند مدت صورت گیرد مانند بار مرده و زنده وترافیک و نیروهای فول العاده قوی مانند زلزله.

در شرایط دیگر ممکن است که بحرانی ترین حالت، در طول ساخت و ساز رخ دهد زمانی که سطح کمی از گودبرداری، موقتاً بدون پشتیبان باشد و هنوز میخکوبی و بتن پاشی صورت نگرفته باشد، این شرایط بحرانی که در حالت بارگذاری کوتاه مدت رخ می دهد می تواند موقتاً شرایط نشست موقت را تشدید نماید. طبقه بندی شکست های زمین در داخل شیب شامل شکست بیرون زدگی، شکست برشی و شکست سطحی است و آزمایش های میدانی در محل بر روی این شکست های سه گانه انجام می شود.

شکست بیرون زدگی به دلیل کم شدن اصطحکاک بین زمین و دوغاب به وجود می آید و شکست برشی به دلیل کاهش بار تسلیم کششی مصالح مقاومتی بهوجود می آید. در گودبرداری ها شکست سطحی در هر گام خاکبرداری به علت کاهش فشار محدود بر سطح گود در هنگامی که گودبرداری در حین پایین رفتن است رخ می دهد. در شکست سطحی، زمین از بخش گودبرداری شده شروع به ریزش می کند. در این مورد روش هایی مانند وارد کردن نیرو مورد نیاز است مانند وارد کردن فشار بر روی سطح گودبرداری شده. بنابراین شکست سطحی یکی از فاکتورهای مهم در طراحی شیب (اجرای نیلینگ) است. متغییرهای در نظر گرفته شده برای حالت های شکست شامل طول مطمئن میخ، تعداد میخ ها، و نیروی وارده است.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>