اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

طراحی سازه نگهبان چگونه انجام می شود؟
طراحی سازه های نگهبان مطابق با دستورالعمل ها و استانداردهای مختلف نظیر مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان و با استفاده از روش تنش مجاز یا حالات حدی انجام می گیرد.

طراحی_سازه_نگهبان

حالت حدی سازه نگهبان چیست؟
حالت حدی سازه نگهبان، معیاری برای تعیین نوع شکست احتمالی خاک پس از گودبرداری و اجرای سازه نگهبان است.

سازه های نگهبان مختلف، عملکرد متفاوتی را در برابر حالت های مختلف شکست از خود به نمایش می گذارند.

به همین دلیل، طراحی این سازه ها متناسب با حالت های حدی انجام می گیرد. به عنوان مثال، در طراحی دیوارهای وزنی باید حالت های زیر را مد نظر قرار داد:

 • لغزش.
 • واژگونی.
 • ظرفیت باربری پی زیر دیوار.
 • پایداری کلی دیوار.
 • خمش و برش سازه های دیوار.
 • نشست.
 • برای طراحی دیوارهای سپرگونه، حالت های بیشتری در نظر گرفته می شوند. تصویر زیر برخی از این حالت ها را نمایش می دهد.
 • برای طراحی دیوارهای مهار شده از پشت، تمام حالت های حدی بالا مورد بررسی قرار می گیرند.
 • در صورتی که دیوار سپرگونه از نوع مهار نشده باشد، باید تمام حالت های حدی شماره 4 تا 10 را برای آن در نظر گرفت.
 • در دیوارهای مهار شده از جلو (مایل یا متقابل)، علاوه بر موارد بالا باید کمانش مهارها، بالا آمدگی کف گود و جوشش ماسه در کف گود را نیز مورد بررسی قرار داد.

فشار خاک در طراحی سازه نگهبان:
فشار خاک، از مهم ترین پارامترهای طراحی سازه های نگهبان است. در محاسبه مقادیر و جهت این فشار، پارامترهای زیر در نظر گرفته می شوند:

 • سربار روی سطح و شیب زمین.
 • زاویه دیوار نسبت به خط قائم.
 • سفره های آب و نیروهای آب نشتی در زمین (تأثیر تنش موثر).
 • مقدار و جهت حرکت دیوار نسبت به خاک.
 • تعادل افقی و قائم برای کل سازه نگهبان.
 • مقاومت برشی و وزن مخصوص خاک.
 • زبری دیوار.

تعیین فشار خاک در طراحی سازه نگهبان:
فشار خاک در حالت های سکون، محرک و مقاوم، خاکریز متراکم، شرایط خاص و شرایط دینامیکی محاسبه می شود.

حالت سکون، حرکت جانبی دیوار نسبت به زمین کمتر از 0.00005 برابر ارتفاع آن است. اگر این مقدار مطابق با جدول زیر باشد، حالت فشار به محرک و مقاوم تبدیل خواهد شد.

نوع_خاک

برای محاسبه فشار خاک متراکم، مراحل تراکم خاک و اثر ناشی از وزن غلتک نیز در نظر گرفته می شود. در شرایط خاص باید فشار آب، ریشه گیاهان، تورم خاک، یخبندان و برخاست (بالاآمدگی) به همراه احتمال بروز ترک کششی را در محاسبات آورد.

به منظور تحلیل دینامیکی گودبرداری و سازه های نگهبان، از روش های شبه استاتیک (مانند روابط مونونوبه اکابه) با در نظر گرفتن نقطه اثر دینامیکی در 0.45 تا 0.6 ارتفاع دیوار استفاده می شود.

به منظور آشنایی با انتخاب روش تعیین فشار خاک در پشت دیوار، از راهنمای زیر استفاده کنید:

 • دیوارهای انعطاف پذیر با لغزش افقی (مطابق جدول بالا): حالت محرک.
 • دیوارهای انعطاف پذیر با لغزش افقی (کم تر از مقادیر جدول بالا): حالت سکون.
 • دیوارهای طره ای یا سپری بدون مهار یا مهار شده با یک میل مهار: حالت محرک با توزیع مثلثی.
 • دیوارهای طره ای یا سپری مهار شده با میل مهارهای زیاد: روش عددی یا تجربی.
 • دیوارهای سپی مهار شده با چند تیرک افقی یا مایل: توزیع ذوزنقه ای.
 • دیوارهای زیرزمین از نوع متصل: حالت سکون.

فشار جانبی در تحلیل های دینامیکی با دو مولفه فشار خاک در حالت استاتیک به علاوه اضافه فشار خاک در هنگام زلزله محاسبه می شود. جدول زیر، روش محاسبه برای تحلیل لرزه ای را نمایش می دهد.

خاک_پشت_دیوار

روش تنش مجاز در طراحی سازه نگهبان:
روش تنش مجاز بر اساس مفهوم ضریب ایمنی اجرا می شود. حداقل ضریب ایمنی دیوارهای وزنی برای حالت های شکست مختلف در شرایط استاتیک و دینامیک مطابق جدول زیر است.

نوع_خاک2

حداقل ضریب ایمنی دیوارهای سپرگونه (شمع و سپر) نیز به صورت زیر در نظر گرفته می شود:

 • حالت واژگونی: مانند دیوارهای وزنی.
 • حالت لغزش افقی: 1.5 تا 2 برای فشار جانبی مقاوم جلوی سپر و بیشتر از 2 برای خاک های تحکیم یافته.
 • عمق گیرداری سپر: 1.5.
 • مهار: برای باربری مجاز مهارهای تزریقی در سنگ و خاک به ترتیب برابر 4 و 3، برای میل مهار متصل به شمع برابر ضریب اطمینان شمع و برای میل مهار متصل به سپر برابر ضریب اطمینان سپر.

برای دیوارهای خاک مسلح، ضریب اطمینان کلی، مشابه دیوارهای وزنی (با ضریب اطمینان ظرفیت باربری 2) در نظر گرفته می شود. ضریب اطمینان تنش کششی مجاز نیز مطابق با رابطه زیر به دست می آید:

ضریب_اطمینان

 • FSid: ضریب احتمال آسیب دیدگی ناشی از نصب (بین 1.1 تا 1.5 با توجه به روش اجرا).
 • FScr: ضریب خزش (1 تا 3 با توجه به نوع مصالح).
 • FScd: ضریب خوردگی (1 تا 1.5 با توجه به محیط).
 • FSbd: ضریب فساد بیولوژیکی (1. تا 1.3).
 • Ta: تنش کششی مجاز.
 • Tult: تنش کششی نهایی.

باقی ضرایب اطمینان عبارت هستند از:

 • تنش کششی مسلح کننده ها: 1.5 تا 2.
 • بیرون کشیدن مهار مسلح کننده ها: 1.5.
 • اتصال بین مهار و نمای خاک مسلح: 1.5.

در روش تننش مجاز، علاوه بر ضرایب ایمنی، باید تغییر شکل در شرایط استاتیکی و دینامیکی نیز کنترل شوند.

روش حالات حدی در طراحی سازه نگهبان:
حالت حدی، وضعیتی است که با گذر از آن، مشخصات سازه دیگر در معیارهای طراحی صدق نمی کند.

روش حالات حدی یا ضرایب بار برای طراحی سازه های نگهبان، مطابق ترکیبات بارگذاری و ضرایب معرفی شده در مباحث ششم، نهم و دهم مقررات ملی ساختمان انجام می شود.

برای دیوارهای وزنی، سپرگونه، شیروانی و خاک مسلح ضرایب کاهش مقاومت مانند جدول زیر هستند.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>