اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی

دانلود زینگ
خانه اپلیکیشن زینگ سامانه صادرات و واردات فروشگاه خدمات اطلاعاتی
خدمات جانبی
تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

دانلود زینگ

جستجو
عضویت در سامانه صادرات، واردات، تجارت
گروه بازرگانی هومان پویان

آزمایش سنگدانه چیست؟
آزمایش سنگدانه (مانند آزمایش بتن)، مجموعه روش های استاندارد برای تعیین خصوصیات مختلف و تایید کیفیت سنگدانه برای کاربری مورد نظر است.

آزمایش_سنگدانه

استانداردهای ملی و بین المللی متعددی برای اجرای آزمایش سنگدانه وجود دارند. در این بخش به معرفی کامل این استانداردها خواهیم پردخت.

استانداردهای زیر، پیش نیازهای انجام آزمایش های سنگدانه هستند:

 • روش های کاهش دادن نمونه های بزرگ سنگدانه تا اندازه مناسب برای آزمایش: استاندارد 7146 ایران مطابق با ASTM C702.
 • روش نمونه برداری از سنگدانه های ریز و درشت: استاندارد 11267 ایران مطابق با ASTM D75.
 • روش های کاهش نمونه آزمایشگاهی سنگدانه: استاندارد 13939 ایران مطابق با EN 932-2.
 • الزامات کلی برای کالیبراسیون وسایل آزمایش خواص سنگدانه ها: استاندارد 5-13939 ایران مطابق با BS EN 932-5.
 • تعاریف تکرارپذیری و تجدیدپذیری در نمونه برداری و آزمایش سنگدانه ها: استاندارد 6-13939 ایران مطابق با BS EN 932-6.
 • تهیه محلول استخراج با شستن و صاف کردن سنگدانه ها: استاندارد 3-19038 ایران مطابق با EN 1744-3.

آزمایش های سنگدانه های مختلف بر اساس استانداردهای زیر اجرا می شوند:

 • تعیین مقدار مواد ریزتر از الک 75 میکرومتر (نمره 200) در سنگدانه های معدنی با شستشو: استاندارد 446 ایران مطابق با ASTM C117.
 • آزمایش لس آنجلس برای تعیین مقاومت سنگدانه های درشت کوچک تر از 37.5 میلی متر در برابر سایش و ضربه: استاندارد 448 ایران مطابق با ASTM C131.
 • آزمایش تعیین سلامت سنگدانه در برابر شرایط جوی با استفاده از محلول سدیم یا منیزیم: استاندارد 449 ایران مطابق با ASTM C88.
 • آزمایش تعیین رطوبت سطحی سنگدانه های ریز: استاندارد 611 ایران مطابق با ASTM C70.
 • آزمایش تعیین دانه بندی مکانیکی سنگدانه های استخراج شده از مخلوط آسفالتی گرم: استاندارد 1154 ایران مطابق با AASHTO T30.
 • آزمایش تعیین توزیع دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت: استاندارد 4977 ایران مطابق با ASTM C136.
 • آزمایش تعیین مقدار تقریبی کلوخه های رسی و دانه های سست در سنگدانه ها: استاندارد 4978 ایران مطابق با ASTM C142.
 • آزمایش تعیین ناخالصی های عالی سنگدانه های ریز مورد مصرف در ملات یا بتن سیمانی: استاندارد 4979 ایران مطابق با ASTM C40.
 • آزمایش تعیین چگالی نسبی و جذب آب سنگدانه درشت: استاندارد 4982ایران مطابق با ASTM C127.
 • آزمایش تعیین چگالی نسبی و جذب آب سنگدانه ریز: استاندارد 4980 ایران مطابق با ASTM C128.
 • آزمایش تعیین چگالی انبوهی سنگدانه و فضای خالی آن در حالت متراکم یا فله ای: استاندارد 4981 ایران مطابق با ASTM C29.
 • آزمایش تعیین مقدار کل رطوبت قابل تبخیر در سنگدانه توسط خشک کردن: استاندارد 4983 ایران مطابق با ASTM C566.
 • آزمایش تعیین درصد ذرات سبک سنگدانه با استفاده از روش جداسازی شناوری: استاندارد 4984 ایران مطابق با ASTM C123.
 • آزمایش تعیین میزان انبساط سنگدانه های کربناتی با استفاده از روش استوانه سنگی: استاندارد 7656 ایران مطابق با ASTM C586.
 • آزمایش تعیین واکنش شیمیایی سنگدانه ها با قلیاها در بتن: استاندارد 7882 ایران مطابق با ASTM C289.
 • آزمایش اندازه گیری تغییر طول بتن به دلیل واکنش سنگدانه ها با مواد قلیایی: استاندارد 8149 ایران مطابق با ASTM C1293.
 • آزمایش لس آنجلس برای تعیین مقاومت سنگدانه های درشت بزرگ تر از 19 میلی متر در برابر سایش و ضربه: استاندارد 8847 ایران مطابق با ASTM C535.
 • آزمایش تشخیص قابلیت واکنش سنگدانه ها با مواد قلیایی به روش ملات منشوری تسریع شده: استاندارد 8753 ایران مطابق با ASTM C1260.
 • آزمایش تعیین ضریب جریان سنگدانه های درشت و ریز: استاندارد 6-10447 ایران مطابق با BS EN 933-6.
 • آزمایش تعیین میزان پوسته نرم تنان در سنگدانه های درشت: استاندارد 7-10447 ایران مطابق با BS EN 933-7.
 • آزمایش متیلن بلو برای تعیین نرمه ریزدانه هایی با ابعاد کمتر از 2 میلی متر و کمتر از 0.125 میلی متر: استاندارد 9-10447 ایران مطابق با BS EN 933-9.
 • آزمایش تعیین توزیع دانه بندی سنگدانه های پرکننده توسط الک کردن با جریان سریع هوا: استاندارد 10-10447 ایران مطابق با BS EN 933-10.
 • آزمایش تعیین درصد سنگدانه های پهن، سنگدانه های دراز و سنگدانه های پهن و دراز: استاندارد 11269 ایران مطابق با ASTM D4791.
 • آزمایش تعیین درصد شکستگی سنگدانه های درشت: استاندارد 11568 ایران مطابق با ASTM D5821.
 • آزمایش تعیین چگالی و جذب آب سنگدانه های بزرگ تر از 4.75 میلی متر توسط روش تعادل هیدرواستاتیک: استاندارد 13762 ایران مطابق با ISO 6783.
 • توزیع دانه بندی سنگدانه ها با روش الک کردن: استاندارد 13763 ایران مطابق با ISO 6274.
 • آزمایش تعیین رطوبت سنگدانه های معدنی مورد استفاده برای پوشش بام: استاندارد 13880 ایران مطابق با ASTM D1864.
 • آزمایش تعیین مقدار باقی مانده نامحلول در سنگدانه های کربناتی: استاندارد 13882 ایران مطابق با ASTM D3042.
 • آزمایش میکرودوال برای تعیین مقاومت سایشی سنگدانه های درشت و سنگدانه های بالاست راه آهن: استاندارد 1-14874 ایران مطابق با EN 1097-1.
 • آزمایش تعیین چگالی انبوهی غیر متراکم سنگدانه های خشک و محاسبه فضای خالی بین ذرات: استاندارد 2-14874 ایران مطابق با EN 1097-2.
 • آزمایش اندازه گیری فضای خالی در فیلترهای متراکم خشک: استاندارد 4-14874 ایران مطابق با EN 1097-4.
 • آزمایش تعیین چگالی دانه ای فیلر توسط چگالی سنج: استاندارد 7-14874 ایران مطابق با EN 1097-7.
 • آزمایش تعیین عدد صیقلی شدن (PSV) سنگدانه های درشت مورد استفاده در روسازی راه: استاندارد 8-14874 ایران مطابق با EN 1097-8.
 • آزمایش نوردیک برای تعیین مقاومت سایشی سنگدانه های درشت در برابر تایر یخ شکن (میخ دار): استاندارد 9-14874 ایران مطابق با EN 1097-9.
 • آزمایش تعیین ارتفاع مکش آب سنگدانه ها در تماس مستقیم با سطح آزاد آب: استاندارد 10-14874 ایران مطابق با EN 1097-10.
 • آزمایش تعیین مقاومت در برابر چرخه ذوب و انجماد سنگدانه های 4 تا 63 میلی متری: استاندارد 1-17013 ایران مطابق با EN 1367-1.
 • آزمایش بررسی وجود اثرات آفتاب زدگی در بازالت و واپاشی سنگدانه های بازالتی با دانه بندی درشت: استاندارد 3-17013 ایران مطابق با EN 1367-3.
 • آزمایش تعیین اثر سنگدانه ها بر جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن: استاندارد 4-17013 ایران مطابق با EN 1367-4.
 • آزمایش تعیین مقاومت در برابر شوک حرارتی سنگدانه ها در حین تولید مخلوط های قیری: استاندارد 5-17013 ایران مطابق با EN 1367-5.
 • آزمایش تعیین مقاومت در برابر چرخه ذوب و انجماد سنگدانه در حضور نمک سدیم کلرید: استاندارد 6-17013 ایران مطابق با EN 1367-6.
 • آزمایش تعیین مقاومت در برابر چرخه ذوب و انجماد سنگدانه های سبک: استاندارد 7-17013 ایران مطابق با EN 1367-7.
 • آزمایش تعیین مقاومت در برابر واپاشی سنگدانه های سبک: استاندارد 8-17013 ایران مطابق با EN 1367-8.
 • آزمایش تعیین میزان فضای خالی آزاد در سنگدانه های ریز غیر متراکم: استاندارد 17221 ایران مطابق با ASTM C1252.
 • روش برجا و آزمایشگاهی تعیین روانی ملات بتن با سنگدانه پیش آکنده توسط قیف جریان: استاندارد 17510 ایران مطابق با ASTM C939.
 • آزمایش تجزیه شیمیایی سنگدانه ها: استاندارد 1-19038 ایران مطابق با EN 1744-1.
 • آزمایش تعیین حساسیت پرکننده های مخلوط های قیری به آب: استاندارد 4-19038 ایران مطابق با EN 1744-4.
 • آزمایش تعیین میزان نمک های کلریدی محلول در اسید: استاندارد 5-19038 ایران مطابق با EN 1744-5.
 • آزمایش اندازه گیری افت حرارتی (LOI) سنگدانه های حاصل از خاکستر تحتانی کوره زباله سوز شهری (سنگدانه های MIBA): استاندارد 7-19038 ایران مطابق با BS EN 1744-7.
 • آزمایش تعیین سختی سنگدانه های مورد استفاده در پوشش بام: استاندارد 22134 ایران مطابق با ASTM D1865.
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>