اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

منابع آزمون نظام مهندسی عمران کدام هستند؟
در این بخش، منابع مورد نیاز برای آمادگی در آزمون صلاحیت های مختلف رشته عمران را معرفی می کنیم.

نظام_مهندسی12

منابع آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات چه هستند؟
منابع آزمون نظام مهندسی عمران صلاحیت محاسبات، عبارت هستند از:

 • مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان.
 • مبحث هفتم: پی و پی سازی.
 • مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی.
 • مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه.
 • مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان های فولادی.
 • راهنماهای موجود و غلط نامه های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان).
 • استاندارد 2800 ایران: آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله.
 • اصلاحیه های مربوط به استاندارد 2800 ایران (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان).
 • کتاب های استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها، مکانیک خاک، گودبرداری، پی سازی و سازه های نگهبان.

پاسخ گویی به سوالات این آزمون، نیازمند داشتن اطلاعات کافی از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه ها است.

به منظور آمادگی برای آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات، نکات زیر را به خاطر داشته باشید:

 • به همراه داشتن جداول پروفیل های ساختمانی در جلسه آزمون ضروری است.
 • در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می گیرند.
 • برای کتاب های معرفی شده، منبع خاصی مد نظر نیست و مطالعه منابع معتبر دانشگاهی کافی خواهد بود.
 • در صورت اشاره به آیین نامه بتن ایران (آبا) در منابع آزمون، الزامات مبحث نهم ملاک قرار داده می شوند.

منابع آزمون نظام مهندسی عمران نظارت چه هستند؟
از منابع اصلی آزمون نظام مهندسی عمران نظارت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به همراه آیین نامه های اجرایی، تصویب نامه 160277/ت/52660 و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان.
 • مبحث دوم: نظامات اداری.
 • مبحث پنجم: مصالح و فرآورده های ساختمانی.
 • مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان.
 • مبحث هفتم: پی و پی سازی.
 • مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی.
 • مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه.
 • مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان های فولادی.
 • مبحث یازدهم: طرح و اجرای صنعتی ساختمان.
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا.
 • مبحث بیست و یکم: پدافند غیر عامل.
 • مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان ها.
 • راهنماهای موجود و غلط نامه های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان).
 • استاندارد 2800 ایران: آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله.
 • اصلاحیه های مربوط به استاندارد 2800 ایران (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان).
 • کتاب های استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها، طراحی سازه های فولادی و بتنی، مکانیک خاک، گودبرداری، پی سازی و سازه های نگهبان.
 • کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی: بخش های نظارت و اجرا.
 • کتاب روش ها و جزئیات اجرایی ساختمان.
 • کتاب مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازه ها.
 • کتاب قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها.

به منظور آمادگی برای این آزمون، نکات زیر را به خاطر داشته باشید:

 • به همراه داشتن جداول پروفیل های ساختمانی در جلسه آزمون ضروری است.
 • در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می گیرند.
 • برای کتاب های معرفی شده، منبع خاصی مد نظر نیست و مطالعه منابع معتبر دانشگاهی کافی خواهد بود.
 • در صورت اشاره به آیین نامه بتن ایران (آبا) در منابع آزمون، الزامات مبحث نهم ملاک قرار داده می شوند.
 • منابع آزمون نظام مهندسی عمران اجرا چه هستند؟
 • نظام مهندسی عمران صلاحیت اجرا

منابع آزمون نظام مهندسی عمران صلاحیت اجرا عبارت هستند از:

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به همراه آیین نامه های اجرایی، تصویب نامه 160277/ت/52660 و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان.
 • مبحث دوم: نظامات اداری.
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق.
 • مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان.
 • مبحث پنجم: مصالح و فرآورده های ساختمانی.
 • مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان.
 • مبحث هفتم: پی و پی سازی.
 • مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی.
 • مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه.
 • مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان های فولادی.
 • مبحث یازدهم: طرح و اجرای صنعتی ساختمان.
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا.
 • مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها.
 • مبحث چهاردهم: تأسیسات مکانیکی.
 • مبحث شانزدهم: تأسیسات بهداشتی.
 • مبحث هفدهم: لوله کشی گاز طبیعی.
 • مبحث هجدهم: عایق بندی و تنظیم صدا.
 • مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی.
 • مبحث بیستم: علائم و تابلوها.
 • مبحث بیست و یکم: پدافند غیر عامل.
 • مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان ها.
 • راهنماهای موجود و غلط نامه های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان).
 • استاندارد 2800 ایران: آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله.
 • اصلاحیه های مربوط به استاندارد 2800 ایران (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان).
 • کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی: بخش های نظارت و اجرا.
 • کتاب های استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها، طراحی سازه های فولادی و بتنی، مکانیک. خاک، گودبرداری، پی سازی و سازه های نگهبان.
 • روش ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز در مراحل مختلف.
 • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازه ها.
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها.
 • قوانین مرتبط با صنعت بیمه، مالیات و کار.
 • مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه.
 • قانون کار.
 • ماشین آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره برداری و نگهداری آن ها.
 • ضوابط و مقررات مربوط به نظام فنی و اجرایی کشور.

به منظور آمادگی برای این آزمون، نکات زیر را به خاطر داشته باشید:

 • به همراه داشتن جداول پروفیل های ساختمانی در جلسه آزمون ضروری است.
 • در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می گیرند.
 • برای کتاب های معرفی شده، منبع خاصی مد نظر نیست و مطالعه منابع معتبر دانشگاهی کافی خواهد بود.
 • در صورت اشاره به آیین نامه بتن ایران (آبا) در منابع آزمون، الزامات مبحث نهم ملاک قرار داده می شوند.

منابع آزمون نظام مهندسی عمران ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی چه هستند؟
منابع آزمون نظام مهندسی عمران صلاحیت ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی عبارت هستند از:

 • مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان.
 • مبحث هفتم: پی و پی سازی.
 • مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی.
 • مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه.
 • مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان های فولادی.
 • راهنماهای موجود و غلط نامه های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان).
 • استاندارد 2800 ایران: آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله.
 • اصلاحیه های مربوط به استاندارد 2800 ایران (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان).
 • دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود: شماره 360، سال 1392.
 • راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی: شماره 524، سال 1389.
 • کتاب های استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها، مکانیک خاک، گودبرداری، پی سازی و سازه های نگهبان.

به منظور آمادگی برای این آزمون، نکات زیر را به خاطر داشته باشید:

 • به همراه داشتن جداول پروفیل های ساختمانی در جلسه آزمون ضروری است.
 • در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می گیرند.
 • برای کتاب های معرفی شده، منبع خاصی مد نظر نیست و مطالعه منابع معتبر دانشگاهی کافی خواهد بود.
 • در صورت اشاره به آیین نامه بتن ایران (آبا) در منابع آزمون، الزامات مبحث نهم ملاک قرار داده می شوند.

منابع آزمون نظام مهندسی عمران طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان چه هستند؟
منابع آزمون نظام مهندسی عمران صلاحیت ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی عبارت هستند از:

 • مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان.
 • مبحث هفتم: پی و پی سازی.
 • مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی.
 • مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه.
 • مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان های فولادی.
 • راهنماهای موجود و غلط نامه های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان).
 • استاندارد 2800 ایران: آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله
 • اصلاحیه های مربوط به استاندارد 2800 ایران (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان).
 • راهنمای طراحی دیوارهای حائل: شماره 308، سال 1396.
 • دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی.
 • کتاب های استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها، مکانیک خاک، گودبرداری، پی سازی، سازه های نگهبان، خاک پیشرفته، پی پیشرفته و اجزا محدود (در سطح کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد خاک و پی).
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>