اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

منابع آزمون نظام مهندسی تأسیسات مکانیکی کدام هستند؟
در این بخش، منابع مورد نیاز به منظور آمادگی برای آزمون نظام مهندسی تأسیسات مکانیکی در صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا را معرفی می کنیم.

نظام_مهندسی13

منابع آزمون نظام مهندسی تأسیسات مکانیکی طراحی چه هستند؟
منابع آزمون تأسیسات مکانیکی صلاحیت طراحی عبارت هستند از:

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به همراه آیین نامه های اجرایی، تصویب نامه 160277/ت/52660 و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان.
 • مبحث دوم: نظامات اداری.
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق.
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا.
 • مبحث چهاردهم: تأسیسات مکانیکی.
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی.
 • مبحث شانزدهم: تأسیسات بهداشتی.
 • مبحث هفدهم: لوله کشی گاز طبیعی.
 • مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی.
 • مبحث بیست و یکم: پدافند غیر عامل.
 • مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان ها.
 • راهنماهای موجود و غلط نامه های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان).
 • نشریه 128 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان ها.
 • کتاب های مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت: بر اساس منابع معتبر دانشگاهی.
 • اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تأسیسات مکانیکی: بر اساس مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی.
 • مسائل مربوط به طراحی تأسیسات مکانیکی در ساختمان ها.

نکته: در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می گیرند.

منابع آزمون نظام مهندسی تأسیسات مکانیکی نظارت چه هستند؟
منابع آزمون تأسیسات مکانیکی صلاحیت نظارت عبارت هستند از:

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به همراه آیین نامه های اجرایی، تصویب نامه 160277/ت/52660 و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان.
 • مبحث اول: تعاریف.
 • مبحث دوم: نظامات اداری.
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق.
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا.
 • مبحث چهاردهم: تأسیسات مکانیکی.
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی.
 • مبحث شانزدهم: تأسیسات بهداشتی.
 • مبحث هفدهم: لوله کشی گاز طبیعی.
 • مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی.
 • مبحث بیست و یکم: پدافند غیر عامل.
 • مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان ها.
 • راهنماهای موجود و غلط نامه های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان).
 • نشریه 128 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان ها.
 • کتاب های مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت: بر اساس منابع معتبر دانشگاهی.
 • اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تأسیسات مکانیکی: بر اساس مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی.
 • مسائل مربوط به طراحی تأسیسات مکانیکی در ساختمان ها.

نکته: در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می گیرند.

منابع آزمون نظام مهندسی تأسیسات مکانیکی اجرا چه هستند؟
منابع آزمون تأسیسات مکانیکی صلاحیت اجرا عبارت هستند از:

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به همراه آیین نامه های اجرایی، تصویب نامه 160277/ت/52660 و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان.
 • مبحث دوم: نظامات اداری.
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق.
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا.
 • مبحث چهاردهم: تأسیسات مکانیکی.
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی.
 • مبحث شانزدهم: تأسیسات بهداشتی.
 • مبحث هفدهم: لوله کشی گاز طبیعی.
 • مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی.
 • مبحث بیست و یکم: پدافند غیر عامل.
 • مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان ها.
 • راهنماهای موجود و غلط نامه های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان).
 • نشریه 128 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان ها.
 • نشریه 460 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: راهنمای راهبردی و نگهداری تأسیسات مکانیکی ساختمان.
 • نشریه 461 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: راهنمای پذیرش (Commissioning) تأسیسات مکانیکی ساختمان.
 • کتاب های مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت: بر اساس منابع معتبر دانشگاهی.
 • اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تأسیسات مکانیکی: بر اساس مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی.
 • مسائل مربوط به طراحی تأسیسات مکانیکی در ساختمان ها.
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها.
 • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازه ها.
 • ماشین آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره برداری و نگهداری آن ها.
 • قوانین مرتبط با صنعت بیمه، مالیات و کار.
 • مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه.

نکته: در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می گیرند.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>