اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

منابع آزمون نظام مهندسی تأسیسات برقی کدام هستند؟
در این بخش، منابع مورد نیاز به منظور آمادگی برای آزمون نظام مهندسی تأسیسات برقی در صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا را معرفی می کنیم.

نظام_مهندسی14

منابع آزمون نظام مهندسی تأسیسات برقی طراحی چه هستند؟
منابع آزمون تأسیسات برقی صلاحیت طراحی عبارت هستند از:

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به همراه آیین نامه های اجرایی، تصویب نامه 160277/ت/52660 و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان.
 • مبحث دوم: نظامات اداری.
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق.
 • مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها.
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی.
 • مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی.
 • مبحث بیست و یکم: پدافند غیر عامل.
 • مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان ها.
 • راهنماهای موجود و غلط نامه های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان).
 • جلد اول نشریه 110 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: تأسیسات برقی فشار ضعیف و قوی.
 • جلد دوم نشریه 110 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: تأسیسات برقی جریان ضعیف.
 • اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تأسیسات برقی: بر اساس مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی.
 • مسائل مربوط به طراحی تأسیسات برقی در ساختمان ها.

نکته: در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می گیرند.

منابع آزمون نظام مهندسی تأسیسات برقی نظارت چه هستند؟
منابع آزمون تأسیسات برقی صلاحیت نظارت عبارت هستند از:

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به همراه آیین نامه های اجرایی، تصویب نامه 160277/ت/52660 و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان.
 • مبحث اول: تعاریف.
 • مبحث دوم: نظامات اداری.
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق.
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا.
 • مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها.
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی.
 • مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی.
 • مبحث بیست و یکم: پدافند غیر عامل.
 • مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان ها.
 • راهنماهای موجود و غلط نامه های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان).
 • جلد اول نشریه 110 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: تأسیسات برقی فشار ضعیف و قوی.
 • جلد دوم نشریه 110 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: تأسیسات برقی جریان ضعیف.
 • اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تأسیسات برقی: بر اساس مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی.
 • مسائل مربوط به طراحی تأسیسات برقی در ساختمان ها.

نکته: در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می گیرند.

منابع آزمون نظام مهندسی تأسیسات برقی اجرا چه هستند؟
منابع آزمون تأسیسات برقی صلاحیت اجرا عبارت هستند از:

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به همراه آیین نامه های اجرایی، تصویب نامه 160277/ت/52660 و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان.
 • مبحث دوم: نظامات اداری.
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق.
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا.
 • مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها.
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی.
 • مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی.
 • مبحث بیست و یکم: پدافند غیر عامل.
 • مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان ها.
 • راهنماهای موجود و غلط نامه های مربوط به هر یک از مباحث بالا (در صورت ارائه توسط معاونت مسکن و ساختمان).
 • جلد اول نشریه 110 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: تأسیسات برقی فشار ضعیف و قوی.
 • جلد دوم نشریه 110 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: تأسیسات برقی جریان ضعیف.
 • اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تأسیسات برقی: بر اساس مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی.
 • مسائل مربوط به طراحی تأسیسات برقی در ساختمان ها.
 • نشریه 393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تأسیسات الکتریکی.
 • آیین نامه حفاظتی تأسیسات الکتریکی درکارگاه ها: مصوب شورای عالی حفاظت فنی.
 • آیین نامه تکمیلی تعرفه برق و ضوابط واگذاری انشعاب برق.
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها.
 • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازه ها و امور قراردادها.
 • ماشین آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره برداری و نگهداری آن ها.
 • قوانین مرتبط با صنعت بیمه، مالیات و کار.
 • مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه.

نکته: در صورت وجود تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل های دیگر، مطالب ارائه شده در مباحث به عنوان ملاک قرار می گیرند.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>