اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

پروفیل

پروفیل برش دوبعدی در طول یک خط فرضی از سطح راه است. پروفیل های گرفته شده در امتداد خط جانبینشان دهنده شیب جانبی و همچنین خرابی شیار جای چرخ و دیگر خرابی ها است. پروفیل طولی، شیب طولی راه، ناهمواری و بافت راه نشان می دهد. هر پروفیلی می تواند در طول خط های فرضی زیادی به دست آید. اما عمدتاً پروفیل های طولی در امتداد دو خط در مسیر حرکت اندازه گیری می شوند، که آن مسیر عبور چرخ ها است. برای به دست آوردن جزییات بیشتر می توان در امتداد خطوط بیشتری پروفیل را اندازه گیری نمود. عرض خط فرضی اخذ شده پروفیل استاتدارد نیست.

این عرض معمولاً توسط نوع دستگاه انداز ه گیری استفاده شده، تعیین می شود. به عنوان مثال، انداز ه گیری انجام شده توسط سیستم های لیزر برشی از سطح روسازی با عرض درحدود چند میلیمتر را می پوشاند، اما اندازه گیری انجام شده توسط سیستم ماورای صوت ممکن است عرضی در حدود چند سانتیمتر را در برگیرد. تأثیر عرض پروفیل تاکنون ناشناخته مانده است. به هر حال تکرار انداز ه گیری دقیق پروفیل اگر عرض خط فرضی بسیار نازک باشد، بسیار مشکل تر است.

کاربردهای پروفیل راه

معمولاً کاربردهای پروفیل را می توان به چهار گروه عمده زیر تفکیک نمود.

 • برای کنترل شبکه را ه ها برای سامانه مدیریت روسازی
 • برای ارزیابی کیفیت مقاطع تازه ساخته شده و یا تعمیر شده
 • برای تشخیص دادن شرایط یک مقطع به خصوص و ارائه راهکارهای مناسب
 • برای مطالعه شرایط یک مقطع مشخص برای کارهای تحقیقاتی.

اکثر روش های تفسیر اطلاعات پروفیل به صورت کاهش دادن آن اطلاعات به شاخص های ناهمواری است. برای به دست آوردن هر نوع اطلاعاتی از یک پروفیل انداز ه گیری شده، دو مورد ضروری است

 • پروفیل سنج ها بایستی قادر به جمع آوری اطلاعات مناسب ارائه شده در پروفیل واقعی باشند.
 • نرم افزار کامپیوتری بایستی برای پردازش مقادیر اندازه گیری شده جهت استخراج اطلاعات موردنظر از قبیل شاخص های خلاصه شده، وجود داشته باشد.

آنالیزهای انجام شده بروی اطلاعات پروفیل بایستی با توجه به استفاده آن جهت دهی شود. در حقیقت اگر اعداد استخراجی دقیق و تکرارپذیر باشد، آن را کارآمد نمی کند؛ بلکه یک آنالیز مفید آن است که از طریق مطالعه، عددی را استخراج نماید که وابسته به مشخصات خاصی از خصوصیات راه است.

پروفیل سنج ها

پروفیل سنج ها ابزاری هایی هستند که برای خط فرضی روی زمین یک سری اعداد نسبت به پروفیل واقعی ایجاد می نمایند. اعداد به دست آمده از بعضی از پروفیل سنج ها الزاماً برابر با تراز واقعی نیست. یک پروفیل سنج همیشه پروفیل واقعیرا دقیقاً اندازه گیری نمی کند. اما به هر حال نسبت بین اعداد به دست آمده از پروفیل سنج و پروفیل واقعی بایستی یکسری مشخصات را تامین نمایند. پروفیل سنج ها عموماً یا ترکیب سه جزء ذیل کار می کنند.

 • یک تراز مبنا
 • یک ارتفاع وابسته به تراز مبنا
 • مسافت طولی

این سه جزء به طرق مختلف براساس طراحی پروفیل سنج با یکدیگر ترکیب می شوند. پروفیل سنج تنها تکنولوژی اثبات شده است که به مهندسین اجازه می دهد به طور مستقیم پارامترهای ناهمواری یکسانی با استفاده از تجهیزات با طراحی های متفاوت و ساخته شده توسط شرکت های گوناگون، به دست آورند.به طور کلی انواع پروفیل سنج را می توان به چهار گروه زیر تقسیم نمود:

 • استاتیک
 • بر مبنای شی بسنجی (سرعت کم)
 • سبک وزن
 • با سرعت بالا

کلیه روش های پروفیل سنج بر تولید یک رشته از اعداد وابسته به پروفیل واقعی برای یک خط فرضی روی سطح راهاستوار بوده و رابطه بین پروفیل واقعی و اعداد تولید شده به وسیله پروفی لسنج بایستی یک سری مشخصات خاص را بر آورده کند.

پروفیل سنج های با سرعت بالا

پروفیل سنج های با سرعت بالا، بهترین، مناسب ترین و دقیق ترین روش برای اندازه گیری ناهمواری در سطح شبکه هستند. این نوع دستگاه ها می توانند انواع مختلفی از شاخص های ناهمواری را از روی پروفیل اندازه گیری شده محاسبه و ارائه نمایند. دقت این دستگاه ها از پروفیل سنج های استاتیک (میر و دوربین) و پروفیل سنج های مبتنی بر شیب سنجی پایین تر است. لذا برای اندازه گیری میزان دقت یک دستگاه پروفیل سنج با سرعت بالا از مقایسه آن با دیگر دستگا ه ها استفاده می شود. به علت قیمت بالا و نداشتن دقت کافی، این دستگاه در سطح پروژه نه مناسب بوده و نه مقرون به صرفه است. از جمله این دستگاه می توان به پروفیل سنج سطح راه RSP و دستگاه تحلیل گر خودکار راه ARAN اشاره نمود.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>