اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

سازه ها

ساخت و ساز و تولید ابنیه و ساختمان در سطح کشور، توسط متولیان خصوصى و عمومی انجام مى شود. به منظور رعایت اصول و قواعد طراحى و اجرایى و نحوه نظارت صحیح بر این عملکردها، دستورالعمل ها، ضوابط، آیین نامه ها و بخشنامه هاى اجرایى و مقررات ملى ساختمانى تدوین شده است و تحت پوشش قانون نظام مهندسى در کل کشور به اجرا در مى آید. در این رابطه کلیه نهادهاى قانونى و شخصیت هاى حقوقى اعم از خصوصى و عمومى طبق قانون نظام مهندسى و سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور مکلف به تبعیت از ضوابط مذکورند.

قانون نظام مهندسى

این قانون بیان کننده اهداف و فلسفه وجودى آیین نامه ها و مقررات ملى ساختمان در سطح کشور است و بر آموزش، کسب مهارت فنى و کنترل مقررات ملى ساختمان تأکید دارد.

مقررات ملى ساختمان

مجموعه ضوابط و دستورالعمل هاى فنى، اجرایى، ایمنى، اقتصادى و زیست محیطى است که معیار طراحى، اجرا، نظارت، کنترل و ارزیابى کیفى عملیات اجرایى طرح هاى عمرانى یا ساخت و تولید مصالح در کلیه زمینه ها و رشته هاى فنى و مهندسى وابسته به ساختمان را در برمى گیرد و توسط وزارت مسکن و شهرسازى ابلاغ مى شود.

آیین نامه

مجموعه روش ها و شیوه هاى فنى، اجرایى، ایمنى، اقتصادى و زیست محیطى است که معیار طراحى، اجرا، نظارت، کنترل و ارزیابى کیفى عملیات اجرایى طرح هاى عمرانى یا ساخت و تولید مصالح در کلیه زمینه ها و رشته هاى فنى و مهندسى وابسته به ساختمان را در بر مى گیرد و توسط وزارت مسکن و شهرسازى ابلاغ مى شود.

طبقه بندى انواع آیین نامه ها

مجموعه قوانین و مقررات خاص مربوط به هر بخش یا عملیات اجرایى که توسط دستگاه اجرایى مربوطه ابلاغ مى شود، شامل موارد زیر است.آیین نامه هاى ساخت، تولید، کنترل کیفیت مواد و مصالح، تجهیزات و ماشین آلات؛ مانند دستور العمل هاى مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتى ایران و مؤسسه استاندارد کیفیت ایران.آیین نامه هاى اجرایى و مشخصات فنى عمومى کارهاى عمرانى؛ مانند دستور العمل هاى نشریه شماره 55 سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور.

آیین نامه هاى بارگذارى و شیوه هاى تحلیل بارهاى وارد بر ساختمان؛ مانند آیین نامه حداقل بار وارد بر ساختمان 519 ایران و آیین نامه طراحى ساختمان ها در برابر زلزله 2800 ایران ابلاغ شده توسط وزارت مسکن و شهرسازى ایران.آیین نامه هاى طراحى و مقاطع اجرایى؛ مانند مباحث مختلف مقررات ملى ساختمان، آیین نامه بتن ایران (آبا) و آیین نامه ACI.آیین نامه هاى حفاظت و ایمنى در کارگاه هاىساختمانى؛ مانند مصوبه شوراى عالىحفاظت فنى وزارت کار و امور اجتماعى.آیین نامه هاى نظارت و بازرسى فنى؛ مانند مباحث مختلف مقررات ملى ساختمان.

فونداسیون های بتنی

پی ها از مهم ترین اجزای ساز ه های بتن آرمه محسوب می شوند؛ زیرا انتقال بار کل سازه به زمین توسط آ نها صورت می گیرد و در صورت ایجاد کوچک ترین مشکلی در پی، کلیه اجزای سازه ا ز قبیل تیر، ستون، دال و دیوار تحت تأثیر جدی قرار می گیرند. به همین منظور، فونداسیو ن هایی که معمولاً برای ساختمان های بتنی در نظر گرفته می شوند عموماً با محاسبات بیشتری همراه است. چه از نظر تعداد و نوع آرماتورها و چه از نظر پیوستگی بین شناژ و فونداسیون ها؛ این عمل باید به طور دقیق و اصولی انجام شود تا در اثر نشست های احتمالی و غیر یکنواخت ساختمان هیچگونه صدمه ای به بنا وارد نشود.

نکات مهم در میلگرد گذاری پی و شناژ (مبحث نهم از مقررات ملی ساختمان)

 • در پی ها، قطر میلگردها نباید کمتر از 10 میلی متر باشد.
 • فاصله محور تا محور میلگرها از یکدیگر، نباید کمتر از 10 سانتی متر و بیشتر از 35 سانتی متر در نظر گرفته شود.
 • ابعاد شناژ رابط بین پی ها باید متناسب با ابعاد پی و حداقل 30 سانتی متر اختیار شود. به گونه ای که سطح فوقانی آن با فونداسیون یکسان باشد.
 • تعداد میلگردهای طولی شناژها باید حداقل چهار عدد آرماتور با قطر 14 میلی متر باشد.
 • میلگردهای طولی شناژ، باید توسط خاموت هائی به قطر حداقل 8 میلی متر و با فواصل حداکثر 25 سانتی متر از یکدیگر، به هم بسته شوند.

ترسیم جزئیات فونداسیون کلاف شده

همان طور که گفته شد به منظور تقویت پی بتنی در مقابل کشش، آن را با آرماتور مسلح می کنند. در پی های منفرد در اثر فشار و بار وارد شده از طرف ستون، سطح بالای آن به حالت فشار و سطح پایینی آن به حالت کشش در می آید. بنابراین شبکه ای از میلگردهای طولی و عرضی را در محدوده وارد شدن نیروی کششی یعنی سطح پایینی قرار می دهند. به این شبکه مشِ یاحصیری کف گفته می شود.

نکات مهم در میلگرد گذارى ستون ها (مبحث نهم از مقررات ملى ساختمان)
حداقل تعداد میلگردهاى طولى به شرح زیر است.

 • میلگرد داخل خاموت مدور یا مستطیلى، چهار عدد
 • میلگرد داخل خاموت مثلثى، سه عدد
 • میلگرد داخل خاموت مارپیچ، شش عدد
 • مارپیچ باید از میلگرد پیوسته ساخته شود.
 • در هر گام مارپیچ، فاصله آزاد بین میلگردها باید بین 2/5 تا 7/5 سانتیمتر در نظر گرفته شود.
 • قطر میلگردهاى مصرفى در مارپیچ نباید از 6 میلى متر کمتر باشد.
 • گام مارپیچ نباید از یک ششم قطر هسته بتنى داخل مارپیچ تجاوز نماید.

در طراحی سازه ها، تنها مقاومت اعضاء سازه در برابر بارهای وارده، معیار نبوده و باید بر اساس رفتار سازه، معیارهای دیگری را نیز در نظر گرفت. یکی از معیارها، شکل پذیری انواع سازه ها به ویژه سازه های بتن آرمه است. شکل پذیری عبارت است ا ز این که سازه در مقابل بارهای وارده به ویژه نیروی زلزله که به صورت دینامیکی وارد می شوند حالت ترد و شکننده پیدا نکند و در عین اعمال بار، به شکلی ظریف قادر به تغییر شکل و حرکت رفت و برگشتی نرم باشد. برای ایجاد شکل پذیری در انواع سازه ها ضوابط خاصی در آیین نامه ها ذکر شده ا ست که در ا ین جا به سبب اهمیت موضوع فقط تعدادی ا  ضوابط اجرایی مربوط به سازه های بتن آرمه بر اساس مقررات آیین نامه بتن ایران ذکر می شود.

سقف هاى تیرچه و بلوک بتنى

فن سقف سازى با استفاده از تیرچه و بلوک، ترکیبى است از دو روش بتن پیش ساخته و بتن درجا که در آن مزایاى پیش ساختگى مانند سرعت ساخت، هزینه کم قالب بندى و آرماتوربندى، کیفیت خوب بتن پیش ساخته شده در کارخانه، با جنبه هاى مثبت بتن ریزى در محل، به خوبى تلفیق شده است. علاوه بر موارد بالا مصرف کمتر فولاد در این نوع سقف در مقایسه با سقف طاق ضربى - تیرآهن، از دلایل عمده توسعه چشمگیر کاربرد آن در سال هاى اخیر در ایران است.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>