اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

دیوار برشی

ساخته، تیرها به صورت نیمه پیش ساخته و سقف ها از نوع مجوف هستند. در این سیستم از قاب های ساختمانی ساده برای باربری ثقلی و از دیوار برشی بتن مسلح درجا برای باربری جانبی سازه استفاده می شود. در راستای اطمینان از کفایت پی سازه در تحمل بارهای وارده از شالوده بتن مسلح درجا استفاده می شود و در مواردی که ستون تحت نیروی کششی قرار نمی گیرد، می توان از گزینه اتصال گلدانی نیز استفاده نمود.

قاب بتن مسلح پیش ساخته با دیوار برشی

به منظور اتصال ستون های پیش ساخته به فونداسیون سازه، لازم است تمهیداتی در انتهای ستون های پیش ساخته در نظر گرفته شود. در این سیستم، این اتصال به کمک ورق های پای ستون و میل مهارهای فولادی انجام می شود. از جمله موارد حائز اهمیت در سیستم های بتنی پیش ساخته تامین یکپارچگی سازه و اجرای صحیح و دقیق اتصالات است.

از این رو در این سیستم به منظور تامین یکپارچگی و صلبیت لازم، در دیافراگم سقف باید در محل اتصال پانل های سقفی پیش ساخته به تیر نیمه پیش ساخته و همچنین اتصال ساده تیر نیمه پیش ساخته به ستون پیش ساخته، میلگردهای تامین کننده یکپارچگی اعضا به طور مناسب طراحی و اجرا شود. در این سیستم اتصال تیرها به ستون ها از نوع اتصال ساده نشیمن است. که با جوش دادن پلیت تعبیه شده روی گریل ستون به نبشی، در قسمت نشیمن تیر نیمه پیش ساخته، محقق می شود.

به منظور تامین یکپارچگی و افزایش درجه نامعینی سیستم و ممانعت از بروز مودهای خرابی پیش رونده، خاموت های انتظار در روی تیرها تعبیه شده است تا در محل نشیمن تیر روی ستون، با عبور دادن آرماتورهای منفی از داخل خاموت های مذکور و سوراخ های تعبیه شده در داخل ستون، یکپارچگی بین ستون و تیر تامین شود.

الزامات سیستم قاب ساختمانی ساده بتن مسلح با ستون پیش ساخته، تیر نیمه پیش ساخته، سقف هالوکور و دیوار برشی بتن مسلح درجا

اجرای این سیستم به عنوان قاب ساختمانی ساده بتن مسلح پیش ساخته به همراه دیوار برشی بتن مسلح متوسط درجا، در تمامی پهنه های لرزه خیزی ایران بر اساس آخرین ویرایش استاندارد 2800 ایران بلامانع است.استفاده از این سیستم به عنوان قاب ساختمانی ساده بتن مسلح پیش ساخته به همراه دیوار برشی بتن مسلح معمولی فقط در مناطق با پهنه لرزه خیزی کم و متوسط مجاز است.بارگذاری ثقلی و لرزه ای سیستم به ترتیب باید بر اساس آخرین ویرایش مبحث 6 مقررات ملی ساختمان و استاندارد 2800 اعمال شود.


به منظور تامین یکپارچگی در دیافراگم سقف لازم است در محل اتصال پانل های سقف پیش ساخته به تیر نیمه پیش ساخته و همچنین اتصال ساده تیر نیمه پیش ساخته به ستون پیش ساخته، میلگردهای تامین کننده یکپارچگی اعضا در این اتصال به طور مناسب طراحی و اجرا شود. بدیهی است تمامی اعضای اتصال در این نواحی باید مقاومت کافی را در برابر تلاش های حاصل از میلگردهای یکپارچگی مذکور داشته باشند.
طراحی و اجرتی میل مهارهای سقفی مناسب در محل اتصال اعضای پانلی سقف پیش ساخته به یکدیگر و همچنین اجرای تیرچه در پیرامون بازشوها الزامی است.

ضروری است اجزای مرزی در لبه های دیوار برشی بتن مسلح درجا صرفاً به صورت درجا اجرا شود.لازم است یکپارچگی اتصال سقف پیش ساخته به دیوار برشی بتن مسلح درجا با ارائه محاسبات مناسب در طراحی و اجرا تامین شود.تامین اتصال قاب پیش ساخته ساده ساختمانی به دیوار بشری بتن مسلح درجا از طریق اتصال تیرهای هم امتداد دیوار برشی با المان مرزی درجا صورت گیرد.منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع الزامی است.

شالوده بتن مسلح در این سیستم باید به صورت بتن درجا و اتصال ستون پیش ساخته به شالوده نیز با جزییات اتصالی مناسب نظیر استفاده از صفحه پای ستون و میل مهارهای فولادی طراحی و اجرا شود. در مواردی که ستون تحت نیروی کششی قرار نگیرد، با ارائه محاسبات مناسب استفاده از گزینه اتصال گلدانی بلامانع است.وصله ستون های بتن مسلح پیش ساخته باید در محلی که تلاش های اعمالی به حداقل می رسند، انجام گیرد.

همچنین در طراحی وصله ستون و اتصال پای ستون در نظر گرفتن حداقل مقاومت کششی مقطع مطابق راهنمای طراحی PCI-04 ضروری است.در تمامی اتصالات خشک رعایت ضوابط و مقررات مربوط به طراحی اجزای اتاصل و مشخصات فنی جوشکاری های مربوطه منطبق بر ضوابط و مقررات آیین نامه های AWS، AISC وASCE 07 الزامی است.رعایت تمهیدات لازم مناسب با شرایط مختلف اقلیمی و محیط های خورنده ایران الزامی است.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>