اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

سقف

کارهای این قسمت شامل استفاده از ورق های فولادی گالواینزه موجدار برای پوشش سقف ساختمان ها است. کارهای این قسمت همچنین شامل عایقکاری حرارتی در زیر ورق های گالوانیزه در محل های ذکر شده در روی نقشه ها است.

ورق های فولادی گالوانیزه که برای پوشش سقف ساختمان ها به کار می رود باید از نوع و ضخامت مشخص شده در رو ی نقشه ها باشد. پروفیل به کار رفته باید دارای مقاومت کافی برای بار وارده و عرض دهانه در نظر گرفته شده باشد. ورق گالوانیزه باید از فولاد ساخته شده باشد و با حداقل 0/5 کیلو گرم روی خالص در هر مترمربع پوشیده شده باشد.

ملحقات و قطعات اتصال از قبیل تیزه ها و یا سایر قطعات مخصوص نیز باید از ورق فولادی گالوانیزه بوده و دارای همان ضخامت ورق موجدار اصلی سقف باشند. حتی الامکان این قطعات باید از میان قطعاتی که موجود است انتخاب شود. ولی چنانچه قطعه به خصوصی مورد احتیاج باشد باید آن را دقیقاً طرح نمود.

آماده کردن سقف قبل از نصب ورق های پوششی سقف

قبل از نصب ورق های پوششی سقف تمام قطعات اسکلت فولادی باید با رنگ یا وسیله مناسب دیگری از زنگ زدن محافظت شود. سطح فوقانی تمامی تیرچه های هر طرف سقف باید در یک سطح شیبدار قرار گرفته و هیچ یک از قسمت های مربوط نبایستی از این سطح بیرون زده باشد.برای نصب ورق های پوششی سقف باید از چوب بست ها، نرد بان ها یا جرثقیل های مناسب که برای انجام سایر کارهای ساختمانی به کار رفته اند استفاده نمود.

فاصله تیرچه ها از یکدیگر باید به نحوی باشد که ورق های موجدار گالوانیزه استاندارد با طول های یکنواخت، در هر جا که امکان داشته باشد و مورد استفاده قرار گیرد.تیرچه های خط الراس سقف باید با در نظر گرفتن نوع در پوش خط الراس (تیزه) تا حد امکان از نزدیک شدن به خطر الراس نصب شوند. در صورتی که هواکش ها در امتداد خط الراس کار گذاشته شده باشند باید دقت کافی به عمل آید تا تیرچه ها مانع جریان هوا نشوند.

نصب عایقکاری

نصب عایقکاری باید بر طبق دستورالعمل های کارخانه سازنده این گونه مصالح و نیز بر طبق مشخصات داده شده در این مشخصات فمی عمومی انجام شود.کارهای نصب عایقکاری باید به وسیله کارگران کا ر آزموده و مجرب انجام شود.در مواقعی که هوا بارانی است یا درجه حرارت محیط 5 درجه سانتیکراد یا کمتر است انجام کارهای عایقکاری مجاز نیست.عایقکاری باید همراه با ورق های موجدار در یکز زمان نصب شود.تمام قطعات ورق های سقف پوش باید دارای تکیه گاه هایی باشند که حتی الامکان نزدیک یک لبه ورق ها کار گذاشته شده باشند.

روی هم آمدگی طولی

روی هم آمدگی طولی که عمود بر جهت تیرچه ها قرار می گیرند باید طوری باشد که لبه ورق فوقانی د ر جهت بادهای اصلی باشد. برای محل های سرپوشیده و محفوظ روی هم آمدگی به طول یک موج کافی است و در محل هایی که هوا ملایم و معمولی است طول یک و نیم مو ج با وارونه کردن ورق های یک در میان برای حصول انطباق مذکور قابل قبول هستند و در مواردی که شرایط جوی ناملایم و غیر عادی هستند حاشیه انطباق برابر باد و طول موج ضروری است.

روی هم آمدگی طولی ورق های متوالی در امتداد شیب شیروانی باید در یک خط نباشد تا به این صورت از انطباق چهار ورق در یک نقطع جلوگیری شود.ورق های محاور درز روی هم آمدگی های طولی که جهت انحنای آخرین موج آنها عکس یکدگیر است باید طوری نصب شود که لبه موج ورق رویی به صورت آب برگردان بر روی کف آزاد مقعر موج ورق زیرین قرار گیرد.

در روی هم آمدگی عرضی

برای ورق های موجدار سقف پوش روی هم آمدگی عرضی که به موازات تیرچه ها است، در صورتی که شیب شیروانی 20 درجه یا بیشتر باشد باید حداقل پانزده 15 سانتیمتر و برای سطوح عمودی حداقل 10 سانتیمتر باشد.برای شیب های ملایمتر به خصوص در مواردیکه سقف در معرض باران های تند قرار می گیرد باید حاشیه های روی هم آمدگی ها به عرض حداقل 15 سانتیمتر که با ماستیک درزبندی گشته اند تعبیه شود.

در سطوح قائم ورق سقف پوش باید درکنار سطوح قائم به بالا خم شود تا در مقدار ورق آب بندی صرفه جویی شود.ورق های قوسدار باید مشابه با ورق های مسطح نصب شوند مگر د ر قسمت های فوقانی و یا قسمت های مسطح سقف که شیب از 20 درجه کمتر است که در این صورت عرض روی هم آمدگی باید متناسب با میزان قرار گرفتن در معرض وزش باد و خاک و یا ریزش باران افزایش یابد.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>