اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

سقف

سابقه استفاده از فرم ساز ه ای قوس در ایران به هزاران سال می رسد. قوس از اجزای بنیادین در معماری ایران است. دیگر سیستمهای ساز ه ای نظیر طاق و گنبد از قوس ها به دست آمده است. قوس ها، طاق ها و گنبدهای مصالح بنایی توجه و حیرت بسیاری از محققان را در طول قرن ها برانگیخته و امروزه مطالعات ویژه ای در این زمینه در حال انجام است. این فرم ها در بناهای تاریخی و خطوط ریلی و جاده ای بسیاری از کشورهای دنیا قابل مشاهده است. قوس ها خطوطی منحنی هستند که معمولاً دهانه آن ها بزر گتر از خیز آ نها است. به طور کلی آن ها را می توان به سه دسته کلی طبقه بندی نمود.

  • قوس های مدور و مشابه آن
  • قو س های تیز (شاخ بزی)
  • قو س های تزیینی

تحقیقات زیادی در رابطه با پاسخ دینامیکی قوس های بنایی درسراسر دنیا صورت گرفته است. معمولاً یک بنای آجری در ابتدا تحت وزن خود و سپس در حالت تغییر شکل یافته تحت نیروهای دیگر تحلیل می شود تا توزیع مجدد و پیچیده تنش ها که ناشی از ساخت بنا و در نتیجه شکل گیری ترک است، در نظر گرفته شود. با اعمال کنش های بیشتر ( باد، زمین لرزه، ..) بر روی سازه نهایی، امکان ارزیابی حاشیه واقعی ایمنی به وجود می آید که بسیار متفاوت از موردی است که با اعمال همان کنش ها بر روی هندسه اولیه به دست می آید.

به طور کلی تحت بارهای ثقلی، افزایش خیز قوس موجب افزایش مؤلفه قائم نیروی پاطاق و کاهش نیروی رانش افقی می شود.برای قوس های تیزه دار بیشتر از قو س های دایره ای و بیضو ی است. همچنین زمان تناوب زیاد قوس سروک بیانگر سختی جانبی کم و جرم زیاد آن است. از میان قوس های مختلف بیشترین و کمترین زمان تناوب به ترتیب مربوط به قوس سروکو سهمی شکل است که بیانگر میزان سختی زیاد قوس سهمی است.

برای دهانه و ضخامت یکسان در قوس های مختلف ایرانی، قوس سهمی از نظر بارهای ثقلی وجانبی، باربری مناسبتری دارد و قوس سروک فاقد مقاومت کافی تحت وزن خودش و سربار وارده است. به طور کلی تحت بارهای ثقلی افزایش خیز قوس موجب کاهش نیروی رانش پاطاق و افزایش نیروی قائم پاطاق می شود. نیروی برآیند پاطاق قوس سهمی، تقریباً موازی خط مماس بر قوس در پاطاق که باعث می شود تنش های کششی و فشاری در این ناحیه بحرانی به صورت یکنواخت باشد و ظرفیت باربری مقطع به طور بهینه استفاده می شود. پایداری استاتیکی قو س ها تحت بار ثقلی از زیاد به کم به این ترتیب است:

  • قوس شاخ بزی
  • سهمی
  • دسته زنبیلی
  • دایره ای
  • چهار مرکزی

همچنین پایداری لرزه ای قوس ها از زیاد به کم چنین به دست آمده است. قوس سهمی، دسته زنبیلی، چهار مرکزی، شاخ بزی و دایر ه ای. موقعیت مکانی شروع تر ک ها درقوس هایی که دچار آسیب ناشی از بارگذاری لرز ه ای می شوند در وجه داخلی قوس است. برای قو س های دایره ای و دسته زنبیلی محل ترک در وجه داخلی کلید طاق و در چهار مرکزی و شاخ بزی در وجه داخلی انتهای گیردار است.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>