اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

شرکت عمرانی

کار مترورها باید دقیق، کامل، علمی، منظم و نتایج آن شفاف باشد. انجام دادن کاری با این خصوصیات مستلزم فراهم کردن امکانات محیطی، علمی، تجربی و ابزاری مناسب است. نکات مهم تنظیم صورت وضعیت نویسی که نیاز است مترور توجه خاصی داشته باشد، به شرح زیر است.

 • با توجه به اسناد و مدارک پیمان تهیه شود
 • بر اساس فهرست های سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد. (ترتیب فصل ها و ایتم ها رعایت شود)
 • با استفاده از فرم های سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد.
 • ماهانه تنظیم شود.
 • با توجه به دستورکارها و صورت مجالس موجود تهیه شود.
 • آدرس ها دقیق، بدون خط خوردگی و قابل رسیدگی باشند.
 • مجلد باشد.
 • به صورت رایانه ای و استفاده از نرم افزارها تهیه شود.

در بسیاری از پروژه ها معمول است که به دلیل تغییرات و یا عللی دیگر، کارهایی اضافه توسط پیمانکار انجام می شود. انجام کارهای اضافی باعث افزایش مبلغ کل صرت وضعیت قطعی خواهد شد. در صورت وضعیت قطعی همواره باید مبلغ صورت وضعیت با مبلغ قرارداد مقایسه شود. در متن شرایط عمومی پیمان محدودیتی برای مبلغ کل صورت وضعیت قطعی آمده است. به عبارت دیگر افزایش یا کاهش مقادیر کار نباید باعث افزایش یا کاهشی بیش از 25 درصد در مبلغ کل قرارداد شود.

بنابراین مبلغ کل صورت وضعیت قطعی نمی تواند از 1/25 برابر مبلغ اولیه قرارداد بیشتر باشد. اگر افزایشی بیش از 25 درصد در مبلغ اولیه پیمان صورت پذیرد، باید متمم قرارداد تهیه و بین طرفین امضاء شود. شایان ذکر است محدودیت 25 درصدی افزایش یا کاهش مبلغ اولیه پیمان نباید به صورت جبری جمع شود. به عبارت دیگر نمی توان مقادیر افزایش یافته را مثبت و مقادیر کاهش یافته را منفی در نظر گرفت و حاصل این دو را با 25 درصد مبلغ اولیه مقایسه نمود. هیچ کدام از افزایش یا کاهش ها نباید به تنهایی منجر به تغییری بیش از 25 درصد در مبلغ اولیه شوند.

اگر تمامی مراحل و بخش های تهیه صورت وضعیت کنترل شود، نتیجه دقیق و منظم خواهد بود. به عبارت دیگر برای ارتقای کیفی و کمی صورت وضعیت و همچنین از قلم نیفتادن آیتمی در آن، استفاده از چک لیست مفید خواهد بود. برخی از چک لیست هایی که در تهیه صورت وضعیت می توان از آن بهره گرفت به شرح زیر است:

 • چک لیست متره
 • چک لیست صورت مجالس
 • چک لیست مدارک و اسناد مناقصه
 • چک لیست شرایط عمومی پیمان
 • چک لیست برگه های مالی با تفکیک فصل ورشته
 • چک لیست حمل و آنالیز مصالح
 • چک لیست مابه التفاوت مصالح
 • چک لیست تجهیز کارگاه
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>