اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

شرکت عمرانی

کسورات قراردادهای پیمانکاری شامل 3 %مالیات تکلیفی(از ابتدای سال 95 این مالیات حذف شده است)، 5٪ سپرده حق بیمه و 10٪ سپرده حسن انجام کار است. سپرده حق بیمه و سپرده حسن انجام کار پس از پایان کار و ارائه مفصل حساب به پیمانکار عودت داده می شود. طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن کارفرما باید اولاً قسط آخر قرارداد پیمانکار و 5٪ سپرده حق بیمه را تا زمان ارائه حساب سازمان نزد خود نگهداری نماید.

ثانیاً کارفرما باید قرارداد هایی که یک سال از تاریخ خاتمه یا تعلیق یا فسخ آنها گذشته و پیمانکار از ارائه حساب اجتناب نموده به سازمان مراجعه نموده و ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کار و مهندسین مشاور از محل 5 %کل کار و آخرین قسط نگهداری شده، جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد را به سازمان پرداخت نمایند.

انواع کسورات در صورت وضعیت قراردادهای پیمانکاری

کسورات پرداخت ها در قراردادهای پیمانکاری شامل موارد زیر است:

  • کسر تضمین حسن انجام کار
  • کسر پیش پرداخت
  • کسر بیمه
  • کسر مالیات
  • کسر مالیات بر ارزش افزوده
  • کسورات حقوقی مربوط به شرایط عمومی قرارداد

کسر تضمین حسن انجام کار

طبق ماده 35 شرایط عمومی 4311 (تضمین حسن انجام کار) از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار، معادل 10 درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می شود. نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده 40 و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی، با رعایت مواد 42 و 52 مسترد می شود.

مطابق ماده 5 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی، بابت تضمین حسن انجام کار معادل ده درصد (10%) از هر پرداخت (صورت وضعیت موقت، تعدیل، مابه التفاوت و پرداخت های مشابه) کسر و در حساب سپرده نگهداری می شود. هشتاد درصد (80%) مبالغ سپرده حسن انجام کار درازای تضمین نوع الف، ب و ه مندرج در ماده (3) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی، به پیمانکار بازگردانده می شود.اگر در قرارداد به گونه ای دیگر آمده باشد به همان شکل عمل خواهد شد.

کسر پیش پرداخت

طبق آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مبلغ پیش پرداخت معادل 20 درصد مبلغ اولیه پیمان است.مبلغ پیش پرداخت حداقل در سه قسط به شرح زیر درازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی بدون کسورات قانونی پرداخت می شود. قسط اول معادل هشت درصد پس از تحویل کارگاه، قسط دوم معادل شش و نیم درصد پس از تجهیز کارگاه لازم برای شروع عملیات و قسط سوم معادل 5/5 درصد پس از انجام سی درصد مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیت های موقت بدون محاسبه مصالح پای کار.

پس از واریز اقساط اول و دوم پیش پرداخت، معادل چهارده نیم درصد (14/5%) از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعیت های موقت (به استثنای تعدیل، مابه التفاوت مصالح و پرداخت های مشابه) کسر می شود و برای واریز قسط سوم معادل هشت درصد (8%) علاوه بر چهارده و نیم درصد (14/5%) یادشده از صورت وضعیت ها کسر می شود به نحوی که مبلغ پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک شود. در صورت ضرورت تأدیه پیش پرداخت در بیشتر از سه قسط یا تفکیک پیش پرداخت به بخش های مختلف کار، اقساط پیش پرداخت و نحوه واریز آن ها، باید در شرایط خصوصی پیمان درج شود.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>