اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

خمش خالص و خمش غیر یکنواخت:

خمشی

خمش خالص:
برای تحلیل تیرها، در اغلب موارد باید بین «خمش خالص» (Pure Bending) و «خمش غیریکنواخت» (Non-uniform Bending) تمایز قائل شد.

خمش خالص، به خمیدگی تیر در اثر اعمال گشتاور خمشی ثابت گفته می شود. از این رو، این حالت فقط در نقاط دارای نیروی برشی صفر رخ می دهد (dM/dx=V). در طرف مقابل، خمش غیریکنواخت هنگام حضور نیروهای برشی (تغییر گشتاور خمشی بر روی طول تیر) به وجود می آید.

برای درک بهتر مفهوم خمش خالص، تیر ساده زیر را در نظر بگیرید. تیر AB در معرض دو کوپل M1 با مقادیر برابر قرار گرفته است. این دو کوپل در خلاف جهت یکدیگر بر روی تکیه گاه های A و B اعمال می شوند.

تیر ساده‌ای که تحت خمش خالص قرار دارد

کوپل های نمایش داده شده در شکل بالا، یک گشتاور خمشی ثابت با مقدار M=M1 را درون تیر به وجود می آورند. شکل زیر، نمودار گشتاور خمشی اعمال شده بر روی طول تیر AB را نمایش می دهد. توجه داشته باشید که مقدار نیروی برشی موجود بر روی تمامی مقاطع تیر مورد بررسی برابر با صفر است.

نمودار گشتاور خمشی تیر ساده AB در شرایط خمش خالص

در شکل زیر، خمش خالص در یک تیر یکسر گیردار نمایش داده شده است. کوپل M2 به صورت ساعت گرد بر روی انتهای آزاد تیر AB اعمال می شود. هیچ نیروی برشی در طول این تیر وجود ندارد؛ به همین دلیل، مقدار گشتاور خمشی (M=M2) در این محدوده ثابت خواهد ماند.

بر اساس نمودار گشتاور خمشی تیر، M2 دارای مقدار منفی است.

اعمال خمش خالص بر روی یک تیر یکسر گیردار

خمش غیریکنواخت:
تیر ساده AB را در نظر بگیرید (شکل زیر). دو بار متمرکز P به صورت متقارن بر روی این تیر اعمال می شوند. بر اساس نمودارهای نیروی برشی و گشتاور خمشی، بخش مرکزی تیر AB در معرض خمش خالص و بخش های کناری آن در معرض خمش غیر یکنواخت قرار دارند.

تیر ساده‌ای که بخش مرکزی آن در معرض خمش خالص و دو انتهای آن در معرض خمش غیر یکنواخت قرار دارد

به دلیل صفر بودن نیروی برشی و متعاقباً ثابت ماندن گشتاور خمشی در بخش مرکزی تیر AB، این ناحیه در معرض خمش خالص قرار می گیرد.

در نواحی نزدیک به دو انتهای تیر نیز به دلیل حضور نیروی برشی و متغیر بودن گشتاور خمشی، حالت خمش غیر یکنواخت به وجود می آید.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>