اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

منحنی تنش-کرنش الاستو پلاستیک:

دایره_مور12

در شکل زیر، منحنی تنش-کرنش ایده آل برای یک نوع فولاد سازه ای نمایش داده شده است. همان گونه که مشاهده می شود، این فولاد در ابتدا به صورت الاستیک خطی رفتار می کند.

پس از شروع تسلیم پلاستیک و در محدوده ای با تنش تقریباً ثابت، میزان کرنش افزایش می یابد. این تنش با عنوان «تنش تسلیم» (Yield Stress) شناخته می شود (σY). کرنش ایجاد شده در شروع تسلیم، «کرنش تسلیم» (Yield Strain) نام دارد (εY).

منحنی تنش-کرنش ایدئال برای یک ماده الاستو پلاستیک مانند فولاد سازه‌ای

در هنگام اعمال بار کششی بر روی یک میله منشوری از جنس ماده الاستو پلاستیک، شکل منحنی بار-جابه جایی شبیه به منحنی تنش-کرنش می شود (شکل زیر). در ابتدای این منحنی، طول میله به صورت الاستیک خطی و طبق قانون هوک تغییر می کند.

از این رو، تغییرات طول در ناحیه مذکور از طریق رابطه δ=PL/EA به دست می آید. هنگامی که ماده به تنش تسلیم می رسد، طول میله بیشتر می شود؛ بدون اینکه افزایشی در میزان بار رخ دهد. در این شرایط، تغییر طول میله هیچ مقدار مشخصی ندارد.

میزان بار در لحظه شروع تسلیم، «بار تسلیم» (Yield Load) و تغییر طول حاصل از آن، «جابه جایی تسلیم» (Yield Displacement) نام دارد.

توجه داشته باشید که بار تسلیم (PY) برای یک میله منشوری برابر با σYA و جابه جایی تسلیم (δY) برای این میله برابر با σYL/E یا PYL/EA است. این روابط در شرایط بارگذاری فشاری نیز قابل استفاده هستند.

منحنی بار-جابه جایی برای یک میله منشوری از جنس ماده الاستو پلاستیک

در یک سازه معین استاتیکی که عضوهای آن تحت بارهای محوری قرار دارند، رفتار کلی سازه از الگویی مشابه با منحنی بالا تبعیت می کند.

رفتار این نوع سازه تا پیش از رخ دادن تسلیم در یکی از عضوها، به صورت الاستیک خطی است.

با رخ دادن تسلیم در یک عضو، طول آن بدون تغییر در میزان بار محوری افزایش می یابد. به این ترتیب، کل سازه در معرض تسلیم قرار می گیرد و شکل منحنی بار-جابه جایی آن شبیه به منحنی یک میله می شود.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>