اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

انرژی کرنشی در میله های غیر یکنواخت:

بارگذاری_سازه6

میزان انرژی کرنشی کل در میله های چندبخشی از حاصل جمع انرژی کرنشی هر بخش به دست می آید. شکل زیر را به عنوان یک مثال در نظر بگیرید. انرژی کرنشی این میله با جمع انرژی کرنشی در بخش های AB و BC برابر است.

میله‌ای با دو بخش منشوری که تحت نیروهای محوری قرار گرفته است. مساحت سطح مقطع هر بخش با بخش دیگر متفاوت است.

میله ای با دو بخش منشوری که تحت نیروهای محوری قرار گرفته است. مساحت سطح مقطع هر بخش با بخش دیگر متفاوت است.

رابطه ریاضی این مفهوم (برای رفتار خطی و غیر خطی) به صورت زیر بیان می شود:

U: انرژی کرنشی کل؛ Ui: انرژی کرنشی بخش i ام؛ n: تعداد بخش های میله

اکنون فرض کنید که ماده تشکیل دهنده میله دارای رفتار الاستیک خطی بوده و مقدار نیروی محوری در درون هر بخش ثابت است.

با در نظر گرفتن این فرض و قرار دادن رابطه انرژی کرنشی یک میله الاستیک خطی در فرمول بالا می توانیم انرژی کرنشی بخش های مختلف میله را محاسبه کنیم:

Ni: نیروی محوری اعمال شده بر بخش i ام؛ Li: طول بخش i ام؛ Ei: مدول الاستیسیته بخش i ام؛ Ai: مساحت سطح مقطع بخش i ام

شکل زیر، نمونه ای از یک میله غیر منشوری را نمایش می دهد که در معرض یک نیروی محوری با تغییرات پیوسته قرار گرفته است.

برای تعیین انرژی کرنشی در این حالت می توانیم رابطه بالا را به فرم دیفرانسیلی تبدیل کنیم و سپس نسبت به تغییرات طول میله از آن انتگرال بگیریم:

میله غیر منشوری تحت نیروی محوری با تغییرات پیوسته

(N(x: نیروی محوری در فاصله x از انتهای میله؛ (A(x: مساحت سطح مقطع در فاصله x از انتهای میله

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>