اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

سیمان

بتن، حاوی سنگدانه و خمیر سیمان است که ناحیه انتقالی نیز امروزه در فاصله سنگدانه و خمیر سیمان با ضخامت بسیار محدود وجود دارد. در واقع یک خمیر سیمان تضعیف شده و نفوذپذیرتر است. خواص خمیر سیمان به شدت تابع نسبت آب به سیمان است. در واقع میزان منافذ و حفرات موجود در خمیر سیمان را کنترل می کند. در یک بتن، نفوذپذیری تابع کیفیت خمیر سیمان و تا حدودی کیفیت ناحیه انتقالی است.

اما از آن جا که معمولاً سنگدانه باعث نشت مواد مختلف از درون بتن نمی شود، کیفیت خمیر سیمان و حجم آن مستقیماً بر این نشت پذیری اثر می گذارد و با ثابت بودن نسبت آب به سیمان، حجم خمیر سیمان کاملاً تأثیرگذار است. حفرات منافذ مورد نظر، حفرات موئینه هستند و شامل حفرات هوای ناشی از عدم تراکم کافی نیست. ضمناً حفرات ژلی به علت نفوذناپذیری مد نظر نیستند.

مقاومت بتن، مدول ارتجاعی، جذب آب، مقاومت الکتریکی و سایر ویژگی های مکانیکی، فیزیکی و دوام بتن به شدت تابع مقدار این منافذ و توزیع اندازه آن ها هستند. با کم شدن شدید خمیر سیمان ممکن است تداخل ناحیه انتقالی پیش آید و هم چنین در صورت عدم تداخل این ناحیه ها، سهم این ناحیه در فضای بین سنگدانه ها زیاد می شود و کیفیت بتن دچار افت محسوس می شود.

علل تغییر حجم و جمع شدگی و حتی انبساط یک بتن، عمدتاً خمیر سیمان موجود در آن است. هر نوع جمع شدگی در خمیر سیمان به نحوی به جمع شدگی بتن می انجامد. ضمناً با افزایش حجم خمیر سیمان، حجم سنگدانه کاهش و حجم خمیر سیمان افزایش می یابد. این امر می تواند ترک های موئینه ناشی از جمع شدگی را بیشتر کند.

این جمع شدگی می تواند از نوع خودزا و جمع شدگی خمیری ناشی از تبخیر در بتن خمیری تازه باشد، هر چند جمع شدگی خودزا می تواند در کنار جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن سخت شده به جمع شدگی بتن و احتمالاً ترک خوردگی بتن سخت شده بیانجامد.همچنین جمع شدگی های اولیه مربوط به خمیر بتن است و می تواند با سهولت بیشتری در بتن تازه خمیری، ترک ایجاد نماید. قید جمع شدگی، وجود سنگدانه و ویژگی های سطحی آن است و کاهش آن نمی تواند مفید باشد.

بنابر این افزایش حجم خمیر سیمان و کاهش حجم سنگدانه و سطح جانبی آن به کاهش کیفیت مقاومتی و دوام ناشی از ترک های موئینه و غیر موئینه منجر می شود. بدیهی است حجم خمیر سیمان مناسب به حداکثر اندازه سنگدانه، دانه بندی آن، شکل و بافت سطحی سنگدانه ها مربوط می شود. با کاهش حداکثر اندازه سنگدانه، ریز بافت شدن دانه بندی، هم چنین تیز گوشه تر شدن دانه ها و زبرتر شدن بافت سطحی سنگدانه نیاز به حجم بیشتر خمیر وجود دارد و حداقل بهینه خمیر سیمان افزایش می یابد.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>