اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

بار برف لغزنده چیست؟
«بار برف لغزنده» (Sliding Snow Load)، بار حاصل از لغزش برف از بام شیب دار بالاتر و ریختن آن بر روی بام پایین تر است.

بار_برف12

این بار برای بام های دارای سطوح لغزنده با شیب بیشتر از 2 درصد و بام های دیگر با شیب بیشتر از 15 درصد در نظر گرفته می شود.

فرمول محاسبه بار برف لغزنده به صورت زیر است:

0.4PrW/Cs

  • Pr: بار برف متوازن.
  • W: فاصله افقی لبه پایین بام شیب دار بالاتر تا خط الراس آن.
  • Cs: ضریب شیب.

بار برف لغزنده از بَرِ لبه پایین بام بالاتر تا فاصله 4.5 متر بر روی بام پایین به صورت یکنواخت و نواری توزیع می شود.

در صورت کم تر بودن عرض بام پایینی، مقدار بار را باید در نسبت عرض بام پایینی به 4.5 متر ضرب کرد. این محاسبات برای سطح غیر هم ارتفاع بر روی یک سازه (بدون فاصله افقی) مورد استفاده قرار می گیرند.

محاسبات بار برف لغزنده در سازه های مجاور متفاوت است.

بار برف لغزنده برای دو سازه مجاور:
در بسیاری از موارد، ساختمان های مجاور دارای یک فاصله مشخص نسبت به یکدیگر هستند. برای سازه های جدا، معیار محاسبه بار برف لغزنده به صورت زیر است:

d<4.5,h/d>1

  • d: فاصله افقی دو ساختمان.
  • h: فاصله قائم دو ساختمان.

در صورت کم بودن فاصله قائم لبه بام شیب دار با بام پایینی و تأثیر این ویژگی بر روی کاهش لغزش برف، می توان مقدار برف لغزیده شده را کمتر در نظر گرفت.

در صورت برقرار بودن شرایط، مقدار بارگذاری برف لغزنده از رابطه زیر محاسبه می شود:

0.4PrW[(4.5−d)/4.5Cs]

  • Pr: بار برف متوازن.
  • W: فاصله افقی لبه پایین بام شیب دار بالاتر تا خط الراس آن.
  • d: فاصله افقی دو ساختمان.
  • Cs: ضریب شیب.

نکته: مقدار بار برف لغزنده به بارگذاری متوازن اضافه شده و اثر آن به صورت همزمان بارگذاری نامتوازن، انباشتگی برف، بارگذاری جزئی برف و اثر باران در نظر گرفته نمی شود.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>