اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

میانقاب

مقاومت فشاری مصالح بنایی بستگی به عوامل زیادی از جمله به مقاومت فشاری واحد مصالح بنایی، مقاومت فشاری ملات مصرفی و چسبندگی ملات به واحدهای مصالح بنایی دارد. مقاومت کششی و برشی آجرکاری به طور کلی به چسبندگی ملات بستگی دارد. همچنین ضریب ارتجاعی مصالح بنایی بستگی زیادی به وزن مخصوص و سختی آجر و نیز به مشخصات ملات دارد. دیوارهای مصالح بنایی باید دارای مشخصاتی از قبیل مقاومت فشاری و برشی، شکلپذیری و میرایی مناسب باشند.

بخشی از این مشخصات با استفاده از مصالح مرغوب و مناسب تأمین می شود و بخش مهم تر در تأمین پارامترهای فوق مهارت بنا و کیفیت اجرا است. قاب های فولادی متداول نیز عموماً با اتصالات ساده نبشی در بالا و پائین تیر به ستون تشکیل می شود. این قاب ها برای باربری ثقلی طرح می شوند و برای بار جانبی سختی اندکی دارند.

به علت وجود اندرکنش قاب و میانقاب در هنگام زلزله، رفتار قاب همراه میانقاب با رفتار قاب یا میانقاب تک کاملاً متفاوت خواهد بود. ساده ترین توضیحی که برای رفتار قاب های به همراه میانقاب بتوان یافت، تبدیل رفتار خمشی به رفتار خرپایی باشد. در قاب تنها، تحت نیروهای جانبی کنش خمشی پدید می آید که قاب به کمک تغییرشکل خمشی اعضای خود، نیروهای برشی ناشی از بار جانبی را جذب می کند.

حالت های شکست میانقاب

هنگامی که یک قاب مرکب در صفحه خود تحت نیرویی جانبی قرار می گیرد ابتدا قاب و میانقاب همانند مجموعه ای یکپارچه عمل می کنند و میانقاب در کنج های فشاری تحت فشار و در کنج های کششی تحت کشش قرار می گیرد. با افزایش نیرو، بین قاب و میانقاب در کنج های کششی جدایی می افتد و ترکی ایجاد می شود که به ترک مرزی موسوم است.

با افزایش نیرو، ترکی در امتداد قطر فشاری به علت نیروی کششی عمود بر آن جهت ایجاد می شود و چنانچه جهت نیرو عوض شود در قطر دیگر هم ترکی مشابه به وجود می آید، که حالت ضربدری را پیدا می کند.ترک قطری نقطه پایان رفتار خطی است. در مرحله بعدی نیرو به حدی می رسد که تنش ها در کنج فشاری میانقاب را خرد می کنند که این حالت را شکست کنج می نامند.

رفتار قاب مرکب قبل و بعد از شکست کنج غیرخطی است. پس از شکست کنج، سختی به شدت کاهش می یابد اما صفر نمی شود، ولی هنوز مقاومت قاب مرکب به حالت حدی نرسیده است. پس از رسیدن به مقاومت حدی، اعمال هر مقدار جابه جایی صرفاً موجب خرد شدن میانقاب و گسترش ترکها می شود، بدون آنکه مقاومت افزایش یابد.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>