اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

راه

طبقه بندى راه ها براى تأمین نیازهاى طراحى مهندسان، تصمیم گیرى مدیران، برنامه ریزی متولیان بهره برداری و استفاده کنندگان از نقطه نظرهاى مختلف و برای کاربردهای گوناگون امرى ضرورى است. طبقه بندی عملکردی، طبقه بندی بر اساس پستی و بلندی منطقه، تقسیم بندی کشوری (ملی و استانی) و شماره گذاری راه ها از انواع مختلف طبقه بندى راه ها محسوب می شوند.راه ها از نظر نوع عملکرد، در سه گروه طبقه بندى می شوند.

 • راه های شریانی
 • راه های اصلی
 • راه های فرعی

راه شریانی به دو دسته زیر تقسیم می شود:

 • آزادراه
 • بزرگراه

راه اصلی به دو دسته زیر تقسیم می شود:

 • درجه یک
 • درجه دو

و راه فرعی نیز به سه دسته تقسیم می شود:

 • درجه یک
 • درجه دو
 • درجه سه

معمولاً، را ه هاى فرعی درجه دو و درجه سه، ارتباط مناطق روستایى و کم جمعیت را با را ه فرعى درجه یک یا اصلى درجه دو تأمین مى کنند. راه فرعى درجه یک، ترافیک راه های با طبقه های پایینتر را جمع و براى ارتباط با مناطق عمده فعالیت، مانند شهرها، به راه اصلى متصل مى سازد.
دسترسى به را ه هاى فرعى و اصلى مجاز است، البته در شرایط خاص (به ویژه در راه های چند خطه) نیز مى توان محدودیت هایى اعمال کرد که دسترسی ها، مانند بزرگراه ها، فقط از محل هاى خاص امکان پذیر باشد.

آزادرا ه ها ارتباط سریع را بدون داشتن تقاطع و با کنترل کامل دسترسی ایجاد می کنند. بزرگراه ها نیز دارای عملکردی مشابه با آزادرا ه ها، ولى با امکان دسترسى محدود هستند. شبکه را ه هاى کشور بهتر است به گونه اى مطالعه و طراحى شود که سفرهای طولانی و عبوری از استان ها از طریق آزادراه ها، بزرگراه ها و را ه هاى اصلى درجه یک، سفرهای کوتاه و داخل استانی از طریق راه های اصلی درجه دو و ارتباط بین راه های فرعی درجه دو با طبقات بالاتر از طریق راه های فرعی درجه یک و دسترسی ها از طریق را ه هاى فرعی درجه سه باشد.

آزادراه

راه شریانی با یکی از عملکردهایی زیر است.

 • جزئی از شبکه راه های ملی است.
 • ایجادکننده دهلیز سفرهای عبوری از کشور و داخل کشور است.
 • ارتباط بین مراکز استان ها و یا شهرهای بزرگ داخل کشور را برقرار می کند.

با حداقل چهار خط عبور (دو خط عبور در هر طرف) که مسیرهاى رفت و برگشت از هم جدا، دو طرف آن محصور و بدون تقاطع بوده و در آن دسترسی با کنترل کامل است. عبور پیاده، دوچرخه، سایر وسایل نقلیه غیرموتورى و در موردهایى عبور تمام یا بخشى از وسایل نقلیه تجارى ممنوع است.

بزرگراه

مانند آزادراه، ولى امکان ایجاد تقاطع و دسترسى در آن به طور محدود وجود دارد.

راه اصلى درجه یک

 • جزئی از شبکه راه های ملی است.
 • ایجادکننده دهلیز سفرهای عبوری از کشور و داخل کشور است.
 • ارتباط بین مراکز استان ها و یا مراکز استان ها با شهرهای بزرگ داخل استان را برقرار می کند.
 • با دو یا چند خط عبور که می تواند مسیرهای رفت و برگشت آن از هم جدا شده باشد.

راه اصلى درجه دو

راه اصلی با یکی از عملکردهای ذیل همراه است.

 • ارتباط بین شهرهای داخل استان را تأمین می کند.
 • جزئی از شبکه راه های استانی و بین شهری است.
 • ایجادکننده دهلیز سفرهای مهم داخل استانی است.
 • با دو خط عبور که تعداد خطوط آن در برخی موارد می تواند بیشتر باشد.

راه فرعى درجه یک

راه فرعی با یکی از عملکردهای ذیل همراه است.

 • تأمین کننده دسترسی به شبکه راه های استانی است.
 • ارتباط بین مولدهای ترافیکی مهم در یک استان مانند پالایشگاه ها، نیروگاه ها، مراکز و شهرک های صنعتی، مراکز کشاورزی، مراکز آموزشی را برقرار یا آنها را به شهرها نزدیکتر می کند.
 • ارتباط بین یک بخش یا دهستان یا چندین روستا را به راه با طبقه بندی بالاتر یا به شهر برقرار می کند.
 • ترافیک راه های با طبقه بندی پایین را جمع و به راه های با طبقه بندی بالاتر منتقل می کند. با دو خط عبور است.

راه فرعى درجه دو

راه فرعی با یکی از عملکردهای زیر راشامل می شود.

 • ارتباط بین روستاها را با یکدیگر برقرار می کند.
 • ارتباط بین روستاها با راه های با طبقه بالاتر را فراهم می آورد.
 • ارتباط بین مولدهای ترافیکی محلی کوچک مانند مراکز صنعتی، مراکز تفریحی برون شهری در حاشیه شهرهای کوچک، پارک های جنگلی و… را برقرار می کند. با دو خط عبور است.

راه فرعی درجه سه

راه فرعی درجه سه با یکی از عملکردهای زیر همراه است.

 • ارتباط بین روستاهای کوچک را با یکدیگر یا با راه های با طبقه بندی بالاتر برقرار می کند.
 • دسترسی به زمین های مجاور شبکه راه های با درجه بالاتر را تأمین می کند.
 • ارتباط بین مناطق روستایی با زمین های مجاور را فراهم می کند.
 • با دو یا یک خط عبور است

کمربندى و نیم کمربندى

مسیرى است که هسته یا هسته هاى مرکزى شهر را دور زده و از داخل محدوده 25 ساله عبور می کند. کمربندى نقش مهمى در کاهش تراکم شبکه خیابان هاى شهرى داشته و ضرورت ندارد به صورت یک مدار بسته باشد.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>