اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

آب

آب های زیر زمینی به آن بخش از آ ب ها ی زیرسطحی گفته می شود که منطقه اشباع خا ک را اشغال می کند. هد ف اصلی رفتارسنجی کمی آب های زیر زمینی، بررسی و تعیین میزا ن اثرا ت عوامل مختلف موثر در رفتار آبخوان ها است که به صورت تغییرا ت سطح آب های زیر زمینی از نظر زمانی و مکانی ظاهر می شود.

این تغییرات یا ناشی از عوامل طبیعی و اقلیمی است یا متاثر از تنش های مصنوعی وار د بر آبخو ا ن ها. اهدا ف رفتارسنجی، معمو لاً متاثر از اهدا ف مطالعه و تحقیق بود ه و نتایج آن می تواند در سطح محلی، منطقه ای و ملی مطر ح شود.

آبخوان

سازند زمین شناسی زیر سطحی که آب های زیر زمینی را ذخیر ه کرده و از خود عبور می دهد، آبخوا ن نامیده می شود.

آب زیرزمینی معلق یا آویزان

آب، مجزای مداومی است که بالای سطح ایستابی اصلی به صور ت معلق مانده باشد. این آب به صورت معلق و عدسی شکل، معمولاً با ابعاد کوچک روی لایه ا ی ناتراوا یا کم تراوا بین سطح زمین و سطح ایستابی آبخوا ن اصلی قرار گرفته است.

رفتارسنجی آب های زیر زمینی

مجموعه اعمالی که با هدف ثبت اطلاعات مختلف، کنترل نوسانات سطح آب و پیش بینی رفتار سامانه (سیستم) آب زیر زمینی انجام می گیرد، رفتارسنجی آبخوا ن را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر رفتارسنجی آبخوان ها، دریافت مجموعه اطلاعات آب های زیر زمینی شامل عمق، گستردگی، کمیت، کیفیت، حرکت، چگونگی استفاده و تغییرا ت نسبت به زمان را در بر می گیرد.

رفتارسنجی کمی آب های زیر زمینی

بررسی مجموعه عوامل موثر در رفتار کمی سامانه آب زیر زمینی، رفتارسنجی یا پایش کمی آب زیر زمینی نامیده می شود.ارتفاع سطح آب آزاد از سطح مرجعی که اختیاری انتخاب شده، تراز آب یا ارتفاع آب نام دارد (در ایران، سطح متوسط آب خلی جفارس در بندر شهید رجایی به عنوان سطح مبنا یا مرجع انتخاب می شود).

منابع اندازه گیری آب های زیر زمینی

منابعی شامل چاه، قنات و چشمه که با هدف جمع آوری اطلاعات عوامل موثر در رفتار آبخوان ها، به طور منظم و مستمر مشاهد ه می شوند، منابع اندازه گیری آب زیر زمینی را تشکیل می دهند.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>