اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

آب

منابع انتخابی معر ف بهره برداری آب زیر زمینی، چاه ها، قنات ها و چشمه هایی هستند که به عنوا ن معر ف از بین مجموعه های دارای خصوصیات مشابه، از جمله تغییرا ت آبدهی، نوع مصر ف انتخاب شده است. آبدهی آن ها به صورت مستمر انداز ه گیری و از نتایج حاصل، به منظور برآورد میزان دقیقتری از تخلیه آب زیرزمینی این مجموعه های مشابه استفاده می شود. به عبارت دیگر، چا ه ها، قنات ها و چشمه های معرف یا انتخابی، شبکه اطلاعات مستمر آبدهی آب زیر زمینی را تشکیل می دهند.

ذخیره آب زیر زمینی

ذخیره آب زیر زمینی مقدار آبی است که در دور ه های هیدرولوژی یا مرحله ای از آن به صور ت آب های زیر زمینی در آبخوا ن انباشته شده و با روش های معمولی قابل برداشت است. در مورد آبخوا ن های کارستی، بخشی از ذخیر ه می تواند در ناحیه غیر اشباع یا ناحیه تهویه نیز ذخیر ه شود که این قسمت را اصطلاحاً اپی کارست می نامند.

نوسان سطح آب های زیر زمینی

اختلا ف بار هیدرولیکی بالاترین و پایین ترین نقاط متوالی آب نمود سطح ایستابی (در آبخوان آزاد) و سطح پیزومتریک (در آبخوان تحت فشار) را نوسان سطح آب زیر زمینی گویند. برآیند عمومی نوسانات سطح آب زیرزمینی یک آبخوان در دوره های متوالی و طولانی مدت می تواند بالارونده، کاهشی یا متعادل باشد. این حالت ها حاصل تفاوت بین تغذیه آبخوان با تخلیه و برداشت از آن است.

جریان آب زیر زمینی

حرکت آب در یک آبخوان را که با کاهش انرژی یا پتانسیل همراه است، جریان آب زیر زمینی می نامند.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>