اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

آب

شبکه اندازه گیری سطح آب زیر زمینی آبخوان یک منطقه، زمانی کارآمد و مناسب خواهد بود که علاو ه بر نشان داد ن سطح آب واقعی فعلی آبخوان، نوسانات سطح آب را نیز که ناشی از تأثیر عوامل طبیعی و حتی تنش های مصنوعی است، بتواند نشان دهد. به علاوه، شبکه ای مناسب است که با حداقل تراکم، حداکثر اطلاعا ت مورد نیاز را در گستره آبخوان ارائه نماید.

طراحی یک شبکه مناسب اندازه گیری سطح آ ب زیر زمینی، دارای ضوابطی است که این ضوابط خود به هدف مطالعه بستگی دارد. از آن جایی که عمده منابع آب زیر زمینی در سطح کشور را آبخوان های آزاد و نشتی آبرفتی تشکیل می دهد و مطالعات منظمی نیز که تاکنون انجام گرفته از جمله ایجاد شبکه اندازه گیری سطح آب زیر زمینی، اکثراً در مورد این آبخوا ن ها است.

لذا طراحی شبکه چاه های مشاهده ای آبخوا ن های آزاد مقدم بر سایر آبخوان ها قرار گرفته است. ضمن این که طراحی شبکه اندازه گیری آبخوا ن های تحت فشار و کارستی (سازند سخت) نیز در حد نیاز بررسی شده است. شبکه اندازه گیری سطح آب زیرزمینی شامل مجموعه ای از چاه های مشاهده ای و پیزومترها به منظور اندازه گیری تغییرا ت سطح آب زیرزمینی در آبخوان های آزاد و تحت فشار است.

ضوابطی که باید در طراحی اینگونه شبکه ها مد نظر قرار گیرد، به طور خلاصه به وسعت آبخوان، وضعیت پیچیدگی هیدروژئولوژیک منطقه، اهدا ف ایجاد شبکه به همرا ه نظرات کارشناسی و محدودیت های مالی ارتباط دارد.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>