اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

آب

ذخیره آب زیرزمینی، مقدار آبی است که طی زمان در آبرفت ها به صورت آبخوان های آبرفتی و در سازندهای سخت به صورت مخازن آب یا آبخوان های کارستی انباشته شده است. به روش های معمولی قابل استخرا ج است. میزا ن ذخیره آب زیرزمینی، علاو ه بر وجود عوامل تغذیه به گستر ش ضخامت (ابعاد هندسی آبخوا ن) و ضریب ذخیر ه آبخوا ن بستگی دارد. وضعیت ذخیره آب زیر زمینی را می توان در سه حالت ذخیره کل، ذخیره پویا و ذخیره ایستا مورد مورد بررسی قرار داد.

  • بررسی تفاوت مشخصا ت هیدرولیکی سامانه های آ ب زیر زمینی بین آبخوان های آبرفتی و مخازن سازند سخت
  • ویژگی های هیدرولیکی بین آبخوان های آبرفتی با آبخوا ن های درز و شکاف دار و کارستی دارا ی تفاو ت هایی است که مهم ترین آن ها شر ح داد ه می شود.

تخلخل موثر

بنا به تعریف، به درصد فضاهای خالی موجود در واحد حجم سنگ یا خا ک تخلخل گفته می شود. و تخلخل مفید یا موثر (ne)، حجم فضاهای خالی به هم پیوسته است که آب، تحت تأثیر شرایط گرانش در این فضاها جریا ن می یابد. تخلخل کل در یک آبخوان از دو قسمت تشکیل شده است. آبدهی ویژه یا تخلخل موثر، که حجم آب زهکش شده تحت اثر نیروی ثقل بود ه و بخش نگهداشت ویژه که حجم باقی مانده آب در بین دانه ها و ذرات است (بخشی از آب که تحت تأثیر نیروی ثقل خارج نمی شود). تخلخل کل در رسوبات دانه ریز مانند رس و سیلت زیاد است ولی آبدهی ویژ ه یا تخلخل موثر آن ها بسیار کم بوده و بر عکس در رسوبات دانه درشت تخلخل موثر زیادتر است.

همگنی و همسانی

توزیع فضایی یکنواخت، را همگنی و کیفیتی از آبخوان را که ویژگی های آن در تمام جهت ها یکسان باقی بماند، همسانی می نامند. به طور کلی نسبت همگنی و همسانی در آبخوان های آبرفتی بیش تر است. در حالی که آبخوا ن های کارستی کاملاً غیر همگن و غیرهمسان هستند.

جریان آب زیر زمینی و قوانین حاکم بر آن

جریان آب زیر زمینی در آبخوان های آبرفتی یا دانه ای از نوع لایه ای یا ورقه ای بود ه و خطوط جریان در طول مسیر تقریباً از یکدیگر متمایز هستند.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>