اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

سنگ ساختمانی

در این نوع بنایی، سنگ ها در ردیف های افقی بر روی هم قرار گرفته و در نما دارای درزهای افقی و قائم هستند. سنگی که در نما به کار برده می شود باید به وسیله چکش های بزرگ نوک تیز با ابعاد تقریباً مربع مستطیل در آمده و سطحی که در نما قرار می گیرد باید به طور ناهموار با چکش، تیشه داری شده که اصطلاحاً بادبر نامیده می شود.

سنگ های نما با سنگ های پشت و توی کار باید قفل و بست شود. این قفل و بست با به کار بردن سنگ های کله، راسته و دو کله یا سر تاسری تأمین می شود. سنگ هایی که در گوشه های بنا به کار برده می شوند باید کاملاً در دو سطح، تیشه داری شده و به طور کله و راسته متوالیاً در گوشه بنا روی یکدیگر قرار گیرند.

کارهای بنایی با سنگ بادبر باید با ردیف های افقی و با ارتفاع مساوی در یک ردیف و یا ممکن است با ارتفاع مساوی در تمام ردیف انجام شود. نما و پشت کار در هر ردیف باید توأماً در یک سطح ساخته شوند. بنابراین ارتفاعات سنگ های مصرفی در نما و پشت کار در هر ردیف باید برابر و هم سطح باشند.

کارهای بنایی با سنگ نیم تراش

در این نوع بنایی سنگ ها در تمام نما تراشیده شده و برگشت گونیا در ریشه سنگ باید حداقل 15 سانتیمتر باشد. برآمدگی نمای سنگ نباید از 10 میلیمتر تجاوز نماید. این سنگ ها دارای قلم درز به عرض 2 سانتیمتر خواهد بود. ضخامت درزهای سنگ ها در نما نباید از 12 میلیمتر تجاوز کند.

بنایی با سنگ نیم تراش با ردیف های افقی و ارتفاعات مساوی انجام می‌شود. اختلاف ارتفاع بین دو ردیف نباید از 2 سانتیمتر تجاوز نماید. درزهای عمودی در نما یک در میان طو ری باید تعبیه شوند که فاصله دو درز قائم در دو ردیف متوالی از یک سوم طول سنگ کمتر نباشد.

کارهای بنایی با سنگ قوار ه ای تمام تراش

در این نوع بنایی، که اکثراً در قوس ها، ورودی تونل ها، گالری ها، در ه ها، بالای آبروها و پل ها انجام می شود، سنگ ها از بهترین طبقه معدن تهیه شده و باید یکنواخت و عاری از هر گونه عیب و نقص و منفذ باشد. در این نوع بنایی، تمامی سطوح هر قطعه سنگ باید با قلم حجاری و صاف و تیشه داری شود. اطراف سنگ ها مسطح و بدون اعوجاج تهیه خواهد شد. سنگ های تمام تراش باید طبق اندازه های مندرج در نقشه های اجرایی تراشیده شود. لبه سنگ ها باید سخت و برنده بوده و در آنها آثار شکستگی و شکاف دیده نشود. خطوط مرئی و نبش سنگ ها نباید لب پریده باشد.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>