اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

بتن

قابلیت سامانه های پانلی سه بعدی با پیش طراحی ابعاد پانل های مصرفی و پیش گیری از دورریز مصالح با رعایت انتظام مدولی در مرحله ساخت، می تواند منجر به طرح های اقتصادی توجیه پذیر شود. اتخاذ روش های مناسب و مکانیزه برای بتن پاشی سطوح، طرح اختلاط مناسب به منظور به حداقل رسانیدن مصالح بازگشتی و همچنین برنامه ریزی اجرایی مناسب برای استفاده متوالی و بدون توقف دستگاه بتن پاش در اقتصادی نمودن طرح موثر اند.آموزش گروه های عملیاتی، نصاب ها، اپراتورهای بتن پاش و دیگر عوامل اجرایی در اقتصادی نمودن طرح حائز اهمیت است. این موضوع سبب کاهش زمان اجرا، کاهش دورریز مصالح و افزایش قابل توجه کیفیت اجرایی می شود.

سامانه های پانلی سه بعدی پیش ساخته سبک

پانل سه بعدی پیش ساخته سبک شامل دو لایه شبکه جوش شده فولادی ماست. که یک لایه عایق پلیاستایرن در میان آ نها قرار گرفته و توسط تعدادی اعضای خرپایی فولادی به یکدیگر متصل شده اند.

دیوار پانلی

دیوار پانلی دیواری است از جنس پانل که بعد از نصب پانل، بتن از دو طرف روی آن پاشیده شده و به صورت قائم در انواع سامانه های سازه ای به عنوان جزء باربر ثقلی یا جانبی و یا به عنوان دیوارهای جداکننده به کار برده می شود.

سقف پانلی

سقف پانلی سقفی است از جنس پانل که بعد از نصب پانل، بتن روی آن ریخته و زیر آن پاشیده می شود که به صورت افقی یا با شیب کم به عنوان تمام یا جزیی از دیافراگم افقی به کار م یرود.

سامانه پانلی کامل

سامانه پانلی کامل سامانه سازه ای است که فاقد قاب فضایی برای تحمل بارهای ثقلی و جانبی بوده و دیوارهای پانلی با ر های قائم و افقی را تحمل می کنند. همچنین دیافراگم افقی این سازه، شامل کف ها و سقف ها (افقی یا با شیب کم)، از سقف پانلی یا هر نوع دیافراگم دیگر تشکیل شده است.

سامانه پانلی مختلط

سامانه پانلی مختلط سامانه سازه ای است که در آن دیوار پانلی به عنوان تمام یا بخشی از اجزای باربر ثقلی و یا جانبی در سامانه های متعارف سازه ای به کار می رود. همچنین این سامانه می تواند شامل سامانه های سازه ای متعارفی باشد که دیافراگم آنها از نوع سقف پانلی است.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>