اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

بتن

مشخصات فنی بتن مصرفی باید مطابق با نشریه شماره 121 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا آیین نامه های معتبر دیگر که در اسناد پیمان مشخص شده باشد. نوع سیمان مصرفی در بتن باید بر اساس نتایج آزمایش های شیمیایی و توسط مشاور طرح یا دستگاه نظارت تعیین شود.

بتن شمع ها باید صاف، بدون عیب و فارغ از کرم خوردگی و فضاهای خالی باشد. مقاومت فشاری 28 روزه بتن شمع های پیش تنیده نباید کمتر از 42 مگا پاسکال باشد. در شمع های بتنی پیش تنیده مقاومت فشاری بتن در هیچ شرایطی نباید کمتر از 23 مگا پاسکال باشد. تنش فشاری پیش تنیدگی در بتن شمع های بتنی پیش تنیده نباید از 7 مگا پاسکال کمتر باشد.

باید مطابق نظر دستگاه نظارت از بتن مصرفی نمونه برداری و مقاومت آن کنترل شود. نمونه برداری، عملآ وری و آزمایش باید با حضور نماینده دستگاه نظارت و طبق دستورالعمل آزمایشگاه مقاومت مصالح و مکانیک خاک صورت گیرد. در مواقعی که نمونه برداری به تعداد لازم انجام نگرفته باشد باید مغزههای با قطر 12 سانتیمتر) 4 اینچ( و ارتفاع حهداقل 12/5 سانتیمتر) 5 اینچ( از بتن شمع ساخته شده یا اجرا شده گرفته و مورد آزمایش قرار گیرد.

موقعیت و عمق مغزه گیری توسط دستگاه نظارت تعیین می شود. مغزه گیری و آزمایش از بتن باید با حضور نماینده دستگاه نظارت صورت پذیرد. مقاومت مغزه ها باید شرایط مندرج در نشریه شماره 386 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را برآورده نماید. از آنجا که بتن نزدیک به تراز راس شمع از عملکرد سازه ای قابل توجهی برخوردار است، لذا کنترل کیفیت آن اهمیت ویژه ای خواهد داشت.

آرماتورها در شمع های بتنی

پیمانکار موظف است آرماتوربندی را مطابق با نقشه های اجرائی نصب و از جابجا شدن آن حین بتن ریزی جلوگیری نماید. در تهیه آرماتورهای مصرفی باید ملاحظات مندرج در نشریه شماره 386 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رعایت شود و آزمایش های کنترل کیفیت طبق توصیه های مربوطه در این آیین نامه صورت گیرد تا از کیفیت آرماتورهای مورد استفاده اطمینان حاصل شود.

وصله آرماتورها می تواند به یکی از روش های پوششی، جوشی و مکانیکی صورت گیرد. وصله پوششی با مجاور هم قرار دادن دو میلگرد در قسمتی از طولشان عملی می شود. وصله جوشی با جوش دادن دو میلگرد به یکدیگر و وصله مکانیکی با استفاده از قطعات مکانیکی خاص اجرا می شود. اما در هر حال نباید وصله کلیه آرماتورها، همزمان در یک مقطع صورت گیرد.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>